Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
Socijalno-iskustveni činioci samospoznavanja omladine u vrijeme društvene krize
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Ključne reči: samospoznavanje; omladina; socijalno-iskustvena obilježja; drustvena kriza
Sažetak
Rad predstavlja sekvencu obimnijeg empirijskog istraživanja socijalno-psiholoških činilaca vrijednosnih orijentacija omladine u vrijeme društvene krize u kome su pored samopoznavanja istraživane i druge vrijednosti iz domena individualnog života omladine (nacionalna, religijska utilitaristička, hedonistička, estetska i dr). Istraživanje je obavljeno na uzorku od 252 učenika trećeg i četvrtog razreda srednje škole iz Mostara neposredno pred početak i 252 učenika trećeg i četvrtog razreda srednje škole iz Trebinja neposredno po okončanju građanskog rata u Hercegovini. U istraživanju je primijenjen upitnik o socijalno-statusnim obilježjima ispitanika i standardizovana skala samospoznavanja. Skala je Likertovog tipa čiji koeficijent pouzdanosti, utvrđen Split-half metodom na 504 ispitanika adolescentnog uzrasta, ima vrijednost od 0,68. Rezultati istraživanja su pokazali da je samospoznavanje u korelaciji sa značajnim brojem socijalno-iskustvenih obilježja ispitanika.
Reference
Adler, A. (1989) Smisao života. Novi Sad: Matica srpska
Adorno, T.W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D.J., Sanford, R.N. (1950) The authoritarian personality. New York, itd: Harper and Row
Allport, G.W. (1968) Values and our youth in the persons in psychology. u: Allport G.W. [ur.] Selected esayes, Boston: Beascon Press
Berdajev, N.A. (1984) Ja i svijet objekata. Zagreb: Kršćanska sadašnjost
Berđajev, N.A. (1987) Samospoznaja - pokušaj autobiografije. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Čokorilo, R. (1995) Samoprevazilaženje omladine u ratu. Zbornik FIS-komunikacije, Niš, br. 5
Čokorilo, R. (2003) Vrijednosne orijentacije omladine u vrijeme društvene krize. Srpsko Sarajevo: Filozofski fakultet
Čokorilo, R. (2000) Socijalno-psihološke determnante vrijednosnih orijentacija školske omaldine. Srpsko Sarajevo, doktorska disertacija
Golubović, Z.T. (1973) Čovek i njegov svet u antropološkoj perspektivi. Beograd: Plato
Haris, B.D. (1970) Rasprava o vrednostima. Naša škola, Sarajevo, br. 9-10
Mandić, P.D. (1995) Ćovjek - svjedočenje o veličini i padu. Beograd: Naučna knjiga
Maslow, H.A. (1993) The further reaches of human nature. New York
Morris, C.W. (1956) Varietes of human values. Chicago, itd: University of Chicago Press
Pantić, D.J. (1981) Vrednosne orijentacije mladih u Srbiji. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Pantić, D.J. (1990) Promene vrednosnih orijentacija mladih u Srbiji. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje
Rokeach, M. (1973) The nature of human values. New York, itd: Free Press
Rot, N., Havelka, N.N. (1973) Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Sekulić, P. (1972) Neke značajne komponente vrednosnog smisla života učenika završnih razreda srednje škole. Pedagogija, br. 3-4, str. 385-395
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 21.07.2007.

Povezani članci