Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 5 od 13  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 5, br. 9, str. 62-76
Odnos koeficijenta kapitalnih ulaganja, računovodstvene i interne stope prinosa
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

e-adresam.meta@uninp.edu.rs
Ključne reči: vreme povraćaja; računovodstvena stopa prinosa; koeficijent kapitalnih ulaganja; interna stopa prinosa; novčani tok
Sažetak
Teorijska istraživanja u oblasti finansijskog menadžmenta rezultirala su brojnim metodama koje se uspešno mogu koristiti pri oceni efikasnosti investicionih zahvata. Ekonomisti koji se bave ovim problemima, metode ocene efikasnosti ulaganja najčešće tretiraju u vidu složenih matematičkih modela, što ih korisnicima bez posebnog matematičkog obrazovanja čini isuviše komplikovanim. Pristupi metodama ocene ekonomske efikasnosti investicionih zahvata koji se baziraju na matematičkim modelima, dugo vremena su uticali da se u praksi preferiraju oni metodi koji se zasnivaju na tradicionalnom (računovodstvenom) poimanju rentabilnosti. I u našoj privrednoj i bankarskoj praksi nisu u dovoljnoj meri prihvatani metodi koji se pri oceni ekonomske efikasnosti oslanjaju na prilivu i odlivu novca i uvažavanju koncepta njegove vremenske vrednosti. Cilj ovoga rada je da se kod pojedinih specifičnih investicionih zahvata ukaže na vezu koja postoji između računovodstvene stope prinosa i koeficijenta kapitalnih ulaganja, kao tipično statičkih metoda ocene, sa jedne strane i interne stope prinosa kao najznačajnijeg diskontnog merila efikasnosti ulaganja, sa druge strane.
Reference
Abdelsamad, M.H. (1973) A Guide to Capital Expenditure Analysis. New York: Amacom
Đuričin, D., Lončar, D. (2007) Menadžment pomoću projekata. Beograd: Ekonomski fakultet
Jovanović, P. (2001) Upravljanje investicijama. Beograd: Grafoslog
Kljusev, N. (1965) Teorija i ekonomika investicija u preduzeću. Skoplje: Ekonomski fakultet
Krasulja, D., Ivanišević, M. (2000) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Meta, M. (2015) Upravljanje investicijama. Novi Pazar: IUNP
Meta, M. (2014) Korišćenje koeficijenata elastičnocti u investicionoj analizi. Pravno-ekonomski pogledi, Beograd, 5, str. 51-64. 1
Meta, M. (2014) Senzitivitet investicionih zahvata sa anuitetskim efektima. Socioeconomica, vol. 3, br. 6, str. 239-252
Milisavljevć, M. Savremeni strategijski menadžment. Megatrend
Orsag, S. (2002) Budžetiranje kapitala - procjena investicijskih projekata. Zagreb: Masmedia
Terborgh, G. (1963) The required return from investment project mashinery and allied producst. Institute Research Study, No 4
van Horne, J.C., Wachowicz, J.M.Jr. (2002) Osnove finansijskog menadžmenta. Zagreb: MATE
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoIzavov1609062M
objavljen u SCIndeksu: 14.09.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka