Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2017, br. 1, str. 165-183
Nastanak koncepta bezbednosne dileme u realizmu kao teorijskom pristupu studija bezbednosti
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

e-adresadusankesic9@gmail.com
Ključne reči: bezbednosna dilema; klasični realizam; Džon Herc; Herbert Baterfild; Arnold Vulfers
Sažetak
Realizam kao teorijski pristup studija međunarodnih odnosa, i studija bezbednosti koje se smatraju njihovim integralnim delom, predstavljao je dominantan teorijski pristup tokom većeg dela 20. veka. Period njegove dominacije na teorijskom planu paralelan je vremenskom periodu hladnog rata u međunarodnim odnosima. Osnovna karakteristika realizma jeste državnocentrični pristup u proučavanju bezbednosti. Država predstavlja jedini referentni objekat bezbednosti, pa u skladu sa tim, bezbednosna agenda ovog pristupa uključuje isključivo vojne pretnje bezbednosti. Zasnovan na ovim postulatima, u okviru klasičnog realizma nastao je koncept bezbednosne dileme. Na teorijskom planu, koncept bezbednosne dileme oslikavao je paradigmu hladnoratovskog perioda i trke u naoružavanju. Autor koji je prvi upotrebio koncept pod nazivom ,,bezbednosna dilema" bio je Džon Herc 1950. godine. Od tada, koncept bezbednosne dileme postepeno dobija pažnju velikog broja autora i zauzima centralno mesto u diskusijama predstavnika realizma. Cilj ovog rada jeste predstavljanje nastanka koncepta bezbednosne dileme u realizmu kao teorijskom pristupu studija bezbednosti. U prvom delu rada biće prikazan klasičan realizam, njegova određenja i osnovni postulati. Centralni deo rada čini prikaz nastanka koncepta bezbednosne dileme, kroz radove predstavnika klasičnog realizma koji su konceptualizovali bezbednosnu dilemu. U delu koji obuhvata konceptualizaciju bezbednosne dileme biće obuhvaćene definicije i određenja koncepta, kao i osnovni elementi koncepta koje identifikuju autori klasičnog realizma.
Reference
Akavia, G.Y. (1991) Defensive defense and the nature of armed conflict. Journal of Strategic Studies, 14(1), 27-48
Butterfield, H. (1951) History and human relations. London: Collins
Carr, E.H. (1946) The twenty years' crisis, 1919-1939: An introduction to the study of international relations. London: MacMilan&Co
Collins, A. (2000) The security dilemmas of Southeast Asia. Springer
Donnelly, J. (1992) Twentieth-century realism. u: Traditions of International Ethics, Cambridge University Press, 17, 85-111
Donnelly, J. (2000) Realism and international relations. New York: Cambridge University Press
Elman, C. (2007) 2 realism: International relations theory for the twenty-first century. Routledge, 11
Forde, S. (1992) Varieties of realism: Thucydides and Machiavelli. Journal of Politics, 54(2), 372-393
Herz, J.H. (1950) Idealist internationalism and the security dilemma. World Politics, 2(2), 157-180
Herz, J.H. (1951) Political realism and political idealism, a study in theories and realities. Chicago: University of Chicago Press
Herz, J.H. (1959) International politics in the atomic age. New York: Columbia University Press
Keohane, R.O. (1986) Neorealism and its critics. New York: Columbia University Press
Korab-Karpowicz, W.J. (2010) Political realism in international relations. Stanford: Stanford University
Morgenthau, H.J. (1948) Politics among nations: The struggle for power and peace. New York: Alfred A. Knopf
Slović, S. (2014) Teorijski pristupi Rejmona Arona i Hansa Morgentaua. u: Lipovac M., Živojinović D. [ur.] Međunarodna bezbednost: teorijski pristupi, Beograd: Inovacioni centar Fakulteta bezbednosti
Steans, J., Pettiford, L. (2001) International relations: Perspectives and themes. Harlow: Pearson
Tang, S. (2009) The security dilemma: A conceptual analysis. Security Studies, 18(3), 587-623
Vilijams, P., ur. (2012) Uvod u studije bezbednosti. Beograd: Službenik glasnik
Volc, K. (2008) Teorija međunarodne politike. Beograd: CCVO
Walt, S.M. (2002) The enduring relevance of the realist tradition. New York: W. W. Norton & Company
Waltz, K.N. (2008) Realism and international politics. Routledge
Wolfers, A. (1962) Discord and collaboration: Essays on international politics. Maryland: The Johns Hopkins Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/GFB1701165K
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Vojno delo (2017)
Teorija i praksa bezbednosti između Hobsovih i Kantovih filozofskih postulata
Stojanović Stanislav, i dr.

Sociološki pregled (2015)
Ograničenja teorijskog izučavanja uzroka etničkih konflikata
Milenković Miloš

Godiš Fak bezbednosti (2017)
Konceptualizacija nacionalnog interesa
Stojanović Filip

prikaži sve [4]