Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 5, br. 1, str. 375-394
Uticaj internih faktora na menadžerski stres u organizacijama
aUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, Srbija
bRajfajzen banka, Beograd
Sažetak
Savremena organizacija, delujući u turbulentnom poslovnom okruženju, suočava se sa brojnim eksternim i internim faktorima, koji vrše direktan ili indirektan uticaj na njeno ponašanje i ostvarene rezultate. Dok eksterni faktori čine spoljni ambijent, koji predstavlja šanse i pretnje za poslovno delovanje, interni faktori reprezentuju snage i slabosti, odnosno unutrašnje poslovne mogućnosti organizacije. Interni faktori, odnosno poslovna delatnost, poslovna kultura i organizaciona struktura, imaju značajan uticaj na menadžerski stres u organizacijama u zavisnosti od filozofije menadžmenta, ali njihovo dejstvo zavisi i od delovanja eksternih faktora, sa kojima su interni u korelacionim odnosima. U tom kontekstu figurira menadžment ljudskih resursa kao ključni faktor poslovnog uspeha savremene organizacije, koji je značajan sa aspekta upravljanja menadžerskim stresom u pravcu podizanja uspešnosti obavljanja pojedinačnih poslovnih aktivnosti, kao i ostvarivanja ukupnih tržišnih rezultata organizacije. Ovaj rad se na sistematičan i analitičan način bavi uticajem internih faktora na menadžerski stres u organizacijama. Takođe, rad treba da pruži odgovor o načinu pravovremenog i adekvatnog dijagnostifikovanja uticaja internih faktora na menadžerski stres u cilju pravilnog usmeravanja istog, a time i ostvarivanja optimalnih poslovnih rezultata organizacije.
Reference
Adižes, I. (2004) Stilovi dobrog i lošeg upravljanja. Novi Sad: Adižes
Ahmetović, E. (2000) Organizacija preduzeća. Subotica: Čikoš holding
Andrejević, A., Radnović, V. (2010) Uticaj eksternih faktora na menadžerski stres u organizacijama. Poslovna ekonomija, vol. 4, br. 1, str. 175-187
Erić, D. (2000) Uvod u menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet
Ikač, N. (2005) Menadžment ljudskih resursa (MLJR). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Ikač, N. (2001) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Eurotrend marketing
Ikač, N. (2003) Menadžment. Novi Sad: Pobeda-Ulixes
Janićijević, N. (1997) Organizaciona kultura - kolektivni um preduzeća. Novi Sad: Ulixes
Kulić, Ž. (2003) Upravljanje ljudskim resursima sa organizacionim ponašanjem. Beograd: Megatrend univerzitet
Maksimović, M. (2004) Upravljanje ljudskim resursima u međunarodnom poslovanju - strateški pristup. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Mandić, T. (1995) Komunologija. Beograd
Mašić, B. (2001) Strategijski menadžment. Beograd: Univerzitet 'Braća Karić', BK institut
Mihailović, D.M. (2003) Psihologija u organizaciji. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Milisavljević, M., Todorović, J. (1991) Strategijsko upravljanje. Beograd: Ekonomski fakultet
Sloner, Dž., Friman, E., Gilbert, D. (2001) Menadžment. Beograd: Želnid
Štangl-Šušnjar, G., Zimanji, V. (2005) Menadžment ljudskih resursa. Subotica: Ekonomski fakultet
Torrington, D., Hall, L., Taylor, S. (2004) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Data Status
Vujić, V. (2005) Menadžment ljudskog kapitala. Rijeka: Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija
Wren, A.D., Voich, D. (2001) Menadžment, proces, struktura i ponašanje. Beograd: PS Grmeč-privredni pregled
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka