Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:[5]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:38
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:36

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 2, br. 1, str. 29-33
Interna kontrola i komponente interne kontrole
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresasimijonovic_s@gmail.com
Sažetak
Usled veoma dinamičnih promena na tržištima, pogotovo na tržištima kapitala,vlasnicima kapitala i investitorima potrebno je pouzdano i nezavisno mišljenje o finansijskim izveštajima preduzeća koja su predmet njihovog interesovanja. U uslovima koje karakteriše velika unificiranost heterogenih finansijskih izveštaja, menadžment preduzeća traga za načinom boljeg uspostavljanja kontrole preduzeća, što predstavlja dug i kontinuiran proces. Punu podršku u tome pruža mu interna kontrola i interna revizija poslovanja preduzeća.
Reference
Babić, V. (2004) Korporativno upravljanje u uslovima tranzicije. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Martić, S. (2009) Upravljanje poslovnim finansijama. Beograd
Sajfert, Z., Đorđević, D., Bešić, C.H. (2006) Leksikon menadžmenta. Beograd: Agencija Matić
Tepšić, R. Poslovne finansije. Informator
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/Oditor1601029S
objavljen u SCIndeksu: 26.06.2018.

Povezani članci

Tehnika (2016)
Korporativno upravljanje kao intelektualna svojina menadžmenta
Rstić Milan J., i dr.

Oditor (2016)
Odnos menadžmenta preduzeća i korporativnog upravljanja
Mihajlović Milan

Nastava i vaspitanje (2010)
Nastavnik - efikasan vođa odeljenja
Korać Isidora