Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 64, br. 1, str. 147-160
Uticaj organizacionih faktora na vreme odziva policije
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Beograd
Ključne reči: vreme odziva; faktori; policijska organizacija; performanse; bezbednosni događaj
Sažetak
Vreme odziva je jedan od najvažnijih činilaca efikasnosti i efektivnosti policije, naročito u segmentu policijskog postupanja po prijavama. Posebno je važna njegova uloga u upravljanju učinkom u policijskoj organizaciji, gde se pojavljuje kao značajan faktor i indikator učinka. Zbog toga je potrebno definisati vreme odziva i utvrditi njegovu strukturu i nosioce. Pored navedenog, veoma je bitno ustanoviti koji faktori, na koji način i pod kojim okolnostima ostvaruju najveći uticaj na vreme odziva, kako bi se oni sa negativnim uticajem minimizirali, a oni sa pozitivnim istakli. Imajući u vidu da se neki faktori nalaze u samoj policijskoj organizaciji, a neki izvan nje, mogu se podeliti u dve kategorije: interni i eksterni. Interni faktori proizilaze iz organizacione strukture policijske organizacije i opisa poslova koje obavlja odgovarajuća organizaciona jedinica policije, dok se eksterni faktori baziraju na uticaju, pre svega bezbednosnih događaja, subjekata koji su ih izazvali i lica koja su njima oštećena. Oni, u skladu sa svojom prirodom, utiču na vreme odziva i samim tim, preko odgovarajućih ishoda policijskog postupanja, imajući u vidu društvenu opasnost bezbednosnog događaja, izazivaju određene efekte po funkcionisanje društvene zajednice. Tu se, pre svega, misli na sprečavanje nastanka ili ublažavanje posledica bezbednosnog događaja, odvraćanje mogućih izvršilaca krivičnih dela i prekršaja od njihovog deliktnog (kriminalnog i prekršajnog) ponašanja, što sve skupa dovodi do povećanja zadovoljstva javnosti radom policije.
Reference
Blake, L., Coupe, R.T. (2001) The Impact of Single and Two Officer Patrols on Catching Burglars in the Ac. British Journal of Criminology, 41: 381-396
Blanes, V.J., Kirchmaier, T. (2017) The Effect of Police Response Time on Crime Clearance Rates. Review of Economic Studies, 85(2): 855-891
Bodily, E.S. (1978) Police Sector Design Incorporating Preferences of Interest Groups for Equality and Efficiency. Management Science, 24(12): 1302-1313
Cihan, A., Zhang, Y., Hoover, L. (2012) Police Response Time to in Progress Burglary: A Multilevel Analysis. Police Quarterly, 15(3): 308-327
Coupe, R.T., Blake, L. (2005) The Effects of Patrol Workloads and Response Strength on Arrests at Burglary Emergencies. Journal of Criminal Justice, 239-255
dos Santos, C.E.L., Wilkson, R.S.C., Davidson, R.M. (2018) Response Time in the Emergency Services: Systematic Review. Acta Cir Bras, 33(12): 1110-1121
Garthe, R.C., Gorman-Smith, D., Gregory, J., Schoeny, M.E. (2018) Neighborhood Concentrated Disadvantage and Dating Violence among Urban Adolescents: The Mediating Role of Neighborhood Social Processes. Am J Community Psycho, 61(3-4): 310-320
Kesić, Z. (2011) Prekoračenje i zloupotreba policijskih ovlašćenja u senci diskrecione moći policije. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 66-89
Lee, J.S., Lee, J., Hoover, L.T. (2017) What Conditions Affect Police Response Time? Examining Situational and Neighborhood Factors. Police Quarterly, 20(1): 61-80
Milenković, M., Kekic, D., Glavaš, D. (2018) Implementacija jedinstvenog evropskog broja 112 za hitne slučajeve u Republici Srbiji - prednosti i nedostaci. u: International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Beograd: Sinteza, 110-115
Milić, N., Subošić, D. (2013) Rešavanje lokacijskih problema u funkciji optimizacije angažovanja policijskih resursa. u: Tematski zbornik radova 'Struktura i funkcionisanje policijske organizacije-tradicija, stanja, perspektive II', Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, 234-234
Milić, N. (2010) Aktuelni problemi orgaizacije i funcionisanja policijske ispostave. u: Zbornik radova 'Pravo i forenzika u kriminalistici', Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, 115-127
Milić, N. (2014) Mesto izvršenja krivičnog dela u teorijskim promišljanjima o kriminalitetu. NBP. Nauka, bezbednost, policija, br. 1, str. 141-159
Milosavljević, B. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Pate, T., Ferrara, A., Bowers, R.A., Lorence, J. (1976) Police Response Time: Its Determinants and Effects. Washington, DC: Police Foundation
Plačkov, R. (2008) Problemi rada policije na lokalnom području. NBP. Nauka, bezbednost, policija, vol. 13, br. 3, str. 129-147
Saravolac, S., Ničić, B., Paunović, M., Marković, M., Anđelić, S., Rakonjac, Z. (2013) Vreme odziva hitne medicinske pomoći kod zbrinjavanja povređenih u saobraćajnim nesrećama. ABC - časopis urgentne medicine, vol. 13, br. 1, str. 55-63
Smith, P.E., Hawkins, R.O. (1973) Victimization, Types of Citizen-Police Contacts, and Attitudes Toward the Police. Law and Society Rev, 8(Fall): 135-151
Stevanović, O. (2019) Bezbednosni menadžment. Beograd: KPU
Stevens, J.M., Webster, T.C., Stipak, B. (1980) Response Time: Role in Assessing Police Performance. Public Productivity Review, 4(3): 210-210
Subošić, D. (2017) Organizacija i poslovi policije. Beograd: Kriminalističko policijska akademija
Subošić, D., Nešić, M. (2017) Koncept upravljanja učinkom u policijskoj organizaciji. u: Tematski zbornik radova 'Upravljanje policijskom organizacijom u sprečavanju i suzbijanju pretnji bezbednosti u Republici Srbiji', Beograd, 1-17
Subošić, D., Mlađan, D., Lipovac, K., Nešić, M. (2017) Vreme odziva kao organizaciona performansa službe za zaštitu i spasavanje. Vojno delo, vol. 69, br. 3, str. 303-316
Žarković, M., Lajić, O., Ivanović, Z. (2010) Policijsko postupanje prilikom obezbeđenja mesta krivičnog događaja kao preduslov za uspešnu forenzičku identifikaciju. NBP. Nauka, bezbednost, policija, vol. 15, br. 2, str. 71-86
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost2201147C
primljen: 06.08.2020.
revidiran: 09.11.2021.
prihvaćen: 01.04.2022.
objavljen u SCIndeksu: 03.06.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka