Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 9  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 5, br. 13, str. 174-179
EuReCa_Srbija - Trauma Program - intervencije hitne medicinske pomoći na terenu
aDom zdravlja, Inđija
bKlinički centar Kragujevac

e-adresamilisasa78@gmail.com
Projekat:
Resuscitacioni Savet Srbije

Ključne reči: trauma; traumatski srčani zastoj; vanbolničko zbrinjavanje trauma
Sažetak
Cilj rada: Cilj ovog rada je da se utvrdi kada se trauma najčešće dešava i da li postoji razlika u povređivanju prema polu. Materijal i metode: Analizirani su podaci EuReCa Srbija Trauma Programa (ESTP) gde su zabeleženi podaci o zbrinjavanju trauma u prehospitalnim službama iz 10 centara iz Srbije. ESTP je formiran i postavljen od strane Resuscitacionog Saveta Srbije, predstavlja opservacionu, prospektivnu studiju. Za analizu su uzeti podaci u vremenskom periodu 1.09. - 31.12.2018, obrađeni sa IBM SPSS Statistics 20. Rezultati U navedenom periodu registrovano je 3396 ESTP događaja. Vanbolničkih događaja registrovano je 1214 (35,7%) od svih događaja (χ2=275,920; df = 1; p = 0,000). Postoje značajne razlike u vremenskoj distribuciji u odnosu na doba dana i pol. Žene su statistički značajno starije (Z = -9,761; p = 0,000). Prosečna životna dob je 53 godine, a mediana 56. Najveći procenat pacijenata 36,6% traumu je doživeo od 16-22h i 06-12h. Kod muškaraca se više intervenisalo noću (10,1% vs. 6%), a kod žena prepodne (35% vs. 30,1%). Najviše pacijenata sa traumom kod kojih je intervenisala HMP je bilo između 10-12h (14.7%), a najmanje između 2-3h (0,9%). Zaključak Podaci iz ESTP ukazuju da se najveći broj trauma događaja registruje u prepodnevnim i ranim popodnevnim satima. Trauma je bolest starijeg životnog doba.
Reference
Aponte, M.M.S., Melendez, R.G.O. (2017) Trauma epidemiology of Women in Puerto Rico 2002-2011. P R Health Sci J, 36:159-164
Brown, J.B., Rosengart, M.R., Billiar, T.R., Peitzman, A.B., Sperry, J.L. (2016) Geographic distribution of trauma centers and injury-related mortality in the United States. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 80(1): 42-50
Budimski, M., Jakšić-Horvat, K., Momirović-Stojković, M., Fišer, Z. (2017) Eureca Srbija 2015-2016. - dvogodišnja analiza. Journal Resuscitatio Balcanica, vol. 3, br. 6, str. 18-21
Cantwell, K., Morgans, A., Smith, K., Livingston, M., Spelman, T., Dietze, P. (2015) Time of day and day of week trends in EMS demand. Prehosp Emerg Care, Jul-Sep;19(3):425-31, Epub 2015 Feb 9
Fišer, Z., Jakšić-Horvat, K., Vlajović, S., Milić, S., Lazić, A., Raffay, V. (2015) EuReCa One 2014. Serbia. Medicina danas, vol. 14, br. 7-9, str. 95-102
Fišer, Z., Tijanić, J., Budimski, M. (2016) Analiza implementiranosti preporuka 2015. Journal Resuscitatio Balcanica, vol. 2, br. 5, str. 12-15
Jakšić-Horvat, K., Budimski, M., Holcer-Vukelić, S. (2018) Analiza epidemioloških podataka vanbolničkog srčanog zastoja kod žena u Vojvodini. Journal Resuscitatio Balcanica, vol. 4, br. 9, str. 79-84
Liu, T., Xie, J., Yang, F., Chen, J., Li, Z., Yi, C., Gao, W., Bai, X. (2015) The influence of sex on outcomes in trauma patients: A meta-analysis. American Journal of Surgery, 210(5): 911-921
Milić, S., Nikolić, B., Ćurčić, Lj. (2017) Srčani zastoj izazvan traumom - Evropski registar srčanog zastoja (EuReCa_Srbija). Medicina danas, 16 (10-12):166-171
Newgard, C.D., Fu, R., Bulger, E., Hedges, J.R., Mann, N. C., Wright, D.A., Lehrfeld, D.P., Shields, C., Hoskins, G., Warden, C., Wittwer, L., Cook, J.N.B., Verkest, M., Conway, W., Somerville, S. (2017) Evaluation of rural vs urban trauma patients served by 9-1-1 Emergency Medical Services. JAMA Surgery, 152(1): 11-18, Jan
Obrenović, J., Obradović, A. (2018) Teška trauma u radu Hitne pomoći Beograd. Naučni časopis urgentne medicine - Halo 194, vol. 24, br. 2, str. 109-117
Oteir, O. A., Smith, K., Stoelwinder, U. J., Cox, S., Middleton, J.W., Jennings, P.A. (2016) The epidemiology of pre-hospital potential spinal cord injuries in Victoria, Australia: A six year retrospective cohort study. Injury Epidemiology, 3(1): 25-25
Parsch, W., Hilber, F., Schmucker, U., Baumann, F., Nerlich, M., Ernstberger, A. (2016) While others are sleeping: Performance of major trauma care at night. Zentralbl Chir, Dec;141(6):660-665, Epub 2015 Sep 7
Raffay, V., Fišer, Z., Tijanić, J., Jakšić-Horvat, K., Budimski, M., Holcer-Vukelić, S. (2016) Preporuke 2015 - Međunarodni naučni konsenzus o kardiopulmonalnoj reanimaciji. Journal Resuscitatio Balcanica, vol. 2, br. 3, str. 5-20
Republički zavod za statistiku. Beograd (2018) Statistički godišnjak Republike Srbije. Beograd
Stojković, T., Vujinović, V., Fišer, Z. (2019) EuReCa_Srbija Trauma registar - mesto nastanka povrede, četvoromesečna analiza. Journal Resuscitatio Balcanica, vol. 5, br. 12, str. 161-165
Tijanić, J., Raffay, V., Budimski, M. (2017) EuReCa 2017 - praćenje srčanog zastoja u R. Srbiji - šestomesečni izveštaj. Journal Resuscitatio Balcanica, vol. 3, br. 7, str. 37-40
Trentzsch, H., Nienaber, U., Behnke, M., Lefering, R., Piltz, S. (2014) Female sex protects from organ failure and sepsis after major trauma haemorrhage. Injury, 45: S20-S28
Weniger, M., Angele, M.K., Chaudry, I.H. (2016) The role and use of estrogens following trauma. Shock, 46(3S): 4-11, Sep
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/JRB1913174M
objavljen u SCIndeksu: 30.11.2019.
Creative Commons License 4.0