Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 64, br. 3, str. 453-468
Odustajanje od školovanja - analiza studija slučaja iz ugla ekološkog pristupa
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju

e-adresaistepano@f.bg.ac.rs, mmaki29@yahoo.com, lily.lazarevic@gmail.com
Projekat:
Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije (MPNTR - 179018)

Ključne reči: odustajanje od školovanja; studije slučaja; ekološki pristup
Sažetak
Osipanje učenika ima dalekosežne posledice za pojedinca i društvo. Ovim problemom bavimo se kroz analizu studija slučaja 12 dece (osnovna i srednja škola) koja su napustila školu ili su pod rizikom da to učine, iz ugla Bronfenbrenerove teorije. To je adekvatan referentni okvir za razumevanje uzroka osipanja jer razmatra razne nivoe razvoja i njihove veze. Sa decom su vođeni polustrukturisani intervjui, kao i sa četiri roditelja. Ostali podaci prikupljeni su intervjuima ili fokus grupama sa direktorima, stručnom službom, nastavnicima, članovima saveta roditelja, i učenicima. Kvalitativna analiza pokazuje narušenu strukturu i funkcionisanje već na nivou mikrosistema (porodica, škola, vršnjaci) koji se mogu povezati sa osipanjem. Veze mikrosistema su sporadične i neadekvatne (mezosistem) što dodatno doprinosi osipanju. Viši nivoi okruženja (egzosistem i makrosistem), u kojima deca ne participiraju, ali zavise od njihovog uticaja posredno doprinose problemu osipanja. Mnoga deca su se suočila sa nenormativnim životnim događajima (hronosistem: razvod ili smrt roditelja, maloletnička trudnoća, preseljenje) koji su se odrazili na odluku o napuštanju škole. Ovaj rad vidimo kao inicijalni korak koji će ocrtati probleme i ukazati na buduće pravce istraživanja koja bi na osnovu Bronfenbrenerovog pristupa sistemski ispitala razne nivoe okruženja i stvorila bazu za donošenje ekološki validnih mera za suzbijanje osipanja.
Reference
*** (2012) Analiza osipanja iz obaveznog obrazovanja. Beograd: Ipsos
*** (2010) Skills supply and demand in Europe: Medium-term forecast up to 2020. Retrieved February 21, 2015 from the World Wide Web
*** (2009) Early childhood education and care: Lessons from research for policy makers. Brussels: European Commission, Retrieved February 21st, 2015 from the World Wide Web
*** (2013) Baza podataka DevInfo. Republički zavod za statistiku, Retrieved December 1st, 2013 from the World Wide Web
*** (2014) Tackling early leaving from education and training in Europe: Strategies, policies and measures. Luxembourg: European Commission-Publications Office of the European Union, Eurydice and Cedefop Report
Antonowics, L. (2012) Dropout prevention and response: School based intervention models. u: Good International Practices, Belgrade: UNICEF Serbia
Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (2005) Socijalna psihologija. Zagreb: Mate
Bartko, W.T., Eccles, J.S. (2003) Adolescent Participation in Structured and Unstructured Activities: A Person-Oriented Analysis. Journal of Youth and Adolescence, 32(4): 233
Batin-Pearson, S., Newcomb, M.B., Abbott, R.D., Hill, K.G., Catalano, R.F., Hawkins, J.D. (2000) Predictors of early high school dropout: A test of five theories. Journal of Educational Psychology, 92, 568-582
Bowers, A.J., Sprott, R. (2012) Examining the Multiple Trajectories Associated with Dropping Out of High School: A Growth Mixture Model Analysis. Journal of Educational Research, 105(3): 176-195
Bradshaw, C.P., O`Brennan, L.M., McNeely, C.A. (2008) Core competencies and the prevention of school failure and early school leaving. New Directions for Child and Adolescent Development, 2008(122): 19-32
Bronfenbrener, J. (1997) Ekologija ljudskog razvoja. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bronfenbrenner, U. (1994) Ecological models of human development. u: [ur.] International Encyclopedia of Education, Oxford: Elsevier, Vol. 3, ( pp. 37-43); 2nd Ed
Bronfenbrenner, U. (1986) Ecology of the family as a context for human development: Research perspectives. Developmental Psychology, 22(6): 723-742
Christle, C.A., Jolivette, K., Nelson, C.M. (2007) School Characteristics Related to High School Dropout Rates. Remedial and Special Education, 28(6): 325-339
Coleman, J.S. (1988) Social capital in creation of human capital. American Journal of Sociology, 94(5), 95-120
de Witte, K., Cabus, S., Thyssen, G., Groot, W., van den Brink, H.M. (2013) A critical review of the literature on school dropout. Educational Research Review, 10: 13-28
