Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 11  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 36, br. 7-9, str. 1-11
O vrednosti jedne sociološke teorije
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija

e-adresadr.aleksandar.stevanovic@gmail.com, borislav.grozdic@gmail.com
Sažetak
Osnovna ideja ovog rada sastoji se u analizi osnovnih postavki i granica važenja marksističke sociološke teorije. Uvod rada bavi se pitanjem funkcionisanja društevnih nauka i mogućnosti uspostavljanja naučne teorije, koja bi, specifično u društvenim naukama, imala mogućnost uspostavljanja kriterijuma opšteg i nužnog važenja i mogla da posluži kao neosporna kritika drugih naučnih teorija. U tom smislu ukazuje se na opasnost, kada vrednosni stavovi naučnika vrše direktan uticaj na stvaranje njegovih naučnih teorija. U drugom delu rada izlažu se osnovni principi marksističke teorije društva, objašnjava se ideja klasne borbe, buržoaskog ekonomskog poretka i kapitalističkog oblika svojine, kao i pitanje nastanka i funkcionisanja proletarijata i istorijske nužnosti uspostavljanja besklasnog poretka. Treći deo rada bavi se kritikom teorijskih pretpostavki marksističke sociologije sa stanovišta njene naučne validnosti. Posebna pažnje posvećuje se načinu funkcionisanja njenih osnovnih pojmova i problemu naučnog zasnivanja opštih i nužnih činjenica u društvenim naukama. U zaključku rada ukazuje se na suštinsku razliku između nauke i ideologije i potrebu uspostavljanja kriterijuma prepoznavanja naučnih činjenica.
Reference
Berberović, J. (1990) Filozofija i svijet nauke. Sarajevo: Svjetlost
Feyerabend, P. (1984) Protiv metode. Sarajevo: Veselin Masleša
Frichand, M. (1966) Etička misao mladog Marksa. Beograd: Nolit
Giddens, A. (2007) Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet
Hegel, G.V.F. (1951) Filozofija povijesti. Zagreb: Kultura
Kangrga, M. (1983) Etika ili revolucija. Beograd: Nolit
Kun, T. (1974) Struktura naučnih revolucija. Beograd: Nolit
Marx, K., Engels, F. (1947) Komunistički manifest. Beograd: Borba
Marx, K. (1992) Early Writings. London: Penguin books in association with New Left Review
Novaković, S. (1984) Hipoteze i saznanje. Beograd: Nolit
Stojanović, S. (1979) U potrazi za revolucionarnim etosom. u: Filozofske studije, Beograd: Filozofsko društvo, XI
Tomonaga, T. (2016) A turning point in Marx's theory in pre-capitalist societies. Hitotsubashi Journal of Social Studies, 47(1), pp. 1-10
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz
DOI: 10.5937/ptp1907001S
objavljen u SCIndeksu: 27.10.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka