Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 2, br. 2, str. 11-16
Značaj gotovine
aVisoka poslovna škola strukovnih studija 'Prof. dr Radomir Bojković', Kruševac
bEkonomsko trgovinska škola, Kruševac

e-adresaslavicaandjel@gmail.com, violetadjakovic@yahoo.com
Sažetak
Gotovina je u ulozi obezbeđivanja kontinuirane tekuće platežne sposobnosti preduzeća. U uslovima postojanja tržišne odgovornosti preduzeća, primarni uslov samog opstanka njegovog postojanja je njegova kontinuirana platežna sposobnost. Korišćenje gotovine na takav način omogućava i olakšava odgovarajuću upotrebu ostalih oblika poslovnih sredstava. Zato se uloga gotovine upoređuje sa ulogom ulja za podmazivanje prilikom rada motora. Ova komparacija ilustruje i maksimiranje rentabilnosti poslovanja preduzeća, za šta je neophodno minimizirati iznos gotovine, ali ne po cenu ugrožavanja kontinuirane tekuće platežne sposobnosti preduzeća. To znači da gotovina, kao ni ulje za podmazivanje u motoru, ne sme biti ni previše, niti nedovoljno.
Reference
Dostić, M. (2003) Menadžment malih i srednjih preduzeća. Sarajevo: Ekonomski fakultet
Ivanišević, M. (2008) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet, str. 113
Krasulja, D. (2000) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet, str. 183
Lovreta, S.M. (2004) Trgovinski menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet
Ostojić, S. (2010) Obrtna sredstva u malom biznisu. Beograd: Univerzitet Megatrend, str. 71-80
Petrović-Jovanović, M. (1996) Ekonomika preduzeća. Beograd: Savremena administracija, str. 31-34
van Horne, J.C., Wachowicz, J.M. (2002) Osnove financijskog menadžmenta. Zagreb: Mate
Živković, M. (2007) Ekonomika poslovanja. Beograd: Megatrend univerzitet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/TrendPos1402011A
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.