Dowrick, P.W., Crespo, N. (2005) School Failure. u: Handbook of Adolescent Behavioral Problems, New York: Springer, : 589-610
Englund, M.M., Egeland, B., Collins, W. A. (2008) Exceptions to High School Dropout Predictions in a Low-Income Sample: Do Adults Make a Difference?. Journal of Social Issues, 64(1): 77-94
Fortin, L., Marcotte, D., Potvin, P., Royer, É., Joly, J. (2006) Typology of students at risk of dropping out of school: Description by personal, family and school factors. European Journal of Psychology of Education, 21(4): 363-383
Havelka, N., Vučić, L., Hrnjica, S., Lazarević, Lj., Kuzmanović, B., Kovačević, P. (1990) Obrazovna i razvojna postignuća učenika na kraju osnovnog školovanja. Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Ivić, I.D., Uvalić-Trumbić, S., Radovanović, B., Dinkić, M., Trnavac, N., Havelka, N., Kovačević, B., Peart, G. (2001) Sveobuhvatna analiza sistema osnovnog obrazovanja u SRJ. Beograd: UNICEF - Beogradska kancelarija
Krnjaić, Z., Stepanović, I., Pavlović-Babić, D. (2011) Čitalačke navike srednjoškolaca u Srbiji. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 43, br. 2, str. 266-282
Larson, R., Dworkin, J., Gillman, S. (2001) Facilitating Adolescents' Constructive Use of Time in One-Parent Families. Applied Developmental Science, 5: 143-157
Lee, F.W., Ip, F.M. (2003) Young School Dropouts: Levels of Influence of Different Systems. Journal of Youth Studies, 6(1): 89-110
Lyche, C.S. (2010) Taking on the completion challenge: A literature review on policies to prevent dropout and early school leaving. OECD Education Working Papers, No. 53, OECD Publishing
Macdonald, R., Shildrick, T. (2007) Street Corner Society: Leisure Careers, Youth (Sub)culture and Social Exclusion. Leisure Studies, 26(3): 339-355
Nevala, A., Hawley, J., Stokes, D., Slater, K., Otero, S.M., Santos, R., Duchemin, C., Manoudi, A. (2011) Reducing Early School Leaving in the EU. Brussels: European Parliament
Pavlović, B.D., Anđelković, D. (2004) Problemi dece u školovanju i strategije roditelja u njihovom rešavanju. u: [ur.] Obrazovanje i društvena kriza - Dokument o jednom vremenu, Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, str. 229-250
Peraita, C., Pastor, M. (2000) The Primary School Dropout in Spain: The Influence of Family Background and Labor Market Conditions. Education Economics, 8(2): 157-168
Pešić, J., Stepanović, I. (2008) Studija o društvenoj krizi i obrazovanju - implikacije na ostvarivanje ravnopravnosti u obrazovanju. u: Gašić-Pavišić Slobodanka, Joksimović Snežana [ur.] Obrazovanje i siromaštvo u zemljama u tranziciji, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Pešikan, A., Antić, S., Marinković, S. (2010) Koncepcija stručnog usavršavanja nastavnika u Srbiji - koliko smo daleko od efikasnog modela. Nastava i vaspitanje, vol. 59, br. 3, str. 471-482
Popov, Ž. (2013) Od zakona do stvarnosti - zašto učenici u Srbiji napuštaju obavezni nivo obrazovanja i vaspitanja pre nego što ga okončaju. Nastava i vaspitanje, vol. 62, br. 3, str. 383-406
Rumberger, R., Lim, S. (2008) Why students drop out of school: A review of 25 Years of research. Santa Barbara: Gevirtz Graduate School of Education
Rumberger, R. (2011) Dropping out: Why students drop out of high school and what can be done about it. Cambridge: Harvard University Press
Rumberger, R.W. (1987) High School Dropouts: A Review of Issues and Evidence. Review of Educational Research, 57(2): 101-121
Simić, N. (2014) Nastavničke brige i načini njihovog prevazilaženja. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija
Stebbins, R.A. (2001) The costs and benefits of hedonism: Some consequences of taking casual leisure seriously. Leisure Studies, 20(4): 305-309
Stepanović, I. (2011) Mladi i zabava - ima li mesta za zabrinutost?. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, vol. 33, br. 4, str. 33-46
Stepanović, I., Videnović, M., Plut, D. (2009) Obrasci ponašanja mladih tokom slobodnog vremena. Sociologija, vol. 51, br. 3, str. 247-261
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/nasvas1503453S
objavljen u SCIndeksu: 27.11.2015.

Povezani članci

Engrami (2011)
Mladi i zabava - ima li mesta za zabrinutost?
Stepanović Ivana

Psihol istraživanja (2017)
Socijalni faktori van porodice i škole povezani sa osipanjem
Stepanović-Ilić Ivana, i dr.

Psihol istraživanja (2017)
Odustajanje od u školovanja u osnovnom i srednjem obrazovanju u Republici Srbiji
Krstić Ksenija, i dr.

prikaži sve [72]