Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2015, br. 3, str. 303-321
Nepravične odredbe u potrošačkim ugovorima u regulativi EU i Srpskom zakonodavstvu
Institut za uporedno pravo, Beograd, Srbija

e-adresasanja.prlja@gmail.com
Ključne reči: obligaciono pravo; zaštita potrošača; ugovori po pristupu; nepravična odredba u potrošačkim ugovorima
Sažetak
Tema nepravičnih odredaba u potrošačkim ugovorima ne samo da je pravno interesantna, već se tiče u današnje vreme svakako najšire kategorije fizičkih lica, a to su potrošači. Usložnjavanje (globalizacija) tržišta i pojava novih medija prodaje (pouzećem, elektronski itd.) koja je doživela veliki bum u drugoj polovini XX veka, dovela je do jedne velike nesrazmere između mega trgovaca (i mega trgovačkih lanaca) sa jedne i potrošača sa druge strane ostavljajući širok prostor za manipulaciju. Da bi zaštitile potrošače države su putem državno-pravnih mehanizama pribegle donošenju lex specialisa za ovu oblast, a potrudile su se da stvore i međunarodne okvire kroz različite Direktive EU. Kroz implementaciju ovih direktiva države članice EU, ali i zemlje kandidati za članstvo, garantuju minimum pravne zaštite potrošačima, ostavljajući prostor za strožiju unutrašnju regulativu. Rad predstavlja rešenja EU i srpskog zakonodavstva, i to ne samo kroz Direktive i Zakon o zaštiti potrošača, već i šire analizirajući ovaj pojam kroz Zakon o obligacionim odnosima.
Reference
*** Council Directive 93/13 EEC of 5 april 1993 on unfair terms in consumer contracts. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013:en:HTML, 12.03.2015
*** (2014) Zakon o zaštiti potrošača. Sl. Glasnik RS, br. 62
*** (1985) Pravna enciklopedija 2. Beograd: Savremena administracija, 1213
*** (1978) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, čl. 142
Đurđević, M. (2001) Ugovor po pristupu. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija odbranjena, 31
Đurđević, M. (2012) Primena pravila o nepravičnim odredbama opštih uslova formularnih ugovora posle donošenja Zakona o zaštiti potrošača. u: Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske Unije, Beograd: Pravni fakultet, 384
Jovanović, Z.M. (2013) Pravo potrošača. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 32
Karanikić, M.M. (2009) Nepravične odredbe u potrošačkim ugovorima. u: Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije, Zbornik radova, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, knjiga IV, 130
Karanikić, M.M. (2012) Nepravične odredbe u ugovornom pravu Republike Srbije. u: Forum za građansko pravo za jugoistočnu Evropu - Izbor radova i analiza, Druga regionalna konferencija, Skoplje, Centar SELS-a, 2012, knjiga II, 220
Karanikić, M.M. (2010) Šta je novo u srpskom ugovornom (potrošačkom) pravu?. u: Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije, Zbornik radova, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, knjiga V, 136, 137
kupština RS-Odeljenje za informativno-istraživačke i bibliotečke poslove-Odsek za informativno-istraživačke poslove Predlog zakona o zaštiti potrošača. http://www.parlament.gov.rs/narodna-skupstina-/organizacija-i-strucna-sluzba/biblioteka-narodne-skupstine.1506.html, 12. mart 2015
Lazarević, N., i dr. (2013) Studija potrošačke politike u Srbiji: Ka Evropskom nivou zaštite potrošača u Srbiji. Beograd: Centar za Evropske politike
Nebbia, P. (2007) Unfair contract terms in European Law: A study in comparative and EC law. Hart Publishing, 12
Pasa, B., Benacchio, G.A. (2005) The harmonization of civil and commercial law in Europe. Budapest: Central European University Press, 46, 50
Perović, S., Stojanović, D. (1980) Komentar ZOO. Kragujevac: Pravni fakultet, 454-455
Perović, S.K. (1992) Komutativna pravda i naknada štete. Pravni život, vol. 41, br. 9-10, str. 11-77
Stanković, O., Vodinelić, V. (2007) Uvod u građansko pravo. Beograd: Nomos
Vujisić, D. (2013) Potrošač kao subjekt pravne zaštite. Pravo i privreda, vol. 50, br. 4-6, str. 328-341
Willett, C. (2007) Fairness in Consumer Contracts: The Case of Unfair Terms. Hampshire: Ashgate Publishing Company
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka