Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 61, br. 3, str. 416-431
Kulturni diverzitet kao komponenta kurikuluma prirode i društva
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Jagodina

e-adresadusan.ristanovic@pefja.kg.ac.rs, irenagolubovic74@yahoo.com, jovanoviccekic@yahoo.com
Ključne reči: kulturni diverzitet; multikulturalizam; multikulturalno obrazovanje; kurikulum prirode i društva
Sažetak
Cilj rada je analiziranje kurikuluma nastavnog predmeta priroda i društvo kao mogućeg referentnog okvira za razumevanje problema kulturnog diverziteta. Na početku su izložene osnovne postavke višedimenzionalnog modela multikulturalnog obrazovanja, u kojem je jedna od značajnih dimenzija kurikulum. U daljem radu navedeni su principi i objašnjen 'aditivni pristup' izučavanju sadržaja kulturnog diverziteta u okviru nastavnog programa predmeta Priroda i društvo koji dominira u kurikulumu prirode i društva u našoj zemlji. Dat je pregled elemenata kurikuluma koji su svrstani u sledeće kategorije: a) ciljevi, zadaci i ishodi; b) sadržaji nastave; v) aktivnosti u nastavi. U završnom delu rada predstavljene su aktuelne kritike multikulturalizma i iznet je stav da bi obrazovanje trebalo i dalje da bude usmereno na razvijanje svesti o kulturnom diverzitetu kao pozitivnoj tekovini društva. U skladu s tim navedene su sposobnosti, stavovi i vrednosti koje se odnose na kulturni diverzitet, a koje učenici mogu da razviju kroz nastavu prirode i društva.
Reference
*** (2005) Priroda i društvo - nastavni program za III razred. Prosvetni glasnik, br. 1, 41-43
Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (2005) Socijalna psihologija. Zagreb: Mate
Banks, J.A. (1999) An introduction to multicultural education. Boston: Allyn and Bacon
Banks, J.A. (1994) Transforming the mainstream curriculum. Educational Leadership, vol. 51, Issue 6, str. 4-8
Banks, J.A. (1995) Multicultural Education and Curriculum Transformation. Journal of Negro Education, 64(4): 390
Benedikt, R. (1976) Obrasci kulture. Beograd: Prosveta
Bourdieu, P. (2001) Nova planetarna vulgata. Diskrepancija, sv. II, broj 3, str. 45-48
Kim, M. (1994) Cross-Cultural Comparisons of the Perceived Importance of Conversational Constraints. Human Communication Research, 21(1): 128-151
Kimball, R. (2007) Multikulturalizam i izazovi konzervativizmu. Srpska politička misao, (1-2): 39-52
Milutinović, J., Zuković, S. (2007) Obrazovanje i kulturni pluralizam. Pedagogija, 62(1): 23-33
Pešikan, A.Ž. (2003) Nastava i razvoj društvenih pojmova kod dece. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stojković, B.V. (2000) Politika kulturnog diverziteta i Evropska unija. Teme, 24(1-2): 65-74
Žižek, S. (2001) Multikulturalizam, globalizacija i novi svetski poredak. Nova srpska politička misao, vol. 8, br. 1-4, str. 75-96
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.