Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2018, br. 1, str. 355-370
Test integriteta policijskih službenika
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

e-adresazeljko.brkic@mup.gov.rs
Sažetak
Policijska profesija na skali sociološkog vrednovanja spada u red najtežih jer pred svoje službenike svakodnevno postavlja izazove koji testiraju njihovu hrabrost, čestitost, plemenitost i profesionalizam. Policijske funkcije treba posmatrati u širem kontekstu od onog koji ih svodi samo na ostvarivanje reda i poretka u državi. Njih treba posmatrati u kontekstu materijalizovanja zaštitne funkcije države koja štiti najviše vrednosti u jednom društvu, kao preduslove za uspešan suživot ljudi. Ostvarivanjem policijskih funkcija zadire se baš u te, najviše vrednosti, kao što su imovina, sloboda, dostojanstvo, pa čak i život. Zbog toga svako društvo pred policiju postavlja težak zadatak da u svojim redovima ima pojedince od najvišeg integriteta, jer samo oni mogu državnu reakciju učiniti legitimnom. Svesne važnosti integriteta, kao i njegove rovite prirode, savremene države razvijaju različite mehanizme njegovog očuvanja, među kojima značajno mesto zauzima i test integriteta.
Reference
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 i 55/14
*** (2016/2018) Zakon o policiji. Službeni glasnik RS, br. 6 i 24
*** (2018) Pravilnik o načinu sprovođenja testa integriteta. Službeni glasnik RS, br. 39
Babović, B. (2001) Civilna kontrola i nadzor nad policijom u Jugoslaviji. u: Hadžić M. [ur.] Demokratska kontrola vojske i policije u SR Jugoslaviji - normativne pretpostavke, Beograd: Centar za civilno-vojne odnose
Committee on the Office of the Ombudsman, Police Integrity Commission (2002) Research report on trends in police corruption. Sydney: Parliament House
Dapčević-Marković, Lj. (2004) Ostvarivanje javnog interesa i kontrola diskrecionih ovlašćenja policije. u: Zekavica R. [ur.] Zbornik radova nastavnika Više škole unutrašnjih poslova, Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova, 9
Đorđević, M. (2004) Metodološki pristup vrednovanju morala policije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 9, br. 1, str. 117-136
Feješ, I. (2002) Položaj policije u pravnoj državi - problem kontrole policije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 36, br. 1-3, str. 251-271
Gaćinović, R. (2015) Koreni nastanka policije u modernoj državi. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 1, str. 67-81
Girodo, M. (1998) Undercover probes of police corruption: Risk factors in proactive Internal affairs investigations. Behavioral Sciences and the Law, 16
Hickman, M.J. (2007) Integrity in policing. u: Greene J.R. [ur.] The encyclopedia of police science, New York-London: Taylor & Francis Group
Ignjatović, Đ. (2009) Teorije u kriminologiji. Beograd: Pravni fakultet
Ilić, G.P., Majić, M., Beljanski, S., Trešnjev, S. (2016) Komentar Zakonika o krivičnom postupku - prema stanju zakonodavstva od 15. septembra 2016. godine. Beograd: Službeni glasnik
Jenks, D., Michael, J.L., Matthews, T. (2012) Examining police integrity: Categorizing corruption vignettes. Geneva: DCAF
Jones, M. (2009) Governance, integrity, and the police organization. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 32(2): 338-350
Jovanović, S. (1933) Ustavobranitelji i njihova vlada (1838-1858). Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Jugović, S. (2013) Upravna funkcija policije. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Klark, R. (2009) Kriminalitet u Americi - zapažanja o njegovoj prirodi, uzrocima, prevenciji i kontroli. Beograd: Pravni fakultet
Klockars, C.B., Kutnjak-Ivković, S., Haberfeld, M.R. (2006) Enhancing police integrity. Dordrecht: Springer
Korać, S. (2010) Integritet nadnacionalnog službenika Evropske unije. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Kriminalističko-policijska akademija (2012) Kriminalističko-policijska akademija - 90 godina visokog policijskog obrazovanja u Srbiji. Beograd
Kutnjak-Ivković, S., Haberfeld, M., Peacock, R., West, R. (2013) The integrity survey's role in agency accountability. Police Quarterly, 16(2)/2013
Lukić, R. (2011) Sociologija morala. Beograd: Pravni fakultet
Milosavljević, B. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Milutinović, M. (1979) Kriminologija. Beograd: Savremena administracija
Simonović, B., Đurđević, Z., Soković, S. (2016) Test integriteta kao mera suzbijanja korupcije u policiji. Pravni život, Beograd, 65(9); 699-712, S. Perović (Ur.), Udruženje pravnika Srbije
Simonović, B. (2009) Suzbijanje korupcije u policiji i ostalim državnim organima. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 47, br. 3, str. 197-219
Stajić, Lj. (2012) Kontrola policije i službi bezbednosti. Novi Sad: Pravni fakultet
Vukašinović-Radojičić, Z. (2006) Pravni položaj policijskih službenika i profesionalizacija policije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 11, br. 3, str. 101-118
Zekavica, R. (2005) Opšta razmatranja o pojmu policije, pretkrivičnom i prethodnom krivičnom postupku. u: Bejatović S; Banović B. [ur.] Policija i pretkrivični i prethodni krivični postupak - studija, Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/GFB1801355B
objavljen u SCIndeksu: 31.03.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka