Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:15
  • full-text downloads in 30 days:9

Contents

article: 1 from 3  
Back back to result list
2017, vol. 8, iss. 2, pp. 151-163
Književni tekstovi sa hrišćanskom tematikom u čitankama za mlađe razrede u funkciji estetskog i verskog obrazovanja
(The title is not available in English)
University of Priština - Kosovska Mitrovica, Faculty of Teacher Education, Prizren-Leposavić

emailbosko.lj.milovanovic@gmail.com
Keywords: (nemački) religiöse Bildung und Erziehung; ästhetische Erziehung; das Lesebuch; literarische Texte; christliche Thematik; der Unterricht der serbichen Sprache und Literatur; die Unterstufe der Grundschule
Abstract
(not available in English)
Cilj obrazovanja i vaspitanja kao celovite kategorije može biti samo jedan - stvaranje slobodne i celosne ličnosti. U tom smislu, nezaobilazan je značaj književnih tekstova sa hrišćanskom tematikom. Problemskim pristupom u istraživanju obradili smo zastupljenost književnih tekstova sa hrišćanskom tematikom u čitankama za mlađe razrede osnovne škole i njihovu funkciju u verskom i estetskom obrazovanju. Došli smo do saznanja o stavovima učitelja, sličnostima i razlikama u stavovima sa aspekta pola učitelja, dužine njihovog radnog staža u nastavi, područja škole u kojoj su zaposleni i razreda koji vode. Pri tome, predmet istraživanja postavili smo u širem smislu (naučno, teorijsko i praktično proučavanje i proveravanje doprinosa književnoumetničkih tekstova u vaspitanju i obrazovanju učenika u mlađim razredima osnovne škole), ali i u užem smislu (komparativno-kritička analiza stavova učitelja o nivou zastupljenosti književnoumetničkih tekstova sa hrišćanskom tematikom u čitankama za mlađe razrede osnovne škole i njihovom doprinosu u verskom i estetskom vaspitanju učenika). Sa ovime je nerazdvojno povezan cilj istraživanja, koji je opredeljen kao ispitivanje i identifikacija stavova i mišljenja učitelja o zastupljenosti književnih tekstova sa hrišćanskom tematikom i njihovom doprinosu u verskom i estetskom obrazovanju učenika u mlađim razredima osnovne škole. Iz toga su ishodili neposredni zadaci istraživanja, koji mogu da se sublimiraju u dve grupe: 1) utvrđivanje stavova učitelja o doprinosu književnih tekstova sa hrišćanskom tematikom zavisno od oblasti i aspekta; 2) utvrđivanje stavova učitelja o zastupljenosti književnih tekstova sa hrišćanskom tematikom sa aspekta verskog i estetskog vaspitanja. Istraživanjem je potvrđen prvi deo opšte hipoteze: većina učitelja procenjuje da književni tekstovi sa hrišćanskom tematikom značajno doprinose u verskom i estetskom vaspitanju učenika u mlađim razredima osnovne škole, ali da nisu u dovoljnoj meri zastupljeni u čitankama za mlađe razrede osnovne škole.
References
Adler, A. (2007) Poznavanje čoveka *Religija i individualna psihologija*Ogledi. Beograd: Prosveta
Andrić, M. (2002) Metodički prilazi književnoumetničkom delu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Berdajev, N.A. (2001) Smisao stvaralaštva - pokušaj opravdanja čoveka. Beograd: Brimo
Berđajev, N. (2002) O čovekovom ropstvu i slobodi. Beograd: BRIMO
Berđajev, N. (2002) Čovek i mašina O uzvišenosti Hrišćanstva i nedostojnim hrišćanima. Beograd: BRIMO
Berđajev, N. (2006) Sudbina čoveka u savremenom svetu. Beograd: Logos
Berđajev, N. (2002) Carstvo duha i carstvo ćesara. Beograd: BRIMO
Berđajev, N.A. (2002) Ja i svet objekata. in: Duh i realnost, Beograd: Brimo
Bojanin, S. (1991) Škola kao bolest. Beograd: Plato
Bojanin, S. (2002) Tajna škole. Beograd: Samostalno izdanje Bojanin&Micić
Bojanin, S. (2008) Pod drvetom saznanja dobra i zla. Banja Luka: Filozofsko društvo Republike Srpske
Denić, S. (2011) Književni tekstovi u nastavi veronauke. Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, II, 339-351
Ilić, P. (2006) Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi. Novi Sad: Zmaj
Jerotić, V. (2002) Individuacija i (ili) oboženje. Beograd: Ars Libri
Radović, A. (2006) Osnovi pravoslavnog vapitanja. Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet
Rajčević, P. (2012) Didaktička hrestomatija. Novi Sad: Budućnost
Smiljković, S. (2005) Nastava srpskog jezika i književnosti 1. Vranje: Učiteljski fakultet
Smiljković, S. (2005) Nastava srpskog jezika i književnosti 2. Vranje: Učiteljski fakultet
Smiljković, S.Lj., Milinković, M. (2008) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Vranje: Učiteljski fakultet
Smiljković, S.Lj. (2006) Autorska bajka. Vranje: Učiteljski fakultet
Varč, I. (2003) Subjekt izjave kot predmet raziskovanja godovine književnosti. Ljubljana: ZRC
 

About

article language: Serbian
document type: Original Scientific Paper
DOI: 10.5937/gufv1702151M
published in SCIndeks: 08/01/2018

Related records

Zb Učitelj fak Prizren-Leposavić (2020)
Student as an active participant in knowledge and interpretation of Christian art literary texts
Milovanović Boško Lj.

Inovacije u nastavi (2015)
Necessity of religious education for development of the whole personality
Milovanović Boško, et al.

Zb Učitelj fak Užice (2012)
The reception of Antoine de Saint-Exupéry's Little Prince in science and teaching
Milinković Miomir Z., et al.

show all [51]