Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 2, str. 182-193
Ljudski resursi - ključni element održivog razvoja sistema odbrane Republike Srbije
aMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Sektor za budžet i finansije
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
Ključne reči: ljudski resursi; Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije; vojna organizacija; održivi razvoj
Sažetak
Način na koji se upravlja ljudskim resursima predstavlja odlučujući činilac uspešnog funkcionisanja i održivog razvoja vojne organizacije. Ljudski resursi su najvredniji i najznačajniji resurs ako se efektivno upravlja i adekvatno ulaže. Organizacione strukture u kojima dominiraju birokratizovani i hijerarhijski odnosi danas dobijaju nove dimenzije. Odnos prema zaposlenima u savremenoj vojnoj organizaciji ne čini samo postupanje po načelima jednostarešinstva i subordinacije, već i razvoj kreativnih sposobnosti svakog pojedinca. To istovremeno podrazumeva i promovisanje opredeljenja struke kroz izbor kompetentnih i sposobnih kadrova koji će profesionalnim i etičkim ponašanjem jačati rukovodeće funkcije upravljanja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Iako poslednjih godina menadžment Ministarstva odbrane i Vojske Srbije naglašava da su ljudi najvažniji resurs vojne organizacije, u praksi se mnogo toga dešava suprotno deklarativnom opredeljenju. Profesionalnim pripadnicima Vojske još uvek se u potpunosti ne pruža šansa da iskažu kreativne i inovativne sposobnosti u procesu obavljanja poverenih dužnosti i zadataka. Potreba za redizajnom, odnosno unapređenjem upravljanja ljudskim resursima i njihovim potencijalima ostaje i dalje jedan od prioritetnih zadataka u narednom periodu. PR Projekat Ministarstva odbrane Republike Srbije, br. VA-DH5/17-19: Razvoj finansijske službe Vojske Srbije od 1985. do 2015. godine.
Reference
Carrillo, C. (1980) Evrokomunizam i država - Državni aparati prisile. Zagreb: Centar društvenih delatnosti
Cvetković, N. (2009) Paradigma ekonomije znanja u korporaciji koja uči. Škola biznisa, Novi Sad, br. 1
Grene, J. (2012) Izgradnja integriteta i smanjenje korupcije u odbrani - Ljudski factor. Beograd: Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Unagraf
Hammer, M., Champy, J. (1993) Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution. New York: Harper Business
Hauben, M. (2002) Učenje medveda da igra - neke generalizacije o transformaciji oružanih snaga u Evropi od 1989. i implikacije za uključivanje SRJ u evro-atlantsku zajednicu bezbednosti. Vojno delo, vol. 54, br. 4-5, str. 139-150
Kulić, Ž. (2002) Upravljanje ljudskim resursima sa organizacionim ponašanjem. Beograd: Megatrend univerzitet
Milenković, S., Veselinović, S., Milojević, A. (2009) Problemi i perspektive vojne profesije. Vojno delo, vol. 61, br. 4, str. 186-203
Mišović, S., Kovač, M. (2006) Sistemi odbrane. Beograd: Fakultet civilne odbrane
Northouse, G.P. (2008) Liderstvo, teorija i praksa. Beograd: Data Status
Petković, M.M., Janićijević, N.D., Bogićević, B. (2002) Organizacija - teorije, primene, ponašanje i dizajn. Beograd: Ekonomski fakultet
Pokrajac, S. (2002) Tehnologija, tranzicija i globalizacija. Beograd: Savez naučnih stvaralaca Srbije
Poljakov, L. (2012) Smernice za uspostavljanje mehanizma motivacije. u: Izgradnja integriteta i smanjenje korupcije u odbrani - Ljudski factor, Beograd: Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Unagraf
Samuelson, P.A. (1975) Ekonomska čitanka. Zagreb: Matica Hrvatske
Tadić, S. (2004) Reforma sistema odbrane i viška vojnog kadra. Novi glasnik, br. 4
Tanasijević, Z. (2006) Novi putevi menadžmenta ljudskih resursa. u: Nacionalna konferencija o kvalitetu, AQS, 33, Kragujevac
Trandafilović, S. (2012) Značaj sistema nagrađivanja i motivisanja zaposlenih za profesionalizaciju Vojske Srbije. Beograd: Fakultet za poslovne studije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1702182D
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka