Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 3, br. 1, str. 167-188
Uticaj istorije državnosti na ekonomsku razvijenost zemalja
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

e-adresaarsicm@ekof.bg.ac.rs
Projekat:
Rizici finansijskih institucija i tržišta u Srbiji - mikroekonomski i makroekonomski pristup (MPNTR - 179005)

Ključne reči: istorija državnosti; efikasnost države; ekonomska razvijenost
Sažetak
U radu se istražuje uticaj istorije državnosti, kao dela istorijskog nasleđa, na sadašnji nivo ekonomske razvijenosti zemalja. Istorija državnosti utiče na efikasnost države u obavljanju funkcija koje su važne za funkcionisanje privrede i njen napredak, kao što su kvalitet institucija, ekonomska politika, obrazovanje, infrastruktura i dr. Empirijska istraživanja uglavnom potkrepljuju postojanje veze između dužine državnosti zemalja i njihovog nivoa ekonomske razvijenosti u obliku obrnutog slova U, što znači da najrazvijenije zemlje imaju "srednju" dužinu državnosti. Zemlje sa "srednjom" dužinom državnosti su mogle da uče na greškama starijih država, a imale su dovoljno vremena da izgrade državne kapacitete. Veza između istorije državnosti i nivoa ekonomske razvijenosti zemalja je snažnija ako se državnost meri na osnovu istorije državnosti populacije koja naseljava sadašnje zemlje, nego na osnovu istorije državnosti teritorije savremenih zemalja. Ovaj rezultat je u skladu sa empirijskim istraživanjima prema kojima su socijalne norme i oblici ponašanja koji su važni za funkcionisanje države relativno postojani tokom vremena.
Reference
Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J.A. (2001) The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. American Economic Review, 91(5): 1369-1401
Barro, R. (2003) Determinants of Economic Growth in a Panel of Countries. Annals of Economics and Finance, Issue 2, Vol. 4
Bockstette, V., Chanda, A., Putterman, L. (2002) States and markets: The advantage of an early start. Journal of Economic Growth, 7(4)
Borcan, O., Olsson, O., Putterman, L. (2018) State history and economic development: Evidence from six millennia. Journal of Economic Growth, 23(1): 1-40
Gorodnichenko, Y., Roland, G. (2017) Culture, Institutions and the Wealth of Nations. Review Economic Statatistics, 99(3)
Iliev, P., Putterman, L. (2007) Social Capability, History and the Economies of Communist and Postcommunist States. Studies in Comparative International Development, 42(1-2): 36-66
Lucas, R. (1988) On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22(1): 3-42
Nenadović, M. (2005) Memoari. Beograd: Narodna knjiga
Olson, M. (2011) Uspon i sumrak naroda - ekonomski rast, stagflacija i društvena rigidnost. Beograd: Službeni glasnik
Rodrik, D., Subramanian, A., Trebbi, F. (2004) Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development. Journal of Economic Growth, vol. 9, (June), str. 131-65
Romer, P.M. (1990) Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98(5, Part 2): S71-S102
Romer, P.M. (1986) Increasing Returns and Long-Run Growth. Journal of Political Economy, 94(5): 1002
Sachs, J.D. (2003) Institutions dont rule: Direct effects of geography on per capita income. NBER Working Paper, 9490, JEL br. 011, P16, P51, R11
Spolaore, E., Wacziarg, R. (2013) How Deep Are the Roots of Economic Development?. Journal of Economic Literature, 51(2): 325-369
Veber, M. (2011) Protestantska etika i duh kapitalizma. Novi Sad: Mediterran Publishing
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/RKSPP2101167A
primljen: 16.04.2021.
prihvaćen: 10.05.2021.
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2021.