Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 9 od 22  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 68, br. 5, str. 306-313
Mogućnosti upotrebe metodologije lean six sigma u programskom budžetiranju sistema odbrane
aVojska Srbije, Uprava za logistiku (J-4)
bVojska Srbije, Odsek za PPBI/ZNGŠ VS
cUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
Ključne reči: programski budžet; budžetiranje; sistem odbrane; koncept Lean Six Sigma
Sažetak
Budžet, kao institucija javnih finansija, utiče na ekonomske aktivnosti većine poslovnih subjekata, što uslovljava njegovo centralno mesto u javnim finansijama. Unapređenje budžetskog procesa, kao deo reforme upravljanja javnim finansijama, a radi veće efikasnosti i transparentnosti budžeta, nameće zahtev za uvođenjem programskog budžeta. Programski budžet, koji je najpre implementiran u sistemu odbrane Republike Srbije, unapređuje i zaokružuje proces ciljno orijentisanog planiranja i značajno doprinosi uspešnosti i racionalnosti planiranja budžetskih prihoda i rashoda. On predstavlja operacionalizaciju procesa strategijskog planiranja, odnosno raspoređivanje potrebnih resursa na ostvarivanje konkretnih kratkoročnih ciljeva programa koji su utvrđeni u postupku operativnog planiranja. Proces budžetiranja mora da prožima sve aktivnosti sistema odbrane i to svih nivoa odlučivanja i svih funkcija odbrane. U Ministarstvu odbrane to, pored ostalog, znači i uvođenje efikasnijeg mehanizma za praćenje ostvarenja strategijskih ciljeva na nivou države i sistema odbrane. U uslovima ograničenih resursa od presudne važnosti je da se sistem odbrane učini efektivnim, efikasnim i ekonomičnim. Uvođenje programskog budžeta u sistem odbrane može dovesti do racionalnijeg korišćenja resursa. Cilj ovog rada jeste da odgovori na pitanje - da li se koncept Lean Six Sigma, kao alat poslovne transformacije koji koristi statističke alate za otkrivanje uzroka problema i obezbeđuje metrike za praćenje dostignutosti napretka, može iskoristiti u cilju optimizacije procesa budžetiranja sistema odbrane.
Reference
Evans, J.R., Lindsay, M.L. (2005) An introduction to six sigma process improvement. Thomson South-Western, pp. 226
Goetsch, S.B., Davis, S.B. (2006) Quality management: Introduction to total quality management for production, processing and services. Prentice Hall, pp. 68
Mccarty, T., Bremer, M., Daniels, L., Gupta, P. (2004) Motorola university the six sigma black belt handbook. The McGraw-Hill Companies, pp. 74-75
Ministarstvo finansija R.S. (2014) Uputstvo za izradu programskog budžeta
Radičić, M., Raičević, B. (2011) Javne finansije - teorija i praksa. Beograd: Data Status
Robbins, A.R. (1974) Managing organizational conflict. Englewood Clifs: Prentice Hall
Uddin, N., Crager, J. Revitalizing six sigma: What matters most to the business. http://www.providersedge.com/docs/leadership_articles/Revitalizing_6Sigma.pdf
Womack, P., Jones, T. (2003) Lean thinking, banish waste and create wealth in your corporation. New York: Free Press, pp. 128, Second Edition
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1605306D
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.