Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 41  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 2, str. 297-310
Imanentnost depresije u kapitalističkoj tržišnoj privredi i uslovi za njeno prevazilaženje
aUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
bVisoka škola akademskih studija EPOHA, Beograd
cAlfa univerzitet, Beograd
Sažetak
Svet je u promenama, učestalim krizama i brojnim izazovima. Međunarodni odnosi postaju komplikovani, a ekonomski problemi doveli su do teške ekonomske situacije. Moglo bi se reći da je depresija imanentna kapitalističkom načinu proizvodnje od njegovog nastanka. Predmet ovog rada jeste pokušaj da se utvrdi kako dolazi do kriza kapitalističkih tržišnih privreda, kako ublažiti ekonomske i društvene posledice prouzrokovane krizama, kako krizom upravljati, kao i kakve su mogućnosti njihovog prevazilaženja u kontekstu svetskih dešavanja i njihovog uticaja na razvoj nacionalnih ekonomija, kao i društva u celini.
Reference
Bergston, C.F. (2009) Needed: A global response to the global economic and financial crisis. Peterson Institute for International Economics
Davies, K. (2009) While global FDI falls, China's outward FDI doubles. Columbia FDI perspectives, May 26, No. 5
Ilić, B., Praća, N. (2014) Održivi razvoj u uslovima informaciono komunikacionih tehnologija. Beograd: Apollo
Keynes, M.J. (1956) Opšta teorija zaposlenosti, kamate i novca. Beograd: Kultura
Krugman, P. (2008) Povratak ekonomije depresije i svetska kriza 2008. Beograd: IP Heliks
Krugman, P. (2012) Okončajte ovu depresiju. odmah!. Smederevo, Beograd: Heliks
North, D.C. (1990) Institutions, institutional change and economic performance. New York: Cambridge University press
Piketi, T. (2015) Kapital u XXI veku. Novi Sad
Smit, A. (1970) Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda. Beograd: Kultura
Stiglitc,, Džozef, E. (2013) Amerika, slobodna tržišta i slom svetske privrede - Slobodan pad. Novi Sad, prevod
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1702297I
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.

Povezani članci