Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
2005, br. 3, str. 125-136
Međunarodno pravni osnovi za krivična dela nedozvoljene proizvodnje i trgovine opojnim drogama
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Sažetak
Nedozvoljene protivpravne aktivnosti vezane za zloupotrebu opojnih droga i psihotropnih supstancija su predviđene kao krivična dela u nacionalnom krivičnom zakonodavstvu. Tako u našoj zemlji Osnovni krivični zakon (sa primenom u Republici Srbiji) u cl. 245. i 246. odnosno Krivični zakonik Republike Crne Gore u cl. 300. i 301. predviđaju krivičnu odgovornost za nedozvoljenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Osnovu ovih inkriminacija predstavljaju međunarodno pravni akti doneti u okviru Organizacije ujedinjenih nacija odnosno u okviru regionalnih međunarodnih organizacija. Upravo o ovim međunarodnopravnim aspektima krivičnih dela, predviđenih u nacionalnim krivičnim zakonodavstvima, a koja su vezana za zloupotrebe opojnih droga biće reči u ovom radu.
Reference
Aleksić, Z., Skulic, M. (2002) Kriminalistika. Beograd
Bisio, B. (1980) Psiha i droga. Zagreb
Burdić, V., Jovasević, D. (2003) Praktikum za krivično pravo. Beograd, Knjiga prva, Opšti deo, Knjiga druga, Posebni deo
Đurdić, D., Jovasevic, D. (2003) Međunarodno krivično pravo. Beograd
Eisenberg, U. (2001) Kriminologie. Munchen
Goeppinger, H. (1997) Kriminologie. Munchen
Jovanović, L., Burdić, V., Jovasević, D. (2004) Krivično pravo. Beograd, Posebni deo
Jovašević, D. (2002) Komentar Krivičnog zakona SR Jugoslavije. Beograd
Jovašević, D. (2002) Leksikon krivičnog prava. Beograd
Krapac, D., Mirin, V. (Zagreb) Međunarodna krivičnopravna pomoć
Nelken, D. (2000) Collor crime. u: Oxford Handbook of Criminology
Petrović, B., Mesko, G. (2004) Kriminologija. Sarajevo
Radulović, D. (1999) Međunarodno krivično pravo. Podgorica
Savet Evrope (1995) Zbirka dokumenata. Beograd
Stajić, Lj. (2004) Osnovi bezbednosti. Beograd
Stefanović, Ž. (2003) Pravo evropske unije. Beograd
Stojanović, Z. (2002) Međunarodno krivično pravo. Beograd
Stojanović, Z. (2002) Komentar Krivičnog zakona SR Jugoslavije. Beograd
Vilić, K.S., Ristanović, N.V. (2004) Kriminologija. Niš
Vukadinović, R. (2001) Pravo evropske unije. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
primljen: 03.04.2005.
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2021.

Povezani članci