Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 10  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 1, str. 131-146
Međusobna povezanost makroekonomskih agregata i poslovnih performansi banaka
Džon Nezbit Univerzitet, Fakultet za poslovne studije, Beograd, Srbija

e-adresarmitrovic@nezbit.edu.rs, mnestorovic@nezbit.edu.rs, mljubic@nezbit.edu.rs
Ključne reči: makroekonomski agregati; bankarski plasmani; likvidnost; kapitalna adekvatnost
Sažetak
Cilj ovog rada je da prikaže na koji način i u kojoj meri pojedini makroekonomski agregati utiču na performanse banaka. U radu će biti analizirano kretanje bruto domaćeg proizvoda, deviznog kursa, kamatne stope, inflatornog opterećenja i kretanja u platnom bilansu. Na strani poslovnih performansi ostvaruje se uvid u pokazatelje likvidnosti, adekvatnosti kapitala, kao i visinu neperformansnih kredita. Cilj istraživanja jeste da opovrgne ili potvrdi međusobnu povezanost kretanja vrednosti makroekonomskih agregata i poslovnih performansi banaka. Analiza je potvrdila povezanost dve postavljene varijable. Naime, negativna kretanja vrednosti makroekonomskih agregata direktno ili indirektno ostvaruju uticaj na kvalitet preformansi bankarskog sektora. Stoga, neophodno je da privrede definišu adekvatne strategije, da bi što bezbednije sprovele proces prilagođavanja novonastalim dešavanjima na tržištu, poput svetske finansijske krize, porasta neproduktivnih preduzeća, nepoverenja komitenata itd.
Reference
Demirguc-Kunt, A., Huizinga, H. (1999) Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Some International Evidence. World Bank Economic Review, 13(2): 379-408
Gavrilović, M., Ivanović, I. (2011) (Ne)postojanje društvene odgovornosti u privredi Srbije u procesu privatizacije. Megatrend revija, vol. 8, br. 1, str. 337-349
Gnjatović, D., Dugalić, V., Stojanović, B. (2003) Istorija nacionalnog novca. Beograd: Sineks
Gonzalez-Hermosillo, B., Pazarbasioglu, C., Billings, R. (1997) Determinants of Banking System Fragility: A Case Study of Mexico. Staff Papers - International Monetary Fund, 44(3): 295
Kaminsky, G.L., Reinhart, C.M. (1999) The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems. American Economic Review, 89(3): 473-500
Komazec, S., Ristić, Ž. (2012) Monetarna ekonomija i bankarski menadžment. Beograd: EtnoStil
Kraft, E., Hofler, R., Payne, J. (2004) Privatizacija, ulazak stranih banaka i efikasnost banaka u Hrvatskoj - analiza stohastičke granice fleksibilne Fourierove funkcije troška - istraživanja. Hrvatska narodna banka, 1-14
Laker, J. (1999) Monitoring financial system stability. Reserve Bank of Australia Bulletin, 1-13
Lončar, D., Rajić, V. (2012) Concentration and competitiveness of the banking market in Serbia: Current situation and possible future changes under the influence of market consolidation. Ekonomika preduzeća, vol. 60, br. 7-8, str. 372-385
Narodna banka Srbije (2012) Godišnji izveštaj o poslovanju i rezultatima rada NBS
Narodna banka Srbije (2015) Pojam, definicija i osnovni elementi međunarodne investicione pozicije. Sektor za ekonomske analize i istraživanja - Odeljenje statistike platnog bilansa
Naser, A.Y.T., Ahmadi, M., Emami, M. (2013) The Effect of Liquidity Risk on the performance of Commercial Banks. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4 (6); 1624-1631
Otašević, D. (2013) Analiza makroekonomskih determinanti kvaliteta kreditnog portfelja banaka u Srbiji. Beograd: Narodna banka Srbije, 1-29
Pejić, B.M., Posedel, P., Stojanović, A. (2009) Determinante profitabilnosti banaka u Hrvatskoj. Zbornik Ekonomskog fakulteta, Zagreb, br. 1, 81-92
Popov, Đ. (2012) Uticaj valutne klauzule i deviznog kursa na stanje privrede Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 3, str. 19-37
Vujčić, B., Jeremić, I. (2001) Bank efficiency in Croatia: A stohastic frontier analysis. u: Current Issues in Emerging Market Economics Conference, www.hnb.hr/dub-konf/7-konferencija-radovi/vujcic-efficiency-of-banks-dea-approach.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev1601131M
objavljen u SCIndeksu: 30.12.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka