Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 71, br. 2, str. 305-312
Korporativno upravljanje kao intelektualna svojina menadžmenta
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Beograd
bCentar za ekonomska i finansijska istraživanja, Beograd
Ključne reči: korporativno upravljanje; menadžemntproces; intelektualna svojina; preduzeće
Sažetak
Razvoj složenijih oblika organizovanja preduzeća uslovio je stvaranje manjeg broja ekonomski složenijih, ali i organizaciono kompleksnijih i komlikovanijih korporativnih organizacija za čije uspešno vođenje vlasnici često nisu imali dovoljno potencijala pa su angažovali profesionalne i kompetentne timove stručnjaka kojima su poveravali upravljanje takvim organizacijama. Ostvarujući moć novim idejama i konceptima zasnovanim na znanju, menadzeri u korporacijama postaju nezamenjiv element moći svakog preduzeća da se izmeni, prilagodi i stvori nove mogućnosti da se uspešno takmiči u veoma promenljivom poslovnom okruženju. Međutim, prebacivanje odgovornosti za upravljanje korporacijom na menadžere ima za posledicu i pojavu zloupotrebe rukovodeće pozicije radi realizacije sopstvenih interesa. Osnovni cilj ovog rada je da ukaže kako za razliku od klasičnih preduzeća, danas imamo situaciju u kojoj se kao svojina vlasnika korporacija predstavlja idejno i misaono rešenje menadžera što bi trebalo da predstavlja wihovu intelektualnu svojinu.
Reference
*** (2004) OECD principles of corporate governance. OECD
Babić, V. (2004) Korporativno upravljanje u uslovima tranzicije. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Brili, R.A., Majers, S.K., Markus, A.Dž. (2009) Osnovi korporativnih finansija peto izdanje. Beograd: Mate
Jovičić, J., Mirosavić, S. (2012) Međunarodni ekonomski odnosi. Banja Luka: NUBL
Jovičić, M., Stavrić, B. (2009) Menadžment. Bijeljina: Fakultet poslovne ekonomije
Kothari, J., Barone, E. (2012) Finansijsko računovodstvo - međunarodni pristup. Beograd: Data status
Mihajlović, M. (2009) Menadžment znanja kao faktor povećanja efikasnosti organizacije. Beograd: ODITOR Centar za ekonomska i finansijska istraživanja, str. 33-36, 09
Miletić, A.Č., Ristić, M.J., Lutovac, M.R. (2014) Patent kao instrument zaštite inovacija u cilju dugoročnog rasta organizacije. Tehnika, vol. 69, br. 2, str. 309-316
Milovanović, M., Berberović, Š., Stavrić, B. (2012) Ekonomija korporativnih preduzeća - teorija poslovne ekonomije. Banja Luka: Univerzitet za poslovne studije
Sajfert, Z., Đorđević, D., Bešić, C.H. (2006) Leksikon menadžmenta. Beograd: Agencija Matić
Sofronijević, A., Milićević, V., Ilić, B. (2013) Savremeni menadžment i promene vezane za automatizaciju intelektualnih poslova. Tehnika, vol. 68, br. 3, str. 533-538
Tipurić, D. (2008) Korporativno upravljanje. Zagreb: Sinergija
Vunjak, N. (2005) Finansijski menadžment - poslovne finansije. Subotica
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika1602305R
objavljen u SCIndeksu: 27.04.2016.
Creative Commons License 4.0