Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 10  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 41, br. 5, str. 14-31
Sarafi - prvi bankari u Srbiji
Univerzitet u Kragujevcu, Srbija

e-adresadragana_gnjatovic@yahoo.com
Ključne reči: sarafi; državne finansije; zakup državnih prihoda; Osmansko Carstvo; Kneževina Srbija
Sažetak
Pre nego što je 1860-ih godina u Srbiji započela istorija stranih javnih zajmova i zaduživanja države i činovnika kod tek osnovanih bankarskih institucija, finansijeri kneževskih vlasti i lokalne birokratije bili su sarafi. Kao i u drugim delovima Osmanskog carstva, oni su u Kneževini Srbiji bili među najuticajnijim ličnostima na društvenoj lestvici. Njihov položaj i ugled merili su se kako poverenjem koje im je ukazivala država tako i znatnim materijalnim bogatstvom koje su stekli kao njeni finansijeri. U ovom radu se najpre objašnjavaju razlozi zbog kojih su tokom 18. i u prvoj polovini 19. veka sarafi postali glavni kreditni oslonac Osmanskog carstva, a zatim se analizira aktivnost sarafa u Kneževini Srbiji.
Reference
*** (2003) Živeti u Beogradu 1837-1841. u: Dokumenti Uprave grada Beograda, Beograd
*** (2004) Živeti u Beogradu 1842-1850. Beograd, dokumenta Uprave grada Beograda
*** (2005) Živeti u Beogradu 1851-1867 - dokumenta Uprave grada Beograda. Beograd
Al, H. (2009) Pre-modern banking. u: [ur.] Encyclopedia of The Ottoman Empire, New York, [Encyclopedia of The Ottoman Empire, 2009]
Boyar, E., Fleet, K. (2010) A social history of Ottoman Istanbul. Cambridge: Cambridge University Press
Cezar, Y. (2005) Economy and taxation: The role of sarrafs in Ottoman finance and economy in the eighteenth and nineteenth centuries. u: [ur.] Frontiers of Ottoman Studies: State, v. I, I.B. Tauris, ss. 61-76 [Y. Cezar, 2005]
Gnjatović, D., Dugalić, V., Stojanović, B. (2003) Istorija nacionalnog novca. Beograd: Sineks
Gnjatović, D. (2010) Zelenaši - prvi kreditori zemljoradnika u Srbiji. Bankarstvo, vol. 39, br. 1-2, str. 48-71
Halil, I., Quataet, D., ur. (2004) An economic and social history of Ottoman Empire. Cambridge University Press, II, Inalcik H. Quataert D
Inalcık, H., Quataert, D. (1994) An economic and social history of the Ottoman Empire 1600-1914. Cambridge: Cambridge University Press
Inaldžik, H. (1974) Osmansko carstvo - klasično doba 1300-1600. Beograd: Srpska književna zadruga
Kostić, M.M. (1994) Uspon Beograda - poslovi i dani trgovaca, privrednika i bankara u Beogradu XIX i XX veka. Beograd: Biblioteka grada Beograda
Marinković, M. (1999) Turska kancelarija kneza Miloša Obrenovića (1815-1839). Beograd: Istorijski institut SANU, 82
Mcgowan, B. (2004) The Age of the Ayans 1699-1812. u: [ur.] An Economic and