Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 26, br. 1-2, str. 39-46
Odnos filozofije i psihologije - evolucija ka koegzistenciji ili ideološkom razdvajanju?
Klinički centar Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd
Ključne reči: filozofija; psihologija; evolucija odnosa
Sažetak
U radu se razmatra specifičnost odnosa između filozofije i psihologije- njihovi zajednički koreni, pravci razvoja kat) i njihove epistemološke distinkcije.. Psihologija je kao filozofska disciplina podeljena na racionalnu i empirijsku filozofiju. Postoje i tvrdnje (npr. Jerusalem) da filozofija vodi poreklo od psihologije. Prema savremenom shvatanju psihologija je samostalna nauka ali služi kao neophodna polazna osnova za filozofska istraživanja. Didaktički, evolucija psihologije teče kroz mitsku, filozofsku, prednaučnu i naučnu fazu. Filozofija je težila da pruži ne samo metodološku pomoć psihologiji već i da joj obezbedi epistemološki instrument. Psihologija koja se bazira na humanističko-personalističkoj orijentaciji, a delimično i nove grane psihoanalize koje potpadaju pod konceptualizaciju neoanalitičkih škola, posmatraju čoveka kao autonomni, otvoreni projekat življenja, naglašavaju njegovu transcedentnu prirodu i njegovu spremnost i slobodu da odlučuje relativno neometan od faktora socijuma (sadrže dakle u sebi jasnu filozofsku notu). Filozofija i psihologija predstavljaju dakle dva ravnopravna konstituensa u pokušaju ljudskog uma da dopre do onih krajnjih istina makar one bile pod plaštom racionalnog, iracionalnog ili krajnje mehanicističkog gledanja na svet.
Reference
Berđajev, N.A. (1998) Samospoznaja - pokušaj autobiografije. Beograd: Zepter book world
Blekburn, S. (1999) Oksfordski filozofski rečnik. Novi Sad: Svetovi
Bošnjak, B. (1989) Filozofija - uvod u filozofsko mišljenje i rječnik. Zagreb: Naprijed
Derida, J. (1998) Positions, Trans. Alan Bass. London: Routledge and Kegan Paul
Fulgosi, M. (2002) Uvod u psihologiju. Zagreb: Matica Hrvatska
Herš, Ž. (1998) Istorija filozofije - filozofsko čuđenje. Novi Sad: Svetovi
Jerusalme, V. (1991) Uvod u filozofiju, Domentijan. Beograd
Jevremović, P. (1999) Psihologija i ontologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Krstić, D. (1991) Psihološki rečnik. Beograd: Savremena administracija
Petronijević, B. (1989) Istorija novije filozofije. Beograd: Nolit
Rasel, B. (1998) Istorija zapadne filozofije - i njena povezanost sa političkim i društvenim uslovima od najranijeg doba do danas. Beograd: Narodna knjiga-Alfa
Skniton, R. (1998) Kritika istorije moderne filozofije. Beograd: Narodna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Vojno delo (1999)
Teorijski pristup proučavanju ratnih iskustava
Danilović Neđo S.

Anali Pravnog fak Beograd (2015)
O nastanku mera bezbednosti kao krivičnih sankcija
Drakić Dragiša

Gl Adv komore Vojvodine (2009)
Rehabilitacija neosnovano osuđenih lica
Brkić Snežana

prikaži sve [92]