Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2014, br. 1, str. 49-68
Međunaronopravni osnovi nacionalne bezbednosti
Policijska akademija, Beograd

e-adresasasa.mijalkovic@kpa.edu.rs, dusan.blagojevic@kpa.edu.rs
Ključne reči: national security; the national security system; international law; national security; sources of law
Sažetak
U radu je učinjen osvrt na značajnije međunarodne izvore prava nacionalne bezbednosti. Ovo je, svakako, izvod iz nekolicine međunarodnih dokumenata kojima se, između ostalog, daje i međunarodnopravni osnov pojedinih komponenti organizacije i funkcije nacionalne bezbednosti. Nacionalna bezbednost danas obuhvata bezbednost društva (bez obzira na etničko, versko, rasno i ideološko opredeljenje njegovih članova) i bezbednost države, ali i njihovo participiranje u međunarodnoj i globalnoj bezbednosti. Reč je o izvesnom stanju zaštićenosti njihovih vitalnih vrednosti i interesa koje se optimizuje funkcijom vojnog i civilnog, državnog i nedržavnog sektora nacionalnog sistema bezbednosti, uz oslanjanje na vidove međunarodne saradnje u bezbednosti i na brojne međunarodne (nevladine i međuvladine) aktere. U zaštiti nacionalne bezbednosti učestvuju subjekti svih nivoa bezbednosti: pojedinci, društvo, država, međunarodna zajednica. Jedno od bitnijih načela post-Vestfalskog modela nacionalne bezbednosti jeste i zakonitost. To podrazumeva normiranost vitalnih državnih i nacionalnih vrednosti, ali i mehanizama i organizacija koje se staraju o bezbednosti (njihovo osnivanje, nadležnost, poslove, ovlašćenja, odgovornost i kontrolu). Reč je o nacionalnom pravu (ustav, zakoni i podzakonski propisi), ali i o međunarodnom pravu (konvencije, rezolucije, povelje, paktovi, preporuke, presude i odluke međunarodnih sudova). Načelno, nacionalno pravo bi trebalo da bude zasnovano na međunarodnom pravu. U tom smislu, moguće je govoriti i o međunarodnopravnim osnovama nacionalne bezbednosti S razvojem društava i međunarodne zajednice, razvija se i međunarodno pravo. Kako je sve više pravne materije posvećeno oblasti bezbednosti, to će se vremenom verovatno izdiferencirati oblast tzv. međunarodnog prava bezbednosti, a na nacionalnim nivoima i - oblast prava nacionalne bezbednosti. Međunarodno pravo bezbednosti je generalno progresivno koncipirano. Njegova problem je u tome što se često zlonamerno tumači i selektivno primenjuje, ili se uopšte ne primenjuje. Javno pravo često se zamenjuje pravom jačeg koji ga tendenciozno tumače i kontrolišu međunarodne organizacije. U prilog ovoj tezi ide i činjenica krize Ujedinjenih nacija, jedine univerzalne međunarodne organizacije kolektivne bezbednosti. Iako moderno organizovana, sa izuzetno progresivnim rešenjima zaštite mira i bezbednosti čovečanstva za vreme u kojem je nastala, ovoj organizaciji je preko potrebna reforma Međutim, i pored svega, nesporan je značaj postojanja međunarodnopravnih standarda u oblasti nacionalne bezbednosti. Time se stvara osnov da bezbednost demokratskih država bude uređena na sličan način. To u mnogome doprinosi stvaranju agende zajedničkih vrednosti i interesa prosvećenih naroda, te olakšava međunarodnu saradnju u sferi bezbednosti.
