Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:[6]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 9  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 3, br. 6, str. 18-21
Eureca Srbija 2015-2016. - dvogodišnja analiza
aSlužba za hitnu medicinsku pomoć, Dom zdravlja Subotica
bZavod za hitnu medicinsku pomoć, Novi Sad

e-adresadzsupiar@gmail.com
Sažetak
Cilj: Upoređivanje prikupljenih podataka projekta EuReCa sprovedene tokom 2015. i 2016. godine kao i njihova uzajamna analiza. Metod: Prospektivna studija, opservacionog trijala Evropskog Resuscitacionog saveta koji je pod brojem NCT02236819 registrovan u bazi trijala i odobren od zdravstvenih autoriteta u SAD. Analizirani su prikupljeni podaci u Službama hitnih medicinskih pomoći Subotica, Sombor, Zrenjanin, Kanjiža, Bačka Palanka, Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac i Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Niš. Podaci su prikupljani tokom cele 2015. i 2016. godine i od strane glavnog istraživača svake ustanove unošeni u jedinstvenu bazu podataka putem onlajn unosa i aplikacije postavljene na adresi www.eureca.rs. Rezultati: Srčani zastoj je potvrđen, od strane lekara hitnih medicinskih pomoći u 2015. godini, 160 puta na 100.000 stanovnika, dok je u 2016, srčani zastoj zabeležen 122/100.000 stanovnika. Mere kardiopulmonalne resuscitacije su započete 63,3/100.000 stanovnika 2015. a 2016. godine 60/100.000 stanovnika. Najčešći etiološki uzrok srčanog zastoja je kardiološki u obe posmatrane godine: 27,2/100.000 u 2015, odn. 36,5/100.000 u 2016. Mesto nastanka srčanog zastoja u obe godine je uglavnom prebivalište, 48/100.000 u 2015. i 43/100.000 u 2016. U 1,9/100.000 slučaja je telefonski vođen KPR u 2015, u 2016. godini 4,9/100.000. VSZ je osvedočen 45,5/100.000, u 2015. dok je u 2016. osvedočen 42,5/100.000. Od prisutnih svedoka, KPR je započet 5,0/100.000 u 2015. dok je u 2016. neznatno više 6,7/100.000. Inicijalni ritam je bio šokabilan u 12/100.000 u 2015. dok je 33,2/100.000 u 2016. Pre dolaska ekipe HMP AED aparat ni u jednom slučaju nije upotrebljen ni 2015. kao ni 2016. godine. ROSC je postignut kod 10,78 pacijenata na 100.000 stanovnika u 2015. dok je taj broj iznosio 17,6/100.000 u 2016. Zaključak: Zahvaljujući dvogodišnjem praćenju, u posmatranom periodu, možemo reći da se znatno povećao broj pacijenata sa šokabilnim ritmom i postignutim ROSC. Uloženi napori i češće edukacije zaposlenih dovode do boljih rezultata i poboljšanja kvaliteta rada.
Reference
Berdowski, J., Berg, R.A., Tijssen, J.G.P., Koster, R.W. (2010) Global incidences of out-of-hospital cardiac arrest and survival rates: Systematic review of 67 prospective studies. Resuscitation, 81(11): 1479-1487
Caffrey, S.L., Willoughby, P.J., Pepe, P.E., Becker, L.B. (2002) Public Use of Automated External Defibrillators. New England Journal of Medicine, 347(16): 1242-1247
Fišer, Z., Jakšić-Horvat, K., Vlajović, S., Milić, S., Lazić, A., Raffay, V. (2015) EuReCa One 2014. Serbia. Medicina danas, vol. 14, br. 7-9, str. 95-102
Fišer, Z., Budimski, M., Jakšić-Horvat, K. (2016) EURECA 2015: Serbia. Journal Resuscitatio Balcanica, vol. 2, br. 5, str. 5-8
Go, A.S., Mozaffarian, D., Roger, V.L., et al. (2014) Heart disease and stroke statistics - 2014 update: a report from the American Heart Association. Circulation, 129, e28- e292
Hasselqvist-Ax, I., Riva, G., Herlitz, J., Rosenqvist, M., Hollenberg, J., Nordberg, P., Ringh, M., Jonsson, M., Axelsson, C., Lindqvist, J., Karlsson, T., Svensson, L. (2015) Early Cardiopulmonary Resuscitation in Out-of-Hospital Cardiac Arrest. New England Journal of Medicine, 372(24): 2307-2315
Nolan, J.P., Soar, J., Zideman, D.A., Biarent, D., Bossaert, L.L., Deakin, C., Koster, R.W., Wyllie, J., Böttiger, B. (2010) European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 1. Executive summary. Resuscitation, 81(10): 1219-76
Wnent, J., Masterson, S., Gräsner, J., Böttiger, B.W., Herlitz, J., Koster, R.W., Rosell, O.F., Tjelmeland, I., Maurer, H., Bossaert, L. (2015) EuReCa ONE - 27 Nations, ONE Europe, ONE Registry: a prospective observational analysis over one month in 27 resuscitation registries in Europe - the EuReCa ONE study protocol. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 23(1): 7
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/JRB1706018B
objavljen u SCIndeksu: 25.08.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci