Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 10  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 3, str. 1-20
Nastanak i rast srpskog banakarstva do prvog svetskog rata prvi deo - stvaranje preduslova za nastanak srpskog bankarstva do 1878
Džon Nezbit Univerzitet, Geoekonomski fakultet, Beograd, Srbija

e-adresabstojanovic@naisbitt.edu.rs
Ključne reči: bankarstvo; organizovani krediti; kamatne stope; zelenaštvo; uplaćeni kapital; vazalna država Srbija
Sažetak
Razvoj srpskog bankarstva tokom 19. veka je bio postepen proces koji je imao dve faze sa prekretnicom u 1878. godini, kada je Srbija postala nezavisna država međunarodnim ugovorom zaključenim na Mirovnoj konferenciji u Berlinu. U prvoj fazi, do 1878. godine, vazalna država Srbija je stvarala neophodne političke, ekonomske i institucionalne preduslove za razvoj bankarstva što je dovelo do stvaranja prvih oblika organizovanog kredita i prvih banaka. Na kraju ove faze, postojale su dve vrste banaka: državne i privatne. Budući da su vlasti vazalne države Srbije imale ključnu ulogu u pripremi institucionalnog okvira za bankarsko poslovanje, kao i u stvaranju prvih organizovanih kredita, moglo bi se reći da je srpsko bankarstvo u 19. veku nastalo kao rezultat dva procesa - aktivne uloge države i privrednog rasta.
Reference
*** (1891) Građanski zakonik za Kraljevinu Srbiju. Beograd: Kralj. srpske drž. Štamparije
Allen, L. (2009) The Encyclopedia of Money. Santa Barbara, California, Denver, Colorado, Oxford, England: ABC, Second edition
Arhiv Srbije (1871) Zakon o okružnim štedionicama. u: Zbornik zakona 24
Arhiv Srbije (1869) Zakon o privilegijama Prve srpske banke. u: Zbornik zakona 22
Arhiv Srbije (1837) u: Zbornik zakona 30, Beograd
Arhiv Srbije (1874) Zakon o hipotekanim založnicama Uprave fondova. u: Zbornik zakona 26
Cameron,, Crips, R., Patrick, O., Hugh, T., Tilly, R. (1967) Banking in the Early Stages of Industrialiization. London: Oxford University Press
Cvijetić, L. (1965) Pokušaji osnivanja prvih banaka u Srbiji. Finansije, broj 1-2
Cvijetić, L. (1970) Kreditiranje iz državne kase do formiranja Uprave fondova. Finansije, br. 9-10, 500-513
Cvijetić, L. (1964) Prva srpska banka. Istorijski glasnik, br. 2-3, 97-121
Dugalić, V. (2004) Narodna banka 1884-1941. Beograd: Jugoslovenski pregled
Glomazić, M. (1933) Istorija državne hipotekarne banke 1862-1932. Beograd: Narodna misao
Gnjatović, D. (2013) Privilegovana agrarna banka Prilog istoriji poljoprivrednog kredita Srbije 1836-1947. Beograd: Udruženje banaka Srbije
Gnjatović, D., Dugalić, V., Stojanović, B. (2003) Istorija nacionalnog novca. Beograd: Sineks
Jovanović, S. (1925) Ustavobranitelji i njihova vlada - 1838-1858. Beograd: Napredak
Kalić-Mijušković, J. (2001) Srbi u poznom srednjem veku. Beograd: Službeni list SRJ
Kindleberger, C.P. (1987) Financial History of Western Europe. London: George Allen & Unvin
Kukla, S. (1924) Razvitak kreditne organizacije u Srbiji (do Svetskog rata) - ekonomsko-istorijska studija. Zagreb
Milić, D. (1981) Nepokretna kasa. Beograd: Istorijski institut, Poseban otisak iz mešovite građe, Knjiga 9
Milić, D. (1998) Privredne prilike u Srbiji na početku XIX veka. Zbornik, Narodni muzej Niš., broj 5
Milić, D. (1994) Monetarnokreditni sistem u privredi Srbije početkom XX veka / Monetary and credit system in the economy of Serbia in early 20th century. u: Perović Latinka, Obradović Marija i Stojanović Dubravka [ur.] Srbija u modernizacijskim procesima XX veka, naučni skup, 19-21.9., Beograd, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, str. 79-89
Milić-Miljković, D. (1959) Trgovina Srbije - 1815-1839. Beograd: Nolit
Petrović, J. (1933-1934) Veoma retki srpski srednjovekovni grošići iz sela Malo Boljince kod Vlasotinaca. Starinar, VIII-IX
Petrović, M. (1901) Finansije i ustanove obnovljene Srbije do 1842. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije
Stanojević, S. (2008) Istorija srpskog naroda. Beograd
Tadić, J. (1968) Privreda Dubrovnika i srpske zemlje u prvoj polovini XV veka. Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu - serija A: istorijske nauke, X-1, 531
Taranovski, T. (2002) Istorija srpskog prava u nemanjićkoj državi. Beograd: Lirika, II
Vučo, N. (1955) Privredna istorija Srbije - do prvog svetskog rata. Beograd: Naučna knjiga
Vukmirović,, i dr. (2008) Dva veka razvoja Srbije - statistički pregled / Two centuries of Serbian development: Statistical review. Beograd: Republički zavod za statistiku Srbije
White, E. (1998) Were Banks special Intermediaries in Late Nineteenth Century America. Federal Reserve Bank of St. Louis, May/June
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev1603001S
objavljen u SCIndeksu: 21.01.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka