Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 8 od 41  
Back povratak na rezultate
2015, br. 10, str. 23-31
Recesija i njeno prevazilaženje u uslovima savremenog kapitalizma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Beograd
Sažetak
Svet je u promenama, učestalim krizama i brojnim izazovima. Međunarodni odnosi postaju komplikovani. Ekonomski problemi u svetu doveli su do teške ekonomske situacije. Ekonomiju definišemo kao nauku o zakonima koji upravljaju proizvodnjom, odnosno zakonitostima funkcionisanja privrede i određene društvene strukture. Moglo bi se reći da je depresija imanentna kapitalističkom načinu proizvodnje od njegovog nastanka. Razvoj teorije je sledilo naučnu revoluciju, a poredak u društvu se smatrao deo prirodnog sveta. Nekad religiozno tumačenje društvenih odnosa (pravedna cena), nije više sa pojavom kapitalizma zadovoljavalo zahteve trgovačkog života. Ideju o prirodnom zakonu koju su kasnije nadvladala druga načela, koji se ubrzo pretvorio u odanost načelu korisnosti što je uticalo na podeljenost društva. Sa pojavom industrijske revolucije dolazi industrijski kapitalizam. Dakle, prve teoretičare je zanimalo poreklo bogatstva. Postoje, međutim, i profit, kao i problem cena. S obzirom da se cene mogu nepredviđeno menjati, moralo je postojati neko načelo vrednosti o kojem one zavise. Kakva je uloga novca u privredi? Kakav je odnos između dohotka pojedinca i bogatstva društva u celini? Zatim, da li je pravedno da neke porodice žive u izuzetnoj raskoši, dok druge jedva preživljavaju? To je složeno pitanje, na koje teorija još nije dala zadovoljavajući odgovor. Takođe, pitanje efektivne potražnje, tj. da li će potražnja biti dovoljno velika kako bi se u potpunosti zaposlili svi raspoloživi resursi? Bogatstvo naroda se povećava znanjem, iskustvom, tehnologijom, a sve to raste bogatstvom. Nova proizvodnja donosi i problem prodaje. Potražnja gotovo nikad nije dovoljno velika da bi svi mogli biti potpuno zaposleni? Da li na osnovu modela neoliberalne politike može da se ovlada ekonomskim krizama, kao da li se približavamo stabilnijem svetskom ekonomskom poretku ili se od njega udaljavamo? Od 70. godina XX veka u svetu se dešavaju značajne ekonomske i političke, kao i tehnološke promene, praćene finansijskim i ekonomskim krizama koje su postale sve učestalije. Ekonomske krize kapitalizma nisu prošlost, jer po nekima 'problemi ekonomije depresije nisu iščezli iz savremenog sveta'. Predmet ovog rada jeste pokušaj da se utvrdi kako dolazi do kriza kapitalističkih tržišnih privreda, kako ublažiti ekonomske i društvene posledice prouzrokovanih krizama, kako krizom upravljati, kao i mogućnost njihovog prevazilaženja u kontekstu svetskih dešavanja i njihovog uticaja na razvoj nacionalnih ekonomija, kao i društva u celini.
Reference
Atali, Ž. (2010) Kratka istorija budućnosti dopunjena verzija. Beograd: Arhipelag
Bergston, C.F. (2009) Needed: A global response to the global economic and financial crisis. Peterson Institute for International Economics
Commission of the European Communities (2008) European competitiveness report 2008. Brussels
Čomski, N. (2013) Moć i teror. Beograd: Vulkan
Davies, K. (2009) While Global FDI Falls, China's Outward FDI Doubles. Transnational Corporations Review, 1(4): 20-23
de Hernando, S. (2000) The Mystery of Capital. New York: Basic Books
Dolman, A.J., van Ettinger, J. (1979) Partneri u sutrašnjici. Zagreb: Globus
Duzinas, K. (2012) Ljudska prava i imperija - politička filozofija kosmopolitizma. Beograd: Službeni glasnik
European Bank for Reconstruction & Development (2008) Transition report 2008. London
Friedman, M. (1973) Teorija novca i monetarna politika. Beograd: 'Rad'
Ilić, B. (2003) Informatičko društvo i nova ekonomija. Beograd
Ilić, B. (1995) Aktualna pitanja savremene političke ekonomije. Beograd: Savremena administracija
Ilić, B., Praća, N. (2014) Održivi razvoj u uslovima informaciono komunikacionih tehnologija. Beograd: Apollo
International Monetary Fund (2009) Global financial stability report. April
Keynes, M.J. (1956) Opšta teorija zaposlenosti, kamate i novca. Beograd: Kultura
Kisindžer, H. (2014) Svetski poredak - razmišljanja povodom karaktera nacija i hoda istorije / World order: Reflections on the character of nations and the course of history
Kovačević, M. (2012) Katastrofalne posledice najveće zablude ekonomske nauke - neoliberalizma. u: Globalna kriza i ekonomska nauka - neoliberalizam i alternative, Beograd: Ekonomski fakultet, Zbornik radova
Krugman, P. (2008) Povratak ekonomije depresije i svetska kriza 2008. Beograd: IP Heliks
Krugman, P. (2012) Okončajte ovu depresiju. odmah!. Smederevo-Beograd: Heliks
Lardy, N.R. (2009) China's role in the origin and response to the global recession. Peterson Institute for International Economics, Speeches, Testimony, Papers, 12/02
Milanović, B. (2011) Bogati i siromašni - kratka istorija globalne nejednakosti / The haves and have nots: A brief and Idiosyncratic history of global inequality. New York: Basic Books
Naj, D.S. (2010) Budućnost moći. Beograd: Arhipelag
NDES (2012) Evropska unija i Srbija - od tranzicije do pridruživanja. Ekonomski fakultet
North, D.C. (1990) Institutions, institutional change and economic performance. New York: Cambridge University press
Piketi, T. (2015) Kapital u XXI veku. Novi Sad
Reinert, E.S. (2006) Globalna ekonomija. Beograd: Čigoja
Seymour, H.E. (1954) Spasavanje američkog kapitalizma. Beograd: Kultura
Smit, A. (1970) Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda. Beograd: Kultura
Sol, D.R. (2011) Propast globalizma i preoblikovanje sveta. Beograd: Arhipelag
Stiglitc, D.E. (2013) Amerika, slobodna tržišta i slom svetske privrede - Slobodan pad, prevod. Novi Sad
Stiglitz, J.E. (2012) Cena nejednakosti - kako današnje podeljeno društvo ugrožava našu budućnost. Vashington, DC
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/Oditor1510023P
objavljen u SCIndeksu: 26.06.2018.