Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 1, br. 2, str. 15-18
EURECA One 2014. - jednomesečni izveštaj - Kanjiža
Dom zdravlja, Kanjiža

e-adresapajor.margit@freemail.hu
Sažetak
Uvod: Iznenadni srčani zastoj je prirodni i neočekivani prestanak rada srca i disanja unutar jednog sata nakon nastanka simptoma, tj. nakon početka akutnih promena u funkciji kardiovaskularnog sistema kod na izgled zdrave osobe. Dom zdravlja Kanjiža se uključila u EURECA ONE projekt 2014 .godine i pratili smo slučajeve akutnih srčanih zastoja u oktobru i novembru 2014. godine. Cilj: Praćenje pojave, tretmana i ishoda srčanog zastoja u period 01. oktobar 2014. - 31. oktobra 2014. u opštini Kanjiža sa ciljem utvrđivanja podataka o ovom oboljenju i unapređenju kvaliteta zbrinjavanja srčanog zastoja. Metod: Prospektivna, opservaciona studija, prikupljanje podataka tokom meseca oktobra 2014. godine od strane lekara. Dom Zdravlja Kanjiža uključio se u Prospektivni opservacioni trijal Evropskog Resuscitacionog saveta koji je pod brojem NCT02236819 registrovan u bazi trijala i odobren od zdravstvenih autoriteta u SAD. Rezultati: Služba hitne medicinske pomoći Doma Zdravlja Kanjiža prema popisu stanovništva iz 2011. godine pokriva 26203 stanovnika koji su stalno naseljeni u opštini Kanjiža, ali u 11 naseljenih mesta. Površina opštine je 301 km2 a gustina stanovanja je 87/ km2. Prijem poziva od građana za intervenciju vrši se putem jedinstvenog broja 194 sa fiksne telefonije ili broja 024 873279. Prijem poziva vrši obučena dispečer sestra-medicinski tehničar. Srčani zastoj potvrdili smo kod 6 pacijenata kod kojih je intervenisala hitna medicinska pomoć 6/182 - 3,29% od svih pacijenata kod kojih smo u toku meseca oktobra 2014 intervenisali. Od toga 2 slučaja su primljeni kao pozivi l. reda hitnosti. Incidenca srčanog zastoja 22,90 na 100000 stanovnika. Broj započetih KPR 2 (7,63/100000). 4 srčanih zastoja se desilo na ulici (66,67%, 15,27/100000), a 2 u kućnim uslovima (33,33%, n=7,63/100000), svi su bili osvedočeni od strane svedoka (N=6, 100%, n=22,90/100000), a po etiologiji pretpostavljenog kardiološkog uzroka 5 (83,33%,n=19,08/100000), a trauma 1 (16,67%,n=3,82/100000). Mesto nastanka srčanog zastoja reanimiranih bolesnika je ulica (N=2,100%, 7,63/100000). Uzrok 1 kardiološki (50%,3,82/100000) a 1 trauma (50%,3,82/100000). Analiza po polu: 50 % osoba su muškog pola (50%, n=3,82/100000). Spontana srčana radnja (ROSC) nije uspostavljena ni kod jednog pacijenta (0/100000). Telefonski asistirani CPR od strane dispečera nije bilo. Ni jedan svedok nije započeo mere osnovne životne potpore pre dolaska ekipe hitne medicinske pomoći (N=0, n=0/100000). ZAKLJUČAK: Smatramo da je posmatrani period unosa podataka bio suviše kratak i da je potrebno pratiti srčani zastoj na teritoriji opštine Kanjiža za duži vremenski period.
Reference
Fišer, Z., Jakšić-Horvat, K., Vlajović, S., Milić, S., Lazić, A., Raffay, V. (2015) EuReCa One 2014. Serbia. Medicina danas, vol. 14, br. 7-9, str. 95-102
Fišer, Z., Raffay, V., Vlajović, S., Kličković, A., Lazić, A., Jakšić-Horvat, K. (2015) Program praćenja pojave srčanog zastoja EURECA ONE Srbija 2014. Journal Resuscitatio Balcanica, vol. 1, br. 1, str. 5-8
Jakšić-Horvat, K., Budimski, M., Holcer-Vukelić, S., Koprivica, J., Babić, Z., Vidović, M., Lazić, A., Pajor, M., Milić, S., Šijačić, S., Martinović, B., Vukobrat, N., Fišer, Z. (2015) 'Eureka One' 2014. - Vojvodina. Medicina danas, vol. 14, br. 7-9, str. 108-114
Townsend, N., Nichols, M., Scarborough, P., Rayner, M. (2015) Cardiovascular disease in Europe: Epidemiological update 2015. Eur Heart J, Aug 25. pii: ehv428
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/JRB1502015P
objavljen u SCIndeksu: 25.08.2017.

Povezani članci

J Resuscitatio Balcan (2015)
EURECA one 2014 - analiza povratka spontane cirkulacije (ROSC)
Jakšić-Horvat Kornelija, i dr.

J Resuscitatio Balcan (2015)
Program praćenja pojave srčanog zastoja EURECA ONE Srbija 2014
Fišer Zlatko, i dr.

J Resuscitatio Balcan (2015)
EURECA Srbija One 2014. - kardiopulmonalna resuscitacija od strane svedoka
Jakšić-Horvat Kornelija, i dr.

prikaži sve [15]