Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
Socijalno iskustveni činioci samostvaranja omladine u vrijeme društvene krize
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Ključne reči: samoostvarivanje; omladina; socijalno-iskustvena obilježja; društvena kriza
Sažetak
Rad predstavlja sekvencu obimnijeg empirijskog istraživanja socijalno-psiholoških činilaca vrijednosnih orijentacija omladine u vrijeme društvene krize u kome su pored orijentacije na samoostvarivanje istraživane i druge orijentacije iz domena individualnog života omladine (nacionalna religijska, utilitaristička, hedonistička, estetska i dr). Istraživanje je obavljeno na uzorku od 252 učenika trećeg i četvrtog razreda srednje škole iz Mostara neposredno pred početak i 252 učenika trećeg i četvrtog razreda srednje škole iz Trebinja neposredno po okončanju građanskog rata u Hercegovini. U istraživanju je primijenjen upitnik o socijalno-statusnim obilježjima ispitanika i standardizovana skala vrijednosne orijentacije samospoznavanja. Skala je Likertovog tipa čiji koeficijent pouzdanosti utvrđen Split-half metodom na 504 ispitanika adolescentnog uzrasta, ima vrijednost od 0,68. Rezultati istraživanja su pokazali da je ova vrijednosna orijentacija u korelaciji sa značajnim brojem socijalno-iskustvenih obilježja ispitanika.
Reference
Adler, A. (1989) Smisao života. Novi Sad: Matica srpska
Adorno, T.W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D.J., Sanford, R.N. (1950) The authoritarian personality. New York, itd: Harper and Row
Allport, G.W. (1968) Values and our youth in the persons in psychology. u: Allport G.W. [ur.] Selected esayes, Boston: Beascon Press
Berdajev, N.A. (1984) Ja i svijet objekata. Zagreb: Kršćanska sadašnjost
Berđajev, N.A. (1987) Samospoznaja - pokušaj autobiografije. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Čokorilo, R. (1995) Samoprevazilaženje omladine u ratu. Zbornik FIS-komunikacije, Niš, br. 5
Čokorilo, R. (2000) Vrijednosne orijentacije omladine u vrijeme društvene krize. Srpsko Sarajevo: Filozofski fakultet
Dunđerović, R., Čokorilo, R., Milošević, Z. (1996) Vrijednosne orijentacije studenata Fakulteta fizičke kulture u Novom Sadu. u: Kongres antropologa Jugoslavije (35), Bar
Đurić, Đ. (1982) Uticaj roditelja na razvoj etničkih stavova deteta. Zbornik IPI, Beograd, br. 15
Golubović, Z.T. (1973) Čovek i njegov svet u antropološkoj perspektivi. Beograd: Plato
Haris, B.D. (1970) Rasprava o vrednostima. Naša škola, Sarajevo, br. 9-10
Mandić, P.D. (1995) Ćovjek - svjedočenje o veličini i padu. Beograd: Naučna knjiga
Maslow, H.A. (1993) The further reaches of human nature. New York
Morris, C. (1956) Varieties of human value. Chicago: University of Chicago Press
Pantić, D.J. (1981) Vrednosne orijentacije mladih u Srbiji. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Rokeach, M. (1973) The nature of human values. New York: Free Press
Rot, N., Havelka, N.N. (1973) Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2008.