Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 13  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 2, br. 2, str. 1-13
Uticaj subjektivnih procjena donosioca odluka na investicionu odluku
aVisoka škola eMPIRICA u Brčkom distriktu BiH, Brčko, Bosna i Hercegovina
bUniverzitet za poslovne studiјe, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
cJZU Zdravstveni centar, Brčko, Bosna i Hercegovina

e-adresaadispuska@yahoo.com
Ključne reči: donošenje investicione odluke; analiza efikasnosti investicija; višekriterijske metode; TOPSIS
Sažetak
Investiciono odlučivanje sa sobom povlači određenu dozu neizvjesnosti i rizika. Prema tome donošenje investicione odluke je najteža odluka koju treba menadžer, odnosno vlasnik da donese u određenoj kompaniji. Prilikom donošenja odluke donosilac odluke se suočava sa problemom kako od mogućih investicionih alternativa odabrati onu koja bi najbolje realizovala postavljene ciljeve investiranja i razvoja kompanije. Tom prilikom svaki donosilac investicione odluke može da upotrijebi nekoliko pristupa. Donošenje investicione odluke je među poslednjim koracima pripremne radnje prilikom investiranja. Prije nego što se donese ova odluka potrebno je provesti određene procedure i izraditi investicione studije. Nakon što se donese investiciona odluka kreće faza realizacije jedne investicije. U ovom radu je korišteno 20 različitih investicionih projekata koji su analizirani pomoću 5 metoda za ocjenu efikasnosti investicija koje se najviše koriste u zemljama obuhvaćenim istraživanjem. Osim ovoga izvršeno je istraživanje na koji način kompanije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore donose investicionu odluku.
Reference
Bendeković, J. (1993) Planiranje investicijskih projekata. Zagreb: Ekonomski institut, Knjiga III
Brigham, E.F., Ehrhardt, M.C. (2008) Financial Management Theory and Practice. Mason OH: Thomson South-Western, Twelfh Edition
Bukumirović, M., Čupić, A. (2005) Vrednovanje karakteristika infrastrukture poštanskih centara. Beograd: PosTel, 315-324
Ehrhardt, M.C., Brigham, E.F. (2011) Corporate Finance: A Focused Approach. Mason, OH: South-Western Cengage Learning, Fourth Edition
Jovanović, P. (2006) Upravljanje investicijama. Beograd: FON, šesto izdanje
Krčmar, M. (2002) Finansijska matematika i metode investicionog odlučivanja. Sarajevo: Kemigrafika-Trade
Lu, J., Zhang, G., Ruan, D., Wu, F. (2007) Multi-Objective Group Decision Making - Methods, Software and Applications with Fuzzy Set Techniques. London: Imperial College Press
Nićin, N., Pušara, N. (2010) Upravljanje investicijama. Beograd: Beogradska poslovna škola - visoka škola strukovnih studija
Orsag, S. (2002) Budžetiranje kapitala - procjena investicijskih projekata. Zagreb: Masmedia
Pavličić, D.M. (2002) Konzistentnost izbora metoda više atributivne analize. Ekonomski anali, vol. 44, br. 155, str. 59-82
Perčević, D. (2003) Primena višekriterijskog rangiranja u izboru dect mobilnih stanica. u: Zbornik radova naučnog skupa Telfor, 1-11
Puška, A. (2013) Normalizacija podataka i njen uticaj na rangiranje investicionih projekata. Poslovni Konsultant, 5(22): 30-41
Radojičić, M., Vesić, J. (2003) Jedan pristup modeliranju i iskazivanju preferencija pri višekriterijskoj optimizaciji. u: Naučni skup: Menadžment u industriji, Viša tehnička škola za industrijski menadžment, Zbornik radova, 241-246
Rovčanin, A. (2006) Upravljanje finansijama. Sarajevo: Ekonomski fakultet, četvrto izdanje
Srđević, B., Srđević, Z., Zoranović, T. (2002) Promethee, Topsis i CP u višekriterijumskom odlučivanju u poljoprivredi. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 26, br. 1, str. 5-23
Srđević, B. (2002) Višekriterijumsko vrednovanje namena akumulacjie. Vodoprivreda, vol. 34, br. 1-6, str. 35-45
Stanišić, M., Stanojević, J. (2005) Evaluacija i rizik. Beograd: Univerzitet Singidunum
Stević, S. (2010) Finansijska matematika, osnovi i primjena. Brčko: Ekonomski fakultet
Triantaphyllou, E., Triantaphyllou, E. (2000) Multi-Criteria Decision Making Methods. Boston: Springer Nature, 5-21
van Horne, J.C., Wachowich, J.M. (2002) Osnovne financijskog menadžmenta. Zagreb: Mate, deveto izdanje
Vernimmen, P., Quiry, P., Dallocchio, M., le Fur, Y., Salvi, A. (2009) Corporate Finance: Theory and Practice. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Second Edition
Volarević, H., Davosir, P.D. (2010) Kapitalno budžetiranje IV dio. Finansijski propisi i praksa, 16 (10): 65-72
 

O članku

jezik rada: bosanski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SJEM1702001P
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka