Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 7, br. 9, str. 65-79
Kultura i globalizacija - suprotstavljena tumačenja
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresanikola.jovic@fpn.bg.ac.rs
Ključne reči: homogenizacija; amerikanizacija; masovna kultura; heterogenizacija; kreolizacija; globalna kultura
Sažetak
Autorova namera je da u ovom tekstu analizira suprotstavljena tumačenja odnosa kulture i globalizacije. U prvom delu teksta autor razmatra kritičku literaturu koja globalizaciju u kulturi vidi kao izazov homogenim nacionalnim i lokalnim kulturama. U nastavku, pažnja je posvećena drugačijem diskursu u analizi složenog odnosa kulture i globalizacije. Taj diskurs globalizaciju u kulturi determiniše ne kao standardizaciju već kao širenje svesti o različitostima i kulturnim posebnostima. U trećem delu rada ponuđen je jedan od mogućih odgovora na pitanje kuda može voditi globalizacija u kulturi.
Reference
Antić, Č. (2003) Globalizacija i istorija. u: Pavićević Vladimir [ur.] Aspekti globalizacije, Beograd: Beogradska otvorena škola
Bagvati, J. (2008) Uodbranu globalizacije. Beograd: Službeni glasnik
Barber, B.R. (2008) Shrunken Sovereign Consumerism, Globalization, and American Emptiness. World Affairs, 170(4): 73-82
Bek, U. Živeti sopstveni život u svetu koji se ubrzano menja - individualizacija, globalizacija i politika. u: Haton Vil, Gidens Entoni [ur.] Na ivici - živeti sa globalnim kapitalizmom, Beograd: Plato
Bredšo, J., Valas, M. Stvarnost nejednakosti: priče iz celog sveta. u: Vuletić Vladimir [ur.] Globalizacija - mit ili stvarnost, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 274-296
Cohen, R. (2007) Creolization and Cultural Globalization: The Soft Sounds of Fugitive Power. Globalizations, 4(3): 369-384
Đorđević, J. (2009) Postkultura - uvod u studije kulture. Beograd: Clio
Epstein, M. (2009) A Broad Way Between Globalism and Multiculturalism. American Journal of Economics and Sociology, 68(1): 327-351
Feigenbaum, H.B. (2011) America's Cultural Challenge Abroad. Political Science Quarterly, 126(1): 107-129
Gidens, E. (2003) Svet koji nam izmiče. u: Vuletić Vladimir [ur.] Globalizacija - mit ili stvarnost, sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 143-154
Hantington, S. (2000) Sukob civilizacija. Podgorica: CID
Mandelbaum, M. (2004) Ideje koje su osvojile svet. Beograd: Filip Višnjić
Marshall, M. (1962) The Gutenberg galaxy: The making of typographic man. Toronto: University of Toronto Press
Neš, K. (2006) Savremena politička sociologija - globalizacija, politika i moć. Beograd: Službeni glasnik
Paić, Ž. Šta nakon kulture?. Politička misao, Vol. 45, br. 1, str. 29-70
Pečujlić, M. (2002) Globalizacija dva lika sveta. Beograd: Gutembergova galaksija
Reljić, S. (2003) Mediji i globalizacija. u: Pavićević Vladimir [ur.] Aspekti globalizacije, Beograd: Beogradska otvorena škola
Ritzer, G. (1983) The McDonaldization Society. Journal of American Culture, 6(1): 371-379
Robertson, R. Globalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity. u: Featherstone Lash, Robertson (Global Modernities), London: Sage
Skler, L. (2003) Rivalsko shvatanje globalizacije. u: Zbornik radova Globalizacija - mit ili stvarnost, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Tojbni, P. (2003) Ko se boji globalne kulture. u: Haton Vil, Entoni Gidens [ur.] Na ivici - živeti saglobalnim kapitalizmom, Beograd: Plato
Vidojević, Z.S. (2005) Kuda vodi globalizacija. Beograd: Filip Višnjić
Vuletić, V. (2009) Globalizacija. Beograd: Zavod za udžbenike
Zakarija, F. (2007) Post-američki svet. Smederevo: Heliks
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Kultura (2013)
Sajber performans kao novomedijska umetnost - praksa i ontologija
Cvetić Lidija

Vojno delo (2007)
Proces denacionalizacije i bezbednost
Stojanović Stanislav

Vojno delo (2008)
Perspektive bezbednosti savremenog sveta
Stojanović Stanislav

prikaži sve [54]