Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 63, br. 7-8, str. 385-398
Mogućnosti kreiranja optimalnog investicionog portfolija osiguravajućih kompanija u Srbiji
aUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Katedra za statistiku i matematiku, Srbija
bUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment, Srbija
cUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Katedra za ekonomsku politiku i razvoj, Srbija
Projekat:
Rizici finansijskih institucija i tržišta u Srbiji - mikroekonomski i makroekonomski pristup (MPNTR - 179005)
Strategijske i taktičke mere za rešavanje krize konkurentnosti realnog sektora u Srbiji (MPNTR - 179050)

Sažetak
Zahvaljujući vremenskoj nepodudarnosti između naplata premija i isplata naknada za štete, osiguravajuće kompanije ulažu privremeno slobodna sredstva tehničkih rezervi i time ostvaruju važnu ulogu institucionalnih investitora. U radu se analiziraju mogućnosti investiranja osiguravajućih kompanija u Srbiji pri postojećim regulatornim ograničenjima i stepenu razvijenosti finansijskog tržišta. Na osnovama Markovićeve portfolio teorije, konstruisan je optimalan portfolio imovine koja služi za pokriće tehničkih rezervi neživotnih osiguravača. Rezultati istraživanja dokazuju hipotezu da kvantitativna ograničenja investicija dovode do sužavanja efikasnog skupa investicionih mogućnosti osiguravača i pogoršanja odnosa prinosa i rizika njihovih investicija. Kroz analizu realnog investicionog portfolija na nivou celokupnog sektora osiguranja, kao i konkretne osiguravajuće kompanije, generisane su preporuke za poboljšanje investicionih performansi neživotnih osiguravača. Zaključuje se da raspoloživost finansijskih instrumenata i kretanja njihovih cena i prinosa primarno opredeljuju investicione odluke osiguravača u Srbiji.
Reference
*** Historical data. Belgrade Stock Exchange, Retrieved from
*** (2008) Insurance sector in Serbia: Report for 2007. Belgrade: National Bank of Serbia, National Bank of Serbia
*** (2015) Decision on investment of insurance funds. RS Official Gazette, No. 55
*** (2012) Decision on limitations on individual deposits and investments of technical reserve funds and on the highest levels of individual deposits and investments of guarantee reserves of insurance companies. RS Official Gazette, No. 87
Beronja, D. (2011) Portfolio penzijskih fondova u Srbiji. u: Jovanović Gavrilović B., Rakonjac-Antić T. [ur.] Ekonomska politika i razvoj, Belgrade: University of Belgrade-Faculty of Economics, pp. 253-270
Bijapur, M., Croci, M., Zaidi, R. (2012) Do asset regulations impede portfolio diversification?: Evidence from European life insurance funds. New York: Social Science Electronic Publishing, Inc, Working Paper, Retrieved from https://mpra.ub.unimuenchen. de/54265/1/MPRA_paper_54265.pdf
Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. (2005) Investments. New York: McGraw-Hill
Commission, E. (1999) Rebuilding pensions, security, efficiency, affordability - recommendations for a code of best practice for Second Pillar Pension Funds. Brussels: European Commission
Davis, E. P. (2002) Prudent person rules or quantitative restrictions? The regulation of long-term institutional investors' portfolios. Journal of Pension Economics and Finance, 1(2), 157-191
Davis, E.P. (2002) Portfolio regulation of life insurance companies and pension funds. Pension Institute Working Paper, PI-0101, 1-50
Gui, Q.Z., Hong, W. (2010) An empirical analysis on the impacts of investment restriction on asset ratio for the insurance industry's investment portfolio. Insurance Studies, 9(2010); 1-11
Henebry, K.L., Diamond, J.M. (1998) Life Insurance Company Investment Portfolio Composition and Investment Regulation. Journal of Insurance Issues, 21(2); 183-203
Hershman, M. (1977) The impact of life insurance company regulation. u: Cummins J.D. [ur.] Investment Activities of Life Insurance Companies, Homewood: Richard D. Irwin, Inc, 13. Insurance Law. RS Official Gazette, No. 139/2014
Jones, L.D. (1968) Investment Policies of Life Insurance Companies. Boston: Harvard University, Division of Research Graduate School of Business Administration
Kočović, J., Jovović, M. (2013) Izvori i investicije osiguravača na srpskom tržištu osiguranja. Novi ekonomist, 10-16; 13
Kočović, J., Šulejić, P., Rakonjac-Antić, T. (2010) Osiguranje. Belgrade: University of Belgrade: Faculty od Economics
Kočović, J., Rakonjac-Antić, T., Jovović, M. (2011) The impact of the global financial crisis on the structure of investment portfolios of insurance companies. Ekonomski anali, vol. 56, br. 191, str. 143-161
Kong, J., Singh, M. (2005) Insurance Companies in Emerging Markets. IMF Working Papers, 05(88): 1
Markowitz, H.M. (1952) Portfolio selection. Journal of Finance, vol. 7, mart, str. 77-91
National Bank of Serbia (2013) Insurance sector in Serbia: Report for 2012. Belgrade, National Bank of Serbia
National Bank of Serbia (2015) Insurance sector in Serbia: Report for 2014. Belgrade, National Bank of Serbia
OECD (2014) Global insurance market trends 2014. Paris, OECD
OECD (2015) Regulation of insurance company and pension fund investment: OECD report to G20 finance ministers and central bank governors. Paris, OECD
Serbian Business Registers Agency The business entities register: Companies. Retrieved from http://www.apr.gov.rs/eng/Registers/Companies/Search.aspx
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekopre1508385K
objavljen u SCIndeksu: 30.03.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka