Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 65, br. 4, str. 291-314
Liderstvo i polovi
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
Ključne reči: liderstvo; autoritet; moć; polovi; 'staklena tavanica'
Sažetak
Opšte uverenje koje vlada širom sveta jeste da je liderstvo ključ za efikasnost organizacije, politike, sporta i drugih ljudskih aktivnosti. Prva ozbiljnija istraživanja o liderstvu (vođstvu) pojavila su se krajem 30-ih godina 20. veka afirmacijom pokreta 'međuljudskih odnosa'. Početkom 70-ih godina prošlog veka započinje veća zainteresovanost za temu polova i liderstva, čime je načinjen zaokret u mišljenju da su žene inferiorne u odnosu na muškarce kada su u pitanju liderske pozicije. Do tada su istraživači bili uglavnom nezainteresovani za naučne pretpostavke o jednakosti polova u liderstvu. Sve veći broj žena na liderskim pozicijama i u nauci podstakao je interes naučnika za ovu temu. Danas sve veći broj žena može da posluži kao primer izuzetno efektivnih lidera u mnogim oblastima . U članku su pojašnjeni pojam i faktori liderstva, autoritet i moć lidera. Istaknute su razlike u stilovima liderstva između žena i muškaraca. Analizirana je barijera koja žene sprečava da se popnu na elitne liderske pozicije i ukazano na stereotipe o polovima koji su veoma rasprostranjeni.
Reference
Adižes, I. (1994) Životni ciklus preduzeća. Novi Sad: Prometej
Book, E.W. (2000) Why the best men for the job is a woman. New York: Harper Collins
Catalyst (2004) The bottom line: Connecting corporate performance and gender diversity. New York
Eagly, A.H., Johnson, B.T. (1990) Gender and leadership style: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 108(2): 233-256
Eagly, A.H., Makhijani, M.G., Klonsky, B.G. (1992) Gender and the evaluation of leaders: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 111(1): 3-22
Eagly, A.H., Johannesen-Schmidt, M.C., van Engen, M.L. (2003) Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles: A meta-analysis comparing women and men. Psychological bulletin, 129(4): 569-91
Fišer, H. (2005) Um žene - prirodni talenti žena i kako one menjaju svet. Beograd: Narodna knjiga - Alfa
Fletcher, J.K. (2001) Disappearing acts: Gender, power, and relational practice at work. Boston: MIT Press
Fondas, N. (1997) Feminization unveiled: Management qualities in contemporary writings. Academy of Management Review, 22(1): 257-282
Grinberg, Dž., Baron, A.R. (1998) Ponašanje u organizacijama, razumevanje i upravljanje ljudskom stranom rada. Beograd: Želnid
Heilman, M.E. (2001) Description and Prescription: How Gender Stereotypes Prevent Women's Ascent Up the Organizational Ladder. Journal of Social Issues, 57(4): 657-674
Korda, M. (1992) Moć - kako je steći i kako je koristiti. Beograd: Dosije
Kulić, Ž. (2003) Upravljanje ljudskim resursima sa organizacionim ponašanjem. Beograd: Megatrend univerzitet
Lojić, R. (2011) Organizaciono ponašanje. Beograd: Medija centar 'Odbrana'
Malešević, Đ. (2001) Rukovođenje - teorija i praksa. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Miljković, D., Rijavec, M. (1999) Menadžerske vještine. Zagreb: IEP
Miljković, D., Rijavec, M. (2004) Razgovori sa zrcalom - psihologija samopouzdanja. Zagreb: IEP
Northaus, P.G. (2008) Liderstvo teorija i praksa. Beograd: Data status
Powel, G.N., Graves, L.M. (2003) Women and in management. Thousand Oaks, CA: Sage
Robbins, S.P. (2003) Organizational behavior. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Rudman, L.A., Glick, P. (2001) Perscriptive gender sterotypes and backlash toward
Trejsi, B. (2007) Odlučivanje. Beograd: Sentiment
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka