Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 44, br. 3, str. 501-520
O problemu blagovremenosti prigovora mesne i zalečive stvarne nenadležnosti u parničnom postupku
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149042: Pravo Srbije u evropskoj perspektivi

Ključne reči: ispitivanje nadležnosti; prigovor nenadležnosti; prekluzija; zalečenje nenadležnosti; načelo procesne ekonomije; koncentracija postupka; odgovor na tužbu
Sažetak
Protivrečnost između odredaba Zakona o parničnom postupku koje se odnose na blagovremenost prigovora mesne i zalečive stvarne nenadležnsoti (čl. 17 st. 2 i čl. 20) i opšte odredbe čl. 284 st. 1 o blagovremenosti procesnih prigovora centralna je tema ovog rada. Problem se obrađuje tako što se prethodno sagledava teoretska koncepcija prekluzivnosti prigovora nenadležnosti i određuje se forma kroz koju ona treba da ostvari postulirani cilj. Potom se na takvim premisama i u skladu sa koncepcijom drugih instituta preispituju stavovi teorije i prakse, te se i daje argumentacija za rešenje konkretnog problema.
Reference
*** (2004/2009) Zakon o parničnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 125/04, 111/09
*** (1957) Zakon o parničnom postupku. Službeni list FNRJ, br. 4
*** (1977) Zakon o parničnom postupku. Službeni list SFRJ, br. 4
*** (2006) Zakon o arbitraži. Službeni glasnik RS, 46
Blagojević, B.T. (1936) Načela privatnoga procesnoga prava. Beograd
Bodiroga, N. (2007) Presuda zbog izostanka po novom ZPP-u. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 55, br. 1, str. 136-146
Boranijašević, V. (2008) Odgovor na tužbu. Pravni život, vol. 57, br. 13, str. 273-281
Bork, R. (2003) u: Stein F., Jonas M. [ur.] Zivilprozessordnung, Tübingen, Bd. 1, 39
Culja, S. (1957) Građanski parnični postupak FNRJ. Zagreb
Culja, S., Triva, S. (1957) Komentar Zakona o parničnom postupku. Zagreb, I
Culja, S. (1936) Građansko procesno pravo Kraljevine Jugoslavije. Beograd
Culja, S., Triva, S. (1957) Komentar Zakona o parničnom postupku. Zagreb, II
Dika, M., Knežević, G., Stojanović, D. (1991) Komentar Zakona o međunarodnom privatnom i procesnom pravu. Beograd
Fasching,, Konecny (2002) Kommentar zu den Zivilprozeßgesetzen. Wien, II/1
Fasching, H.W. (1990) Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeßrechts. Wien
Fasching, H.W. (1988) Die Weiterentwicklung des österreichischen Zivilprozeßrechts im Lichte der Ideen Franz Kleins. u: Hofmeister H. [ur.] Forschungsband Franz Klein, Wien, str. 101
Hüßtege, R. (2008) u: Thomas H., Putzo H. [ur.] Zivilprozessordnung mit GVG, den Einführungsgesetzen und europarechtlichen Vorschriften, Kommentar, München, 39
Jakšić, A. (2007) Građansko procesno pravo. Beograd
Jakšić, A. (2008) Međunarodno privatno pravo. Beograd
Jauernig, O. (2007) Zivilprozessrecht. München
Kayser, G. (2007) u: Saenger I. [ur.] Zivilprozessordnung, Baden-Baden, Handkommentar 39
Keča, R. (2009) Građansko procesno pravo. Beograd
Keča, R. (2008) O načelu pomoći neukoj stranci u parničnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 1-2, str. 309-320
Klein, F. (1900) Vorlesungen über die Praxis des Civilprocesses. Wien
Klein, F., Engel, F. (1927) Der Zivilprozeß Oesterreichs. Meinnham - Berlin - Leipzig
Knežević, G., Pavić, V. (2008) Međunarodno privatno pravo. Beograd
Kralik, W. (1988) Die Verwirklichung der Ideen Franz Kleins in der Zivilprozeßordnung von 1895. u: Hofmeister H. [ur.] Forschungsband Franz Klein, Wien, str. 90-91
Leipold, D. (2008) u: Stein F., Jonas M. [ur.] Zivilprozessordnung, Tübingen, Bd. 4, 296
Leipold, D. (2005) u: Stein F., Jonas M. [ur.] Zivilprozessordnung, Tübingen, Bd. 3
Markićević, A. (1972) Poštenje i savesnost u građanskoj parnici. Novi Sad
Marković, M. (1957) Građansko procesno pravo. Beograd, I/1
Marković, M.Č. (1948) Teorija građanskog parničnog postupka. Beograd, sveska prva
Mayr, P.G. (2006) u: Rechberger W.H. [ur.] Kommentar zur ZPO, Wien, 104
Najman, G. (1935) Komentar građanskog parničnog postupka. Beograd, preveo str. Gregorević
Paulus, C.G. (2004) Zivilprozessrecht. Berlin
Petrušić, N. (2004) Posledice propuštanja rokova u novom parničnom procesnom pravu Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 44, str. 127-143
Pollak, R. (1930/1932) System des österreichisches Zivilporzeßrechtes, mit Einschluß des Executionsrechtes. Wien, I-III
Poznić, B., Rakić-Vodinelić, V. (1999) Građansko procesno pravo. Beograd
Poznić, B. (2009) Komentar Zakona o parničnom postupku prema tekstu Zakona iz 1976. godine sa docnijim izmenama i dopunama. Beograd
Rechberger, W.H., Simotta, D.A. (2009) Grundriss des österreichischen Zivilprozessrecht. Wien
Rosenberg, L., Schwab, K.H., Gottwald, P. (2004) Zivilprozessrecht. München
Schwab, K.H., Walter, G. (2005) Schiedsgerichtsbarkeit. München
Stanivuković, M., Živković, M. (2010) Međunarodno privatno pravo. Beograd
Stanković, G. (2007) Građansko procesno pravo - parnično procesno pravo. Niš, prva sveska
Starović, B.P., Keča, R. (2004) Građansko procesno pravo. Novi Sad
Triva, S., Dika, M. (2004) Građansko parnično procesno pravo. Zagreb
Varadi, T., Bordaš, B., Knežević, G., Pavić, V. (2007) Međunarodno privatno pravo. Beograd
Vollkommer, M. (2007) u: Zöller, Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und den Einführungsgesetzen, mit Internationlem Zivilprozessrecht, EGVerordnungen, Kostenanmerkungen, Köln
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2011.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2011)
O novom uređenju voljnog zastupanja u parničnom postupku
Knežević Marko

Pravo - teorija i praksa (2011)
Učešće građana u vršenju parničnog suđenja
Bodiroga Nikola

Pravni zapisi (2011)
Zakon o parničnom postupku Srbije 2011
Rakić-Vodinelić Vesna

prikaži sve [61]