Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 7, str. 100-122
Transnacionalni organizovani kriminal i nacionalna bezbednost
Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, Niš
Sažetak
Država je svojevrsno 'živo biće' koje ima raznovrsne potrebe i može da egzistira samo ukoliko zadovoljava svoje potrebe. U tom kontekstu, država identifikuje i definiše svoje nacionalne vrednosti i čini neophodne napore da ih zaštiti i razvija. Zapravo, planski i racionalno upotrebljava nacionalnu moć s ciljem da spreči ugrožavanje njihove bezbednosti, a ukoliko je oružana ili neoružana ugrožavajuća ili samougrožavajuća delatnost proizvela izvesnu štetnu promenu na njih, da sankcioniše učinioca i otkloni nastalu štetu. Država posredstvom sistema nacionalne bezbednosti uspostavlja, održava i jača optimalno bezbednosno stanje nacionalnih vrednosti, koje, uglavnom se označava terminom nacionalna bezbednost. Na stanje nacionalne bezbednosti države povremeno ili neprekidno, direktno ili indirektno, tajno ili prikriveno, asimetrično ili simetrično i pozitivno ili negativno utiču brojni i raznovrsni uzroci, činioci i delatnosti. Reč je o kompleksu korelacija, čije dešifrovanje predstavlja konstantan zadatak upravljačkog strukturnog elementa sistema nacionalne bezbednosti države. U radu su razmotrena osnovna obeležja korelacije između transnacionalnog organizovanog kriminala i nacionalne bezbednosti.
Reference
*** (2001) Konvencija Organizacije ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Službeni list SRJ - Međunarodni ugovor, broj 6
*** (2004-2005) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 58/2004, 85/2005, 88/2005 i 107/2005
*** (2001-2005) Zakon o krivičnom postupku. Službeni list SRJ, br. 70/2001 i Službeni glasnik RS, br. 58/2004, 85/2005, 115/2005
*** (2002-2009) Zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala. Službeni glasnik RS, br. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 45/2005, 61/2005, 72/2009
Albanese, J.S. (2000) The causes of organized crime. Journal of Contemporary Criminal Justice, number 4, pages 409-423, Thousand Oaks
Bajagić, M. (2012) Međunarodna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Bajbs, P. (2003) Međunarodni organizovani kriminal i terorizam. Pogledi, Policijska akademija, Beograd, 2, str. 17-28
Bošković, G. (2008) Organizacija i funkcionisanje kriminalnog tržišta. Revija za bezbednost, Centar za bezbednosne studije, Beograd, 2, str. 38-42
Bošković, G. (2005) Organizovani kriminalitet i legalno poslovanje. u: Organizovani kriminalitet - stanje i mere zaštite, zbornik radova, Beograd: Policijska akademija
Bošković, M.V. (2003) Transnacionalni organizovani kriminalitet - oblici ispoljavanja i metodi suprotstavljanja. Beograd: Policijska akademija
Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (2007) International narcotics control strategy report: Drug and chemical control. USA, Volume I, March
Fatić, A. (2008) Politička korupcija. Revija za bezbednost, Centar za bezbednosne studije, Beograd, 12, str. 29-33
Fatić, A. (2009) Bezbednosni identitet. Revija za bezbednost, 4, str. 5 -19
Gaćinović, R. (2007) Klasifikacija bezbednosti. Nauka, bezbednost, policija, vol. 12, br. 2, str. 3-26
Leffler, M.P. (1990) National Security. Journal of American History, 77(1): 143
Marinković, D. (2004) Organizovani kriminalitet - izazov krivičnom zakonodavstvu. Bezbednost, Beograd, vol. 46, br. 2, str. 191-208
Mijalkovski, M. (2009) Obaveštajne i bezbednosne službe. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet bezbednosti
Mijalkovski, M. (2008) Organizovani kriminal - najopasniji oblik ugrožavanja bezbednosti države. Revija za bezbednost, Centar za bezbednosne studije, Beograd, 12, str. 5-16
Miletić, A. (1978) Nacionalni interes u američkoj teoriji međunarodnih odnosa. Beograd: Savremena administracija
Miller, B. (2001) Security: Should it be redefined?. u: Bar-Joseph U. [ur.] Izrael's National Security Towards the 21st Century, London: Frank Cass
Naylor, T.R. (1999) A critique of follow-the-money methods in crime control policy. Crime, Law and Social Change, London, Vol. 32
Ney, J.S. (2005) Understanding International Conflicts. New York: Pearson Seducatiion, 5th edition
Rory, F. (2004) Posledice organizovanog kriminala na ljudsku bezbednost u Srbiji. Ljudska bezbednost, Centar za istraživanje ljudske bezbednosti, II/2, str. 145-150
Savremena administracija (1966) Mala politička enciklopedija. Beograd
Shmalleger, F. (1996) Criminolgy Today. Englewood Cliffs, London
Vučinić, Z. (2000) Pravo narodne odbrane. Beograd: Fakultet odbrane i zaštite
Weenink, A.W., Huisman, S., van der Laan, F.J. (2004) Crime without frontiers: Crime pattern analysis Eastern Europe, 2002-2003. Driebergen, Netherlands: Korps Landelijke Politiediensten
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1807100L
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci

Nauka bezbednost policija (2008)
Specifičnosti organizacione strukture kriminalnih organizacija
Bošković Goran, i dr.

Gl Adv komore Vojvodine (2015)
Specifičnosti međunarodnopravne norme o zabrani trgovine ljudima
Cmiljanić Bajo M.

Vojno delo (2011)
Uloga nauka odbrane u razvoju nauke o policiji u Srbiji
Kekić Dalibor, i dr.

prikaži sve [51]