Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 28, br. 10-12, str. 1-26
Pravo na zdravlje u kontekstu prava na zdravu životnu sredinu
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179072

Ključne reči: usklađivanje; zaštita zdravlja ljudi; zdrava životna sredina; procena uticaja; determinante zdravlja
Sažetak
U međunarodnim dokumentima se pravo na zdravlje po pravilu svrstava u socijalna prava, ali se ostvarivanje prava na zdravlje i zaštita zdravlja ljudi sve češće sagledavaju u povezanosti sa pravom na zdravu životnu sredinu. U kontekstu pretpristupne strategije za prijem u članstvo EU, i u oblasti zaštite zdravlja ljudi i zaštite životne sredine, proces formalnog i funkcionalnog usklađivanja sa pravnim sistemom EU zahteva da se izvrši analiza ključnih principa i ciljeva u osnovnim dokumentima EU, uz neophodna terminološka razjašnjenja, kako bi se ti principi i ciljevi uporedili sa odgovarajućim nacionalnim propisima i institutima. U Srbiji, taj proces je u toku, ali institucionalne reforme ne daju željene rezultate. Ovaj rad se bavi samo nekim segmentima procesa usklađivanja, u kojem nauka ne može rešiti problem sudara ciljeva i sredstava, koji je za Srbiju kao jednu od najsiromašnijih država Evrope posebno bolan. Za oblast zaštite ljudskog zdravlja, kao jednog od ključnih ciljeva zaštite životne sredine, nezaobilazni princip jeste - visok nivo zaštite, kao politika i cilj EU. Prihvatanje evropskih vrednosti, principa i ciljeva, posebno u vidu formalnih međunarodnih obaveza, zahteva primenu multidisciplinarnih metoda, pa i nekih instrumenata koji doprinose boljoj zakonodavnoj politici i donošenju 'pametnih propisa'. Procena uticaja na zdravlje ljudi, kao procedura i metod koji se bazira na naučnom pristupu, posebno može biti delotvorna kada su u pitanju vazduh i voda kao fizičke komponente prirodne sredine i determinante ljudskog zdravlja.
Reference
Avramović, N. (2009) Pravo Evropske unije. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Bogdanović, S. (2008) Zaštita životne sredine republike Srbije - Između politike i prakse približavanja EU. u: Zbornik radova sa projekta Gradske uprave za zaštitu životne sredine Novi Sad 'Jačanje svesti javnosti Novog Sada o aktivnostima na zaštiti životne sredine', Novi Sad: Jugoslovensko udruženje za vodno pravo
Dabović, D. (2008) Harmonizacija prava u savremenom svetu. Pravni život, vol. 57, br. 14, str. 471-479
Đorđević, Lj. (2010) Ustavni okvir za pristupanje Evropskoj uniji. Pravni život, 59 (12), str. 439-453
Etinski, R. (2010) Međunarodno javno pravo. Beograd: JP Službeni glasnik
Gligorijević, D. (2009) Pravo na zdravu životnu sredinu. Pravni život, 530(10): 35-52
Holder, J., Lee, M. (2007) Environmental protection law and policy. Cambridge University Press
Ivančević, T., Dalmacija, B. (2008) Zašto je neophodno sprečiti zagađivanje voda?. u: Bogdanović S. [ur.] Zaštita životne sredine Republike Srbije - Između politike i prakse približavanja EU - Zbornik radova sa projekta Gradske uprave za zaštitu životne sredine Novi Sad Jačanje svesti javnosti Novog Sada, Novi Sad: Jugoslovensko udruženje za vodno pravo, str. 63-80
Jović, O.S. (2007) Pravo deteta na zaštitu zdravlja. Strani pravni život, br. 1-2, str. 115-129
Kavran, D.Đ., Petković, G. (1997) Mesto i uloga prava životne sredine u pravnom sistemu SRJ. u: Kavran Dragoljub i Gordana Petković [ur.] Pravo i životna sredina, Beograd: Udruženje pravnika Jugoslavije, str. 17
Kostić, M. (2008) Aarhuska konvencija i zaštita životne sredine u Evropskoj uniji. Pravni život, vol. 57, br. 9, str. 451-465
Maletić, D. (2007) Pravo na zaštitu zdravlja. Pravni život, vol. 56, br. 9, str. 309-330
Marković, M. (2009) Pravo na najviši dostižni standard zdravlja prema Opštem komentaru br. 14 Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava. Pravni život, 529(9): 871-887
Milić, Đ. (2008) Strateška procena uticaja na životnu sredinu. u: Bogdanović S. [ur.] Zaštita životne sredine Republike Srbije - Između politike i prakse približavanja EU, Zbornik radova, Novi Sad: Jugoslovensko udruženje za vodno pravo, str. 17-32
Nojković, S. (2008) Novi koncept zaštite vazduha u Republici Srbiji. Pravni život, vol. 57, br. 9, str. 443-449
Scott-Samuel, B.A., Ardern, M. (2001) The Merseyside guidelines for health impact assessment. International Health Impact Assessment Consortium, Second Edition
Stefanović, Z. (2009) Pravo Evropske unije. Beograd: Službeni glasnik
Todić, D. (2009) Ekološka politika EU u svetlu strateških opredeljenja u oblasti održivog razvoja. Pravni život, 58, 10, str. 53-66
Todić, D. (2006) Pravo životne sredine i humana budućnost. Pravni život, vol. 55, br. 9, str. 595-608
Vasilijević, O., Vasilijević, S. (2009) Direktive EU o zaštiti voda i zaštita voda kod nas. Pravni život, 58, 14, str. 211-222
Vukadinović, R. (2006) Pravo Evropske unije. Kragujevac: Centar za pravo evropske Unije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.02.2012.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2015)
Skica za promišljanje opštih načela Evropske unije
Medar Suzana

Pravo - teorija i praksa (2013)
Pravo na zaštitu zdravlja - skromni dometi ustava Srbije
Slavnić Ljiljana

Gl Adv komore Vojvodine (2000)
Sudska zaštita u pravu Evropske unije
Medović Vladimir

prikaži sve [27]