Reference
*** (1996) Lisbon document. OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe, dostupno na: http://www.osce.org/mc/39539?download=true (16.04.2013). Primedba: datum u zagradi odnosi se na datum pristupa autora određenom sadržaju
*** (1970) Ujedinjene nacije i savremeni svet. u: Zbirka članaka, Beograd: Savez udruženja za UN Jugoslavije
*** (2006) Bezbedna Evropa u boljem svetu - evropska strategija bezbednosti. Beograd: International and Security Affairs Centre
*** (1999) Charter for European security. OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe, dostupno na: http://www.osce.org/mc/17502 (16.04.2013) Primedba: datum u zagradi odnosi se na datum pristupa autora određenom sadržaju
*** (2005) Charter of Paris for a new Europe. u: 15 Years After the Charter of Paris for a New Europe: Problems, Challenges and Risks, Slovenia, 2005, OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe, dostupno na: http://www.osce.org/ mc/39516 (16.04.2013.) Primedba: datum u zagradi odnosi se na datum pristupa autora određenom sadržaju
*** (2007) Conference on security and co-operation in Europe: Final act. OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe, Annual report, edition, dostupno na: http://www.osce.org/mc/39501?download=true (16.04.2013). Primedba: datum u zagradi odnosi se na datum pristupa autora određenom sadržaju
*** (1995) Dokumenti KEBS 1975-1995. Beograd: OSCE
*** OSCE strategy document for the economic and environmental dimension. OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe, dostupno na: http://www.osce.org/eea/20705 (16.04.2013). Primedba: datum u zagradi odnosi se na datum pristupa autora određenom sadržaju
*** (2003) OSCE strategy to address threats to security and stability in the twenty-first century. OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe, dostupno na: http://www.osce.org/mc/17504 (16.04.2013). Primedba: datum u zagradi odnosi se na datum pristupa autora određenom sadržaju
*** (2003) A secure Europe in a better world: European security strategy. Council of European Union, 2003, dostupno na: http://www.consilium.europa. eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf (16.04.2013.) Primedba: datum u zagradi odnosi se na datum pristupa autora određenom sadržaju
*** (2005) Priručnik za NATO. Beograd: Forum za bezbednost i demokratiju
*** (2006) Riga Summit. North Atlantic Treaty Organization, dostupno na: http://www.nato.int/docu/comm/2006/0611-riga/presskit.pdf (16.04.2013). Primedba: datum u zagradi odnosi se na datum pristupa autora određenom sadržaju
*** (2005) 30 godina OEBS-a - zbirka odabranih dokumenata. Beograd: Misija OEBS u SCG
*** (2009) The North Atlantic treaty (1949). North Atlantic Treaty Organization, dostupno na: http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/stock_publications/20120822_nato_treaty_en_light_2009.pdf (16.04.2013). Primedba: datum u zagradi odnosi se na datum pristupa autora određenom s
*** (2010) Strategic concept for the defence and security of the members of the North Atlantic Treaty organization: Active engagement, modern defence. North Atlantic Treaty Organization, dostupno na: http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf (16.04.2013). Primedba: datum u zagradi odnosi se na datum pristupa autora određenom sadržaju
*** (1991) The alliance's new strategic concept. North Atlantic Treaty Organization, dostupno na: http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_23847.htm (16.04.2013). Primedba: datum u zagradi odnosi se na datum pristupa autora određenom sadržaju
*** (1970) The declaration on principles of international law concerning friendly relations and co-operation among states. United Nations, 24 October, dostupno na: http://www.un-documents.net/a25r2625.htm (16.04.2013). Primedba: datum u zagradi odnosi se na datum pristupa autora određenom sadržaju
*** (2010) The Maastricht treaty: Final act and declarations 1992. Eurotreaties, dostupno na: http://www.eurotreaties.com/maastrichtfinalact.pdf (16.04.2013). Primedba: datum u zagradi odnosi se na datum pristupa autora određenom sadržaju
Bajagić, M. (2012) Međunarodna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Heywood, A. (1994) Political ideas and concepts: An introduction. London: McMillan Press LTD
Holsti, K.J. (2006) States and statehood: Perspectives on world politics. London - New York: Routledge
Kegli, Č.V., Vitkof, J.R. (2006) Svetska politika - trend i transformacija. Beograd: Centar za studije Jugoistočne Evrope
Lučić, S. (2004) Razvoj zajedničke spoljne i bezbednosne politike u Evropskoj Uniji. Bezbednost, Beograd, vol. 46, br. 2, str. 177-190
Mijalković, S., Milošević, M. (2011) Obavještajno-bezbjednosna djelatnost i službe. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova
Mijalković, S. (2011) Obaveštajno-bezbednosne službe i nacionalna bezbednost. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 1, str. 74-92
Mijalković, V.S. (2011) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Nye, J.S. (1999) Understanding international conflicts: An introduction to theory and history. New York: Longman
Savić, A., Delić, M., Ilić, P. (1998) Osnovi državne bezbednosti. Beograd: OIC RDB MUP RS
Simić, D.R. (2002) Nauka o bezbednosti - savremeni pristupi bezbednosti. Beograd: Službeni List SRJ
Stajić, L.S. (2004) Osnovi bezbednosti. Beograd: Policijska akademija
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/NBP1401049M
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2015.

Povezani članci