Actions

Ekonomika preduzeća
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: [1]
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:0
  • full-text downloads in 30 days:0

Contents

article: 7 from 24  
Back back to result list
2009, vol. 57, iss. 3-4, pp. 109-137
Bilansno-političke implikacije po kvalitet dobitka
(The title is not available in English)
University of Belgrade, Faculty of Economy
Abstract
(not available in English)
Upuštamo se u izlaganje o jednoj veoma širokoj temi. Jer, u početku valja predstaviti koncept kvaliteta iskazanih dobitaka, a to nas obavezuje da barem ukratko damo, ne samo puku definiciju kvaliteta dobitka, već i osvrt na ciljeve, činioce i izazove analize kvaliteta dobitka u svetu i kod nas, zatim na efekte takve analize po prediktivnu vrednost iskazanih dobitaka i važnost i probleme obezbeđenja kredibiliteta predviđanja dobitaka od strane korporativnog menadžmenta i finansijskih analitičara pred1 investitorima, kredatorima i drugim stejkholderima, onda na ne baš povoljne rezultate empiričkih istraživanja pouzdanosti iskazanih dobitaka u kontekstu finansijsko-izveštajnog ponašanja menadžera, neotpornih računovođa i drugih aktera poslednjih decenija itd. To je povuklo za sobom potrebu da odgovarajuću pažnju posvetimo latentnim rezervama i skrivenim gubicima u bilansu, odnosno njihovom kreiranju, ukidanju, prepoznavanju i efektima po kvalitet dobitka. Pri tom ćemo znatno više prostora posvetiti latentnim rezervama nego skrivenim gubicima, s obzirom da su ovi poslednji, po svojoj suštini, načinu nastajanja i efektima, samo finansijsko-izveštajna suprotnost u odnosu na prve, tako da ćemo na njima moći da uštedimo prostor, a da ne ostanemo dužnici pred čitaocima. U cilju postupnosti u izlaganjima, i jedne i druge razmotrićemo u kontekstu, kolokvijalno nazvanih, konvencionih finansijskih izveštaja utemeljenih pre svega na načelu nabavne vrednosti uz respektovanje nadređenog načela računovodstvene opreznosti i na mečing konceptu (uzročno-posledičnog sučeljavanja prihoda sa pripadajućim troškovima) obračuna periodičnih rezultata (dobitaka ili gubitaka). A to znači da ćemo moći tek na kraju napisa posvetiti nešto pažnje savremenom (kako gde prihvaćenom ili neprihvaćenom) konceptu fer vrednosti u finansijskom izveštavanju. Sve su to važna i složena pitanja te otuda paradoks istovremene i dužine i kratkoće napisa, u vezi s čim čitaoce molimo za razumevanje.
References
*** Međunarodni računovodstveni standardi finansijskog izveštavanja. Savez računovođa i revizora Srbije
Bernstein, L. (1974) Financial statements analysis: Theory, application and interpretation. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc
Coenenberg, A.G. (1988) Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse. Landsberg, am Lech: Verlag moderne industrie AG & CO
Conference Board (2003) Americans slowly regaining trust in companies and markets. Website, www.irwerbreport.com
Dichev, I. (2009) Earnings volatility and earnings predictibility. Journal of Accounting and Economics, 47
Dichev, I., Tang, V. (2008) Matching and changing properties of accounting earnings over the last 40 years. Accounting Review, vol. 83, br. 6
Francis, J., Nanda, D., Olson, P. (2008) Voluntary disclosure, earnings quality, and cost of capital. Journal of Accounting Research, vol. 46 br. 1 March
Graham, J., Harvey, C., Rajgopal, S. (2005) The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40
Hawkins, D. (1998) Corporate financial reporting and analysis. New York: Irwin/McGraw-Hill
Hirst, D., Koonce, L., Venkataraman (2007) How disagregation enhances the credibility of management earnings forecasts. Journal of Accounting Research, vol. 45, br. 4, September
ICAEW (2007) EU implementation of IFRS and the fair value directive
International Accounting Standards Board (2001) Framework for the preparation and presentation of financial statements. London
Ketz, E. (2003) Hidden financial risk: Understanding off-balance sheet accounting. New Jersey: John Wiley
Malinić, D. (2008) Kreativno finansijsko izveštavanje - motivi, posledice i etički izazovi. in: Tranzicija i posle u regionu nekadašnje Jugoslavije, Miločerski ekonomski forum, Zbornik radova, Beograd: Savez ekonomista Srbije
Ou, J., Penman, S. (1989) Accounting Measurement, Price-earnings Ratio, and the Information Content of Security Prices. Journal of Accounting Research, Vol. 27 Supplement
Ranković, J.M. (1998) Teorija bilansa. Beograd: Ekonomski fakultet
White, G.I., Sondhi, A.C., Fried, D. (2003) The analysis and use of financial statements. Grace and White
Wilson, R. (2001) Accounting for marketing assets. European Journal of Marketing, 20, 1
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
published in SCIndeks: 07/07/2009

Related records