Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2014, br. 145, str. 217-241
Antinomije jugoslovenskog rokenrola šezdesetih
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Departman za sociologiju
Projekat:
Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija (MPNTR - 179074)

Ključne reči: rokenrol; SFRJ; generacijski sukob; kontra kultura; subverzija; ideologija
Sažetak
Autor daje paralelnu i uporednu sliku, s jedne strane jugoslovenskog društva šezdesetih i, s druge, rokenrol muzike koja se u toj deceniji učvrstila kao vodeći muzički trend mlade generacije. On pokušava da odgovori na pitanje kako je rok kultura kao fenomen kapitalističke i imperijalističke Amerike našla mesto na kulturnoj mapi jedne socijalističke i antiimperijalističke zemlje, kakva je bila Jugoslavija. U članku se govori o 'raskršću' na kome se našla SFRJ: dok je društvo svoj razvoj programiralo u skladu sa materijalističkim osnovama marksizma (sa odgovarajućom ideologijom), dotle je kultura toga društva neintencionalno sledila veberovske idealističke principe. Autor nastoji da dokaže tezu po kojoj rokenrol, iako došao izvana, nije nametnut Jugoslaviji silom (ekonomskom ili političkom), jer je i on sam predstavljao opoziciju dominantnoj kulturi američkog društva u kome je ponikao. U tom delu on polemiše sa teoretičarima zavere, po kojima je rokenrol imao ulogu 'trojanskog konja' koji će pospešiti rušenje komunizma. Kao osnovni razlog brzog i toplog prijema rokenrola od strane mladih navodi se činjenica da je u Jugoslaviji još pre Drugog svetskog rata bila utemeljena tradicija džeza i zabavne muzike, sa odgovarajućom kulturom na koju se rokenrol nadovezao i koju je obogatio. Ali, rokenrol nije bio prosto asimilovan u zemlji heroja komunizma i Narodnooslobodilačke borbe. Njegov prijem pratile su brojne protivrečnosti, sasvim različite od onih koje su izbijale u prvi plan u SAD i Velikoj Britaniji. Protivrečnosti su ovde proizlazile iz karaktera društvenog sistema i tradicionalističkog kulturnog obrasca. Po autoru, akulturacioni talas na kome je rokenrol došao bio je uspešan jer je rokenrol takva muzika koja ima univerzalno značenje i domašaj. On se ne može bez ostatka svesti na ostale atribute koji čine deo njegovog ukupnog estetskog izraza - socijalne, antropološke i psihološke.
Reference
Bennett, A. (2001) Cultures of Popular Music. Buckingham: Open University Press
Blackman, S. (2005) Youth Subcultural Theory: A Critical Engagement with the Concept, its Origins and Politics, from the Chicago School to Postmodernism. Journal of Youth Studies, 8(1): 1-20
Blam, M. (2011) Jazz u Srbiji 1927-1944. Beograd: Stubovi kulture
Božilović, N. (2008) Umetnost, kreacija, komunikacija. Niš: Filozofski fakultet
Božilović, N. (2011) Vulgarizacija tradicije popularne muzike u Srbiji. Teme, vol. 35, br. 4, str. 1323-1352
Božilović, N.T. (2004) Rok kultura. Niš: Studentski kulturni centar
Božović, R. (2002) Dominacija i otpor. Beograd: Čigoja štampa
Džouns, L. (2008) Narod bluza - crnačka muzika u beloj Americi. Beograd: Utopija
Đurković, M. (2013) Rokenrol i nova narodna muzika u Jugoslaviji i Srbiji - od suprotstavljenih paradigmi do komplementarnih muzičkih žanrova. Sociološki pregled, vol. 47, br. 2, str. 231-247
Friedberg, H. (2001) Hang up my rock and roll shoes: The cultural production of rock and roll. u: Harrington L., Bielby D.D. [ur.] Popular culture: Production and consumption, Oxford: Blackwell Publishers, pp. 154-165
Gair, C. (2007) The American Counterculture. Edinburgh: Edinburgh University Press
Gocić, G. (2012) Endi Vorhol i strategije popa. Beograd: Službeni glasnik
Gordi, E.D. (2001) Kultura vlasti u Srbiji - nacionalizam i razaranje alternativa. Beograd: Samizdat B92
Ivačković, I. (2014) Kako smo propevali- Jugoslavija i njena muzika. Beograd: Laguna
Janković, V. (2008) Godine na 6. Beograd: Laguna
Janjatović, P. (2007) Ilustrovana eks Ju rok enciklopedija 1960-2006. Beograd, autorsko izdanje
Kor, F. (2003) Kemp - laž koja govori istinu. Beograd: Rende
Krnić, R. (2010) Džez između popularne glazbe i elitne umjetnosti. Društvena istraživanja, Zagreb, god. 19, br. 6 (110), str. 1115-1138
Makdonald, I. (2012) Revolucija u glavi: Pesme Bitlsa i šezdesete. Beograd: Clio
Moren, E. (1989) Kako misliti Evropu / How to think Europe. Sarajevo: Svjetlost
Parsons, M. (1987) Estetika Rolling Stonesa. u: Anđelković V. [ur.] Rock'n'roll- istorija, teorija, estetika, kritika, Beograd: TRZ Panpublik, str. 77-80
Perasović, B. (2001) Urbana plemena. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada
Perković, A. (2011) Sedma republika - pop kultura u Yu raspadu. Beograd: Službeni glasnik
Popović, P. (2008) Rokopisi. Beograd: Zepter Book World
Raković, A.D. (2012) Rokenrol u Jugoslaviji 1956-1968 - izazov socijalističkom društvu. Beograd: Arhipelag
Ranković, M. (1996) Opšta sociologija umetnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Rosak, T. (1978) Kontrakultura - razmatranja o tehnokratskom društvu i njegovoj mladenačkoj opoziciji. Zagreb: Naprijed
Ruže, Ž. (1994) Muzika i trans - nacrt jedne opšte teorije odnosa muzike i opsednutosti. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Sen-Žan-Polen, K. (1999) Kontrakultura - Sjedinjene Američke Države, šezdesete godine: Rađanje novih utopija. Beograd: Clio
Simić, V.B. (2011) Sentimentalno putovanje. Beograd: Clio
Škarica, S. (2005) Kad je rock bio mlad - priča sa istočne strane (1956-1970). Zagreb: VBZ
Trifunović, L. (1986) Vibracije. Novi Beograd: IIC SSO Srbije
Vučetić, R. (2012) Koka-kola socijalizam- amerikanizacija jugoslovenske popularne kulture šezdesetih godina XX veka. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1445217b
objavljen u SCIndeksu: 19.06.2015.