Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 9, br. 3, str. 16-31
Finansijska analiza i ocena kreditnog boniteta privrednog društva - studija slučaja 'Aleva ad Novi Kneževac'
Beogradska poslovna škola-Viskoka škola strukovnih studija, Beograd

e-adresafilipoivic.luka010@gmail.com, b.mirjanic@bbs.edu.rs
Ključne reči: analiza finansijskih izveštaja; likvidnost; ocena kreditnog boniteta; Altmanov 'Z' model; tradicionalni model
Sažetak
Postoji veliki broj razvijenih metoda i pokazatelja finansijske analize, odnosno pokazatelja analize finansijskih izveštaja. Toga radi, bilo je korisno razviti jedan osnovni 'templejt' pokazatelja koji bi obuhvatao sve pokazatelje zajedno i koji bi za sve njegove korisnike imao isto značenje. Međutim, zahtevi korisnika finansijskih informacija uslovljavaju nivo i oblik poželjnih informacija. Danas, obeležja nekog privrednog društva se, pre svega, posmatraju kao bonitet. Bonitet predstavlja sigurnost predviđanja opstanka i razvoja nekog privrednog društva, kao i prikaz njegove kvantitativne i kvalitativne sposobnosti, pre svega prinosne, zatim imovinske i finansijske sposobnosti. Bonitet u užem smislu predstavlja kreditnu sposobnost i sposobnost održavanja tekuće likvidnosti preduzeća, dok u širem smislu predstavlja njegovu ukupnu poziciju na tržištu. U praksi su prisutna dva modela za ocenu kreditnog boniteta preduzeća, a to su tradicionalni model ocene kreditnog boniteta i Altmanov Z-eta model(skor). Budući da se ova dva modela razlikuju, u ovom radu smo izvršili ocenu kreditnog boniteta na primeru akcionarskog društva 'Aleva' iz Novog Kneževca, sa ciljem upoređivanja rezultat ocene kreditnog boniteta i pouzdanosti.
Reference
*** Javna baza podataka Agencije za privredne registre Republike Srbije. Preuzeto sa: http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/Details/Enterpris eAnnualFinancialReports/1043084?code=DF8AD16452FA3A429EE733 EC3932BAF2B5216C70
Altman, E., Falini, A., Danovi, A. (2013) Z-Score Models' Application to Italian Companies Subject to Extraordinary Administration. Journal of Applied Finance, No. 1, 128-137
Altman, E., Danovi, A., Falini, A. (2013) Z-Score Models' Application to Italian Companies Subject to Extraordinary Administration. Journal of Applied Finance, 128-137; 1
Altman, E.I. (1968) Financial rations, discriminant analysis and the predication of corporate bankruptcy. Journal of Finance, 23(4), str. 589-609
Hasan, S. (2003) Altman z-score models predicting corporate distress: Evidence from the emerging Sri Lanka stock market. Journal of the Academy of Finance
Horngren, C., Sundem, G., Elliott, J., Thornton, D.F. (1995) Financial accounting. Ontario: Prentice Hall
Ivaniš, M. (2012) Elementi strukture kapitala korporativnog preduzeća. Pravno-Ekonomski pogledi, 1-14, Preuzeto sa:http://www.pepogledi.org/ Arhiva/2012_02/04%20Dr%20Marko%20Ivanis%20-%20ELEMENTI% 20STRUKTURE%20KAPITALA%20KORPORATIVNOG%20 PREDUZECA.pdf
Ljutić, B. (2014) Finansijsko računovodstvo. Novi Sad: FIMEK
Pradhan, R. (2014) Z Score Estimation for Indian Banking Sector. International Journal of Trade, Economics and Finance, 5(6): 516-520
Ranković, J.M. (1989) Upravljanje finansijama preduzeća. Beograd: Centar
Ranković, J.M. (1989) Upravljanje finansijama preduzeća. Beograd: Centar
Rodić, J. (2007) Teorija, politika i analiza bilansa. Beograd: Privrednik
Rodić, J., Vukelić, G., Andrić, M. (2011) Analiza finansijskih izveštaja. Bečej: Proleter
Samarkoon, L., Hasan, T. (2003) Altman z-score models predicting corporate distress: Evidence from the emerging Sri Lanka stock market. Madison: Journal of the Academy of Finance
Stančić, P. (1996) Poslovni krah preduzeća - uzroci i mogućnosti predviđanja. u: Efikasnost transformacije preduzeća, Niš: Ekonomski fakultet, str. 214-224
van Horne, J.C. (1997) Finansijsko upravljanje i politika. Zagreb: Mate
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/etp1603016F
objavljen u SCIndeksu: 04.03.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka