Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Antinomije kulture savremenog srpskog društva - predmoderni mentalitet vs. postmoderni identitet
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresabonicult@gmail.com
Ključne reči: kultura; identitet; postmodernizam; predmoderno stanje društva; Srbija
Sažetak
Globalizacija je izvršila upliv na sva područja društvenog života (ekonomsko, političko, kulturno) i odrazila se na život ljudi u svakodnevlju. Postindustrijsko društvo i postmoderna kultura posebno su uticali na preobražaj identiteta, koji su u pravom smislu reči postali fluidni - višedimenzionalni, diskontinuirani, decentrisani, fragmentarni, nestabilni i nestalni. Paralelno sa tim, nove tendencije u kulturi do krajnosti su istanjile granicu između visokog i popularnog stvaralaštva i time dovele u pitanje status etabliranih, do tada važećih vrednosti. Navedene promene zahvatile su i savremeno srpsko društvo koje je opsednuto brigom za očuvanjem tradicije i davno stečenih identiteta. To društvo je sticajem okolnosti jednom nogom zakoračilo u postmoderni informatički svet, a drugom se zaglavilo u baruštini starih navika i zabluda nasleđenih iz razdoblja predmoderne društvene svesti. Razmatranjem krucijalnih vrednosnih aspekata (tradicionalizam, konformizam, autoritarnost i nacionalizam) autor ovoga rada čini napore za objašnjenje (koje je osnovni preduslov za razrešenje) ambivalentne i, naizgled, bezizlazne situacije u kojoj se nalazi kultura srpskoga društva.
Reference
*** (1990) Biblija - Stari i Novi zavet. Dobra vest
Abeles, M. (2014) Antropologija globalizacije. Biblioteka XX vek
Apaduraj, A. (2011) Kultura i globalizacija. Biblioteka XX vek
Bauman, Z. (2009) Fluidni život. Mediterran Publishing
Bek, U. (2015) Rizično društvo. Filip Višnjić
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Svetovi
Božilović, N. (2006) Kič kultura. Zograf
Božović, R. (2013) Moje simpatije. Čigoja štampa
Crespi, F. (2006) Sociologija kulture. Politička kultura
Gidens, E. (2003) Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet
Golubović, Z. (2003) Izazovi demokratije u savremenom svetu. Centar za kulturu
Golubović, Z. (1999) Ja i drugi antropolološka istraživanja individualnog i kolektivnog identiteta. Beograd: Republika
Gordi, E. (2001) Kultura vlasti u Srbiji. Samizdat B92
Hobsbom, E., Rejndžer, T. (2002) Izmišljanje tradicije. u: Zbornik, 211-262, https://archive.org/details/inventionoftradi0000unse/page/n8/mode/1up
Ilić, M. (1989) Kultureme. Naučna knjiga
Kuljić, T. (2006) Kultura sećanja - teorijska objašnjenja upotrebe prošlosti. Čigoja štampa
Lazić, M. (2005) Promene i otpori. Filip Višnjić
Lipovecki, Ž. (2008) Paradoksalna sreća - ogled o hiperpotrošačkom društvu. Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Makluan, M. (1971) Poznavanje opštila - čovekovih produžetaka. Prosveta
Manić, I.S. (2016) Porodične vrednosti mladih u Srbiji. Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu, vol. 5, br. 9, str. 1-14
Mitrović, L.R. (2003) Savremeni Balkan u ključu sociologije društvenih promena. Centar za jugoistočno evropske studije
Nastasić, P., Đurić, M. (2019) Kraj istorije' i(li) život u fluidnom svetu. Paradigma, 2(2), 25-43
NDI, CeSID (2014) Stanje demokratije u Srbiji - istraživački projekat Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) i CeSID-a. http://www.cesid.rs/wpcontent/uploads/2017/02/CeSID_NDI_Stanje_demokratije_2014.pdf
Petrović, D.B. (2016) Sabor trubača u Guči juče, danas, sutra - prilog tumačenju jednog sociokulturnog fenomena. Niški kulturni centar
Rajs, R.A. (2019) Čujte Srbi, čuvajte se sebe!. AKIA M. Princ, 7. izd
Rot, K. (2012) Od socijalizma do Evropske unije. Biblioteka XX vek
Shuker, R. (2016) Understanding popular music. Routledge
Skledar, N. (2012) Sociologija kulture - pojmovi, teme, problemi. Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti 'Baltazar Adam Krčelić
Stevanović, B. (2007) (Post)modernizam i identitet. Godišnjak za sociologiju, vol. 3, br. 3, str. 43-60
Stojanović, D. (2010) Ulje na vodi - ogledi iz istorije sadašnjosti Srbije. Beograd: Peščanik
Stojković, B. (2008) Evropski kulturni identitet. Službeni glasnik
Storey, J. (2015) Cultural theory and popular culture: An introduction. Routledge, 7th edition
Strinati, D. (2004) An introduction to theories of popular culture. Routledge, second edition
Šuković, D. (2015) Interakcija globalizacije i kulture u modernom svetu. u: Vukotić V. [ur.] Globalizacija i kultura, Centar za ekonomska istraţivanja Instituta društvenih nauka, str. 32-37
Turza, K. (1998) Luis Mamford - jedna kritika modernosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sinteze9-25124
primljen: 07.02.2020.
prihvaćen: 01.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Sociološki pregled (2019)
Anticipacija postmodernih umetničkih praksi u popularnoj kulturi - Bitlsi
Božilović Nikola T., i dr.

Kultura (2014)
Potrošačko društvo i moda
Maširević Ljubomir

Kultura (2016)
Kultura sećanja i jugoslovenski rokenrol
Božilović Nikola

prikaži sve [85]