Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 3, br. 3, str. 353-362
Mreže identiteta
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresabranimir.stojkovic@fpn.bg.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149036: Podizanje kapaciteta političkih ustanova u Srbiji - državno-nacionalni, regionalni, evropski i globalni aspekti

Ključne reči: mreže identiteta; međukulturno komuniciranje; međuidentitetsko sporazumevanje; dimenzije identiteta; unutarkulturno komuniciranje; domaće-strano-tuđe; pripisane sličnosti
Sažetak
Mreže identiteta su nužna pretpostavka međukulturnog komuniciranja koje je veoma složen proces čijem razumevanju je moguće pristupiti na više načina. Jedan od njih je međuidentitetsko sporazumevanje koje u središtu ima identitet učesnika u međukulturnom komuniciranju. Imajući u vidu činjenicu pluralizma identiteta, ovaj rad nastoji da ukaže na one dimenzije identiteta koje su komunikacijski najrelevantnije. Imajući u vidu nalaze prethodnih istraživanja, analizirana je uloga deset dimenzija identiteta. To su kulturni identitet, etnički identitet, rodni identitet, personalni identitet identitet uloge, relacioni identitet, identitet obraza, simbolički identitet civilizacijski identitet i zavičajni identitet. Potom je upoređena unutarkulturna i međukulturna komunikacija i pokazano postojanje kontinuiteta homo-hetero kao i unutar njega toposa domaće/strano/tuđe da bi se u završnom delu rada ukazalo na to da pripisana sličnost učesnika može da - kao izvor stereotipa - bude prepreka umesto da olakša mađukulturno komuniciranje.
Reference
Burdije, P. (1999) Nacrt za jednu teoriju prakse - tri studije o kabilskoj etnologiji. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ćuk, A. (2009) Ovaj film nije agresivan. Danas, 5.oktobar, str. 17
Dejzings, G. (2005) Religija i identitet na Kosovu. Beograd: Biblioteka XX vek
Elijas, N. (2001) Proces civilizacije - socio-genetička i psiho-genetička istraživanja. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Gudykunst, W.B., Mody, B. (2002) International and intercultural communication. London: SAGE publications
Hall, S. (2003) The work of representations. u: Hall S. [ur.] Representation: Cultural representations and signifying practices, SAGE publications
Iveković, R. Transborder translation in Eurozine. (http://www.eurozine.com/articles/2005-01-14-ivekovic-en.html)
Jensen, I. The practice of intercultural communication: Reflections for professionals in cultural meetings. (http://www.immi.se/intercultural/nr6/jensen.pdf)
Knox, B. (1993) The oldest dead white European males. Norton and Company
Lazar, Ž. (2008) Teritorijalni identitet, činioci čuvanja kulture i sistem vrednosti građana Vojvodine. u: Škorić M., V.Sokolovska, Ž.Lazar [ur.] Tradicija, jezik, identitet, Novi Sad: Mediterran Publishing
Redfield (1971) The little community. Chicago: University of Chicago Press
Stojković, B. (2009) Grad kao okvir zavičajnog identiteta. Kultura - Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Beograd, br. 122-123, tematski broj str. 41-53
Stolz, C.P. Culture and democratic education: Consequences for Muslim identity formation in Sweden and the Netherlands. (http://hdl.handle.net/2043/5240)
Ting-Toomey, S. (1999) Communicating across cultures. New York - London: The Guilford Press
Todorov, C. (1994) Mi i drugi - francuska misao o ljudskoj raznolikosti. Beograd: Biblioteka XX vek
Vej, S. (1995) Ukorenjivanje - uvod u deklaraciju o dužnostima prema ljudskom biću. Beograd: BIGZ
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 21.04.2010.