Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:36
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:29

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 62, br. 1, str. 174-190
Uspostavljanje sistema karijernog napredovanja policijskih službenika zasnovanog na principima upravljanja kompetencijama i učinkom
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektor za ljudske resurse, Beograd

e-adresamarina.vasic@mup.gov.rs
Sažetak
Zakonom o policiji propisano je da funkciju upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu unutrašnjih poslova obavlja organizaciona jedinica za ljudske resurse. TA funkcija ostvaruje se, između ostalog, uspostavljanjem i razvojem sistema karijernog napredovanja zaposlenih, zasnovanog na principima upravljanja kompetencijama i učinkom. Na stvaranje ravnopravnijih uslova za karijerni razvoj i napredovanje policijskih službenika svakako je bitno uticalo stvaranje adekvatnog normativnog okvira u oblasti upravljanja ljudskim resursima u proteklom periodu. Doneta su akta kojima su unapređeni procesi regrutacije i selekcije, karijernog razvoja policijskih službenika, stručnog osposobljavanja i usavršavanja, ocenjivanja rezultata rada i bazičnih kompetencija. Imajući u vidu podzakonske akte usvojene u skladu sa savremenim tendencijama reforme javne uprave i evropskim standardima razvoja službeničkog sistema, kao i dosadašnje aktivnosti koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzelo na polju karijernog napredovanja policijskih službenika, cilj rada je da predstavi novousvojeni model karijernog napredovanja policijskih službenika, koji je zasnovan na principima upravljanja kompetencijama i učinkom.
Reference
*** (2017) Uredba o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 17
*** (2005-2018) Zakon o državnim službenicima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 79/2005, 81/2005 - ispr, 83/2005 - ispr, 64/2007, 67/2007 - ispr, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018
*** (2016/2018) Zakon o policiji. Službeni glasnik Republike Srbije, 6, 24/2018 i 87
*** (2017) Uredba o karijernom razvoju policijskih službenika. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 11
*** (2016) Pravilnik o kompetencijama za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 52
*** (2017) Uredba o merilima za raspored rukovodećih radnih mesta policijskih službenika. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 8
*** (2018/2019) Uredba o karijernom razvoju policijskih službenika. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 42, 91/2018 i 69
Bogićević-Milikić, B. (2014) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Jugović, S.M., Simović, D.Z. (2016) Zakon o policiji Republike Srbije od 2016. godine - kritički pogled. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 1, str. 71-85
Kesić, Z., Zekavica, R. (2019) Policijska supkultura. Beograd: Kriminalističko-policijski univerzitet
Kulić, Ž., Milošević, G., Ristić, S. (2005) Upravljanje kadrovima i njihovim potencijalima. Beograd: Viša železnička škola
Kulić, Ž., Milošević, G. (2014) Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Kulić, Ž. (2005) Upravljanje ljudskim potencijalima. Beograd: Radnička štampa
Orlić, R. (2005) Kadrovski menadžment. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Stevanović, O. (2019) Bezbednosni menadžment. Beograd: Kriminalističko-policijski univerzitet
Subošić, D., Nešić, M. (2017) Koncept upravljanja učinkom u policijskoj organizaciji. u: Subošić Dane [ur.] Upravljanje policijskom organizacijom u sprečavanju i suzbijanju pretnji bezbednosti u Republici Srbiji, Zbornik radova, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, str. 1-17
Subošić, D. (2017) Organizacija i poslovi policije. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Talijan, M., Talijan, M.M., Ristović, S. (2013) Upravljanje ljudskim resursima u institucijama bezbednosti. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Thornton, G. (1968) The relationship between supervisory and self-appraisals of executive performance. Personnel Psychology, Vol. 21: 441-456
Vasiljević, D., Vukašinović-Radojičić, Z. (2019) Upravno pravo. Beograd: Kriminalističko-policijski univerzitet
Vukašinović-Radojičić, Z. (2013) Evropski službenički sistemi. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Vukašinović-Radojičić, Z. (2017) Jačanje administrativnih kapaciteta kroz razvoj okvira kompetencija državnih službenika. Bezbednost, Beograd, vol. 59, br. 2, str. 27-42
Vukašinović-Radojičić, Z. (2013) Karijerni sistem u policiji - prednost ili nedostaci?. u: Položaj i uloga policije u demokratskoj državi - tematski zbornik radova, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, str. 177-189
Waddington, P.J. (1999) Policing citizens: Authority and rights. London
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost2001174V
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka