Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 9 od 9  
Back povratak na rezultate
2000, vol. 72, br. 5, str. 205-213
Sudska zaštita u pravu Evropske unije
Novi Sad
Sažetak
Pravni sistem Evropskih zajednica, kao jedan od tri stuba Evropske unije, zasnovan je na originalnom konceptu koji obezbeđuje saradnju Suda pravde i nacionalnih sudova. Glavni zadatak Suda pravde je da obezbedi tumačenje i primenu Ugovora, akata organa Zajednica i Evropske centralne banke.
Reference
*** Član 3 (ex član C) Ugovora o osnivanju Evropske unije
*** Član 221 (ex 165) i član 223 (ex 167) Ugovora o osnivanju Evropske zajednice
*** Ugovor o osnivanju Evropske zajednice za atomsku energiju
*** (1987) Član 11. Jedinstvenog evropskog akta. O. J., L 169
*** (1988) Odluka o osnivanju Prvostepenog suda Evropskih zajednica. O. J., L 319
*** Ugovor o osnivanju Evropske zajednice za ugalj i čelik
Everling, U. (1992) Reflections on the Structure of the European Union. Comon Market Law Review, 29, str. 1061
Hartley, T.C. (1990) The Foundations of European Community Law. Oxford: Clarendon press, str. 181 - 182
Knežević-Predić, V.P. (1996) Nadnacionalni karakter Evropske ekonomske zajednice i suverenost država članica. Novi Sad, doktorska disertacija, p. 368-369
Schermers, N.G., Waelbroeck, D.F. (1992) Judicial protection in the European Communities. Deventer-Boston: Kluwer Law-Taxation Publishers, str. 42-43
Vukadinović, R. (1995) Pravo Evropske unije. Beograd: ECPD, str. 29
Vukadinović, R. (1996) Sud pravde Evropskih zajednica. u: Pravo Evropske unije - zbornik radova, Beograd: Službeni glasnik, p. 151
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gakv0005205M
primljen: 07.03.2000.
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2021.