Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 2, str. 25-39
Geopolitičke promene i prekompozicije u globalnim odnosima
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
Sažetak
Globalna geopolitička dinamika usmerena je od sadašnjeg unimultipolarnog poretka ka tendenciji stvaranja multipolarnog sveta i nastanka više centara moći. Velike sile i centri moći, na svetskom nivou, nosioci su globalnih ekonomskih i političkih tokova koji određuju sudbinu drugih zemalja, prvenstveno malih, dok će tendencije promena u svetskom sistemu, koje se dešavaju u sadašnjim uslovima, u skladu sa zakonitostima geopolitičkih procesa iskazanih u geopolitičkoj istoriji, odrediti i njihove moguće pozicije u složenim geopolitičkim odnosima. Ideološka podela i bipolarna ravnoteža snaga svetskih država u hladnom ratu transformisani su u unipolarni svetski poredak na kraju tog rata, sa karakteristikom ogromne neravnoteže i asimetrije u raspodeli bogatstva i moći između svetskog centra i periferije, u procesu globalizacije, kreirajući sukob civilizacija kao oblik otpora moći unipolarprocesa globalizacije, javile povećane nejednakosti i zavisnosti. Geopolitičke procese u globalnim odnosima karakterišu geoekonomski odnosi u kojima se zemlje periferije nalaze u poziciji prihvatanja ekonomsko-političkih modela, institucija i vrednosti razvijenih zemalja, dok globalni procesi kreiraju odnose neekvivalentne razmene jakih i slabih aktera i povećavaju osetljivost slabih aktera procesa globalizacije na socio-ekonomske i druge izazove, rizike i pretnje. Cilj rada jeste da ukaže na geopolitičke promene i prekompozicije u globalnim odnosima, koje će biti presudan faktor i odrediti sudbinu pojedinih zemalja u geopolitičkom pozicioniranju.
Reference
Avijucki, V. (2009) Kontinentalne geopolitike svet u XXI veku. Beograd: Clio
Bradley, N. Geopolítica Imperial: La Teoría del Corazón Continental de Mackinder y la contención de Rusia. Internet, http: euro-synergies.hautetfort.com/tag/heartland, 30/01/2017
Bžežinski, Z. (2013) Amerika-Kina i sudbina sveta, strateška vizija. Beograd: Fakultet bezbednosti
Bžežinski, Z. (1999) Velika šahovska tabla. Podgorica: CID
Hantington, S. (1998) Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka. Podgorica: CID
Kegli, Č., Vitkof, J. (2004) Svetska politika - trend i transformacija. Beograd: Centar za studije jugoistočne Evrope
Kilibarda, Z., Mladenović, M., Ajzenhamer, V. (2014) Geopolitičke perspektive savremenog sveta. Beograd: Fakultet bezbednosti
Kišor, M. (2015) Velika konvergencija - Azija, Zapad i logika jednog sveta. Beograd: CIRSD
Komazec, S., Petrović, D. (2014) Globalna monetarna kriza i novi geopolitički i finansijski odnosi u svetu. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Miršajmer, D. (2009) Tragedija politike velikih sila. Beograd: Udruženje za studije SAD u Srbiji
Nakarada, R. (2009) Prepreke demokratskom svetskom upravljanju. u: Petar Bojanić; Jovan Babić [ur.] Svetska vlast, Beograd: Službeni glasnik
Perišić, S.M., Kajtez, M. (2015) Savremeno geopolitičko sučeljavanje Rusije i Zapada - da li je na pomolu (novi) raskol između Evrope i Rusije?. Vojno delo, vol. 67, br. 4, str. 54-74
Petrović, D. (2010) Ka multipolarnom svetskom poretku. Beograd: Pešić i sinovi
Petrović, D. (2008) Geopolitika postsovjetskog prostora. Novi Sad: Prometej
Primakov, J. (2010) Svet bez Rusije?, Čemu vodi politička kratkovidost. Beograd: Službeni glasnik
Proroković, D. (2009) Geopolitika Srbije - položaj i perspektive na početku 21. veka. Beograd: Službeni glasnik
Simić, D. (2012) Rasprava o poretku. Beograd: Zavod za udžbenike
Talijan, M., Jevtić, D., Terzić, M., Planojević, M. (2016) Savremene strategije bezbednosti - prikaz globalne strategije evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku. u: -Škola nacionalne odbrane; -Institut za strategijska istraživanja [ur.] Srbija i strategijska raskršća, Beograd: Medija centar Odbrana, str. 433-448
Talijan, M.M., Vračar, M.S., Jevtić, D.M. (2015) Islamski faktor na zapadnom Balkanu u geopolitičkim koncepcijama zapadnih sila i islamskih centara moći. Vojno delo, vol. 67, br. 5, str. 57-88
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1802025J
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.