Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Pomeranje horizonta recepcije - savremena poezija za učenike osnovnoškolskog uzrasta
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresabojan.markovic@uf.bg.ac.rs
Ključne reči: savremena poezija; teorija recepcije; horizont očekivanja; metodika nastave srpskog jezika i književnosti; Vasko Popa
Sažetak
U radu se ispituje recepcija savremene lirike kod učenika osnovnoškolskog uzrasta i posebno kod učenika mlađih razreda. Polazi se od teorije recepcije, a teži definisanju onih faktora i transformacija koji omogućavaju njen prijem na odgovarajućem nivou. U sinhronijskoj ravni recepcija se ispituje u odnosu na uzrast učenika, poetiku lirske pesme i (nastavnu) interpretaciju pesničkog teksta. Na dijahronijskom nivou pokazuje se pomeranje horizonta očekivanja i recepcije učenika u odnosu na informaciono doba u kome današnji učenik raste, a zatim u odnosu na individualnu promenu recipijentske pozicije učenika koji odrasta. S obe strane, poezija gubi atribute artificijelnog i divinizacijskog i ostaje modernost teksta suočena sa modernošću recipijenta. Kvalitativni aspekti recepcije se razmatraju na primeru poezije Vaska Pope, a pretpostavljeni recipijent, kojeg imamo u vidu, jeste učenik mlađeg i starijeg osnovnoškolskog uzrasta.
Reference
*** (2004-2006) Nastavni planovi i programi za osnovnu školu i srednju školu. NPP, Posećeno 12. 10. 2017. godine na: http://www.zuov.gov.rs/poslovi/nastavni-planovi/nastavni-planovi-os-i-ss/
Bošković, A. (2008) Pesnički humor u delu Vaska Pope. Beograd: Institut za književnost i umetnost
Brajović, T. (1997) Urnebesne slike Vaska Pope. u: Petković N. [ur.] Poezija Vaska Pope - zbornik radova, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 99-116
Breton, A. (1962) Manifeste du surréalisme. Paris: Pauvert
Cidilko, V. (2008) Studije o poetici Vaska Pope. Beograd: Službeni glasnik
Ćosić, B. (1965) Dečja poezija srpska. Novi Sad: Matica srpska
Danojlić, M. (1973) Onde potok onde cvet. Novi Sad: Zmajeve dečje igre i Radnički univerzitet 'Radivoj Ćirpanov
Davičo, O. (1955) Flora. Beograd: Nolit
Hamović, V. (2008) Dva pesnika prevratnika. Beograd: Učiteljski fakultet
Jovanović, A. (1997) Sintaksička sinonimija i semantička otvorenost (Ciklus „Vučja zemlja Vasa Pope“). u: Petković N. [ur.] Poezija Vaska Pope - zbornik radova, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 189-205
Kiš, D. (1960) Dečje - kao maska (Nova knjiga stihova Milovana Danojlića). Nin, X (487), 9
Maricki, D. (1978) Uvod. u: Konstantinović Z. [ur.] Teorija recepcije u nauci o književnosti, Beograd: Nolit, 5-35
Mikić, R. (1997) Žanrovski citati u poeziji Vaska Pope. u: Petković N. [ur.] Poezija Vaska Pope - zbornik radova, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 117-141
Mišić, Z. (1953) Reč i vreme - razgovori o poeziji. Beograd: Novo pokolenje
Novaković, J. (1997) Elementi nadrealizma u poetici Vaska Pope. u: Petković N. [ur.] Poezija Vaska Pope - zbornik radova, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 59-80
Opačić, Z. (2018) Antologija književnosti za decu. Beograd: Matica srpska, (u štampi)
Petković, N. (1997) Uvod u tumačenje Popine poetike. u: Petković N. [ur.] Poezija Vaska Pope - zbornik radova, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 13-48
Pijanović, P. (2014) Izazovi granične književnosti. Beograd: Učiteljski fakultet
Popa, V. (1997) Sabrane pesme. Vršac: Društvo Vršac lepa varoš
Rosić, T. (2013) Imanentno-metodičko tumačenje pesničkog teksta. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka
Samardžija, S. (1997) Tragom rodne ponornice… (Simboli poezije Vaska Pope i usmena tradicija). u: Petković N. [ur.] Poezija Vaska Pope - zbornik radova, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 159-177
Šarančić-Čutura, S. (2014) Kritička misao Branka Miljkovića o pesništvu za decu i osetljive. Književna istorija, 46 (154): 899-918
Vučo, A. (1932) Humor zaspalo. Beograd: Narodna štamparija (Nadrealistička izdanja)
Živković, D., ur. (1985) Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit, RKT
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije1703044M
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Inovacije u nastavi (2017)
Mesto i značaj avangarde u savremenoj nastavi književnosti
Panić-Maraš Jelena S.

Zb Filoz fak Priština (2017)
Promena koncepta poezije u poznim zbirkama Vaska Pope
Vladušić Slobodan V.

Zb Filoz fak Priština (2019)
Hronotop u teoriji pripovesti i pripovedanja
Aleksić Slađana V.

prikaži sve [5]