Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 61, br. 3, str. 196-216
Osnove organizacionog ponašanja
Vojna akademija, Beograd
Sažetak
Organizaciono ponašanje bavi se izučavanjem ponašanja ljudi u organizaciji osnovnim faktorima koji utiču na organizaciju i ponašanje i metodama koje se mogu koristiti kako bi se uticalo na ponašanje u organizacijama. Cilj organizacionog ponašanja, jeste razumevanje, predviđanje, oblikovanje i uticanje na ponašanje ljudi u organizacijama, radi podizanja nivoa organizacionih parametara i zadovoljstva samih članova organizacije. Transparentno su prikazani pojam organizacionog ponašanja i njegovo mesto u menadžmentu te nastanak, razvoj i perspektive organizacionog ponašanja. Pored toga, analizirani su predmet i značaj organizacionog ponašanja, pristupi i modeli.
Reference
Greenberg, J., Baron, R.A. (1995) Behavior in organizations: Understanding and managing the human side of work. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Janićijević, N. (2007) Upravljanje organizacionim promenama. Beograd: Ekonomski fakultet
Janićijević, N. (2008) Organizaciono ponašanje. Beograd: Data status
Kulić, Ž. (2003) Upravljanje ljudskim resursima sa organizacionim ponašanjem. Beograd: Megatrend univerzitet
McShane, S.L., von Glinow, M.A. (2003) Organizational behaviour. New York: McGraw-Hill
Mihailović, D.M. (2008) Psihologija u organizaciji. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Mintzberg, H. (1995) The managers job: Folklore and fact. Harvard Business Review
Petković, M., Janićijević, N., Bogićević-Milikić, B. (2008) Organizacija - dizajn, ponašanje, ljudski resursi, promene. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Petković, M.M., Jovanović-Božinov, M. (2001) Organizaciono ponašanje. Beograd: Megatrend - Univerzitet primenjenih nauka
Robbins, S.P. (2003) Organizational behavior. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Schermerhorn, J., Hunt, J., Osborn, R. (2005) Organizational behaviour. New York
Stoner, J.F. (1982) Management. New York: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 23.02.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka