Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 9 od 13  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 4, br. 7, str. 111-121
Primjena troškovnog računovodstva kao faktora u upravljanju projektima
aInternacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
bUniverzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', Zrenjanin

e-adresae.ujkanovic@uninp.edu.rs, s.plojovic@uninp.edu.rs, senadinplojovic@gmail.com
Sažetak
Jedan od najvažnijih momenata u upravljanju projektom je odluka o procjeni troškova. Efektivno određivanje troškova počinje mnogo prije nego se sastavi predlog projekta. Počinje sa idejnim zahtevima i osnovnom procjenom troškova. Ovo omogućava funkcionalnoj organizaciji da zadovolji zahtjeve kupaca i troškova ciljeve, i daje menadžmentu vremena za pregled i preusmeravanje dizajna prije nego što se prijedlog podnose.
Reference
Archibald, R.D. (1976) Managing High-Technology Programs and Projects. New York: John Wiley and Sons
Bain.D. (1982) The Productivity Prescription. New York: McGraw-Hill
Becirović, S., Plojović, S., Zornić, D., Ujkanović, E. (2011) Financial challenges in implementing inventions. Communications in Dependability and Quality Management, vol. 14, br. 1, str. 25-38
Bećirovićm, S., Plojović, Š., Ujkanović, E. (2012) Uticaj investicija sa fiksnim prihodom na razvoj preduzetništva. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 27, str. 187-199
Construction Industry Institute (1989) Project Control for Construction. Austin, TX: CII
Dinsmore, P.C., Cabanis-Brewin, J. (2006) The AMA handbook of project management. 2nd ed
Đuričin, D. (2006) Upravljanje pomoću projekata. Beograd: Ekonomski fakultet
Jovanović, P. (2001) Upravljanje investicijama. Beograd: Grafoslog
Kalač, B., Ćatović, A., Plojović, S. (2013) Strategijska kontrola i revizija biznisa u malim i srednjim preduzećima. Ekonomski izazovi, vol. 2, br. 4, str. 62-73
Koppelman, W.Q., Fleming, J.M. (1996) Forecasting the Final Cost and Schedule Results. PM Network, January
Lester, A. (2006) Project Management, Planning and Control. Elsevier, s. 1, 978-0-7506-6956-6
Plojović, S., Plojović, Š., Ujkanović, E., Bušatlić, S. (2014) The Possibility of improving resource management in enterprises using information and communication technologies. UNITE: University Journal of Information Technology and Economics, Vol. 1, no. 1, str. 42-50
Plojović, Š., Bušatlić, S. (2012) Menadžment kvaliteta. Univerzitet u Novom Pazaru
Todosijević, R. (2009) Strategijski menadžment. Subotica: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoIzavov1507111U
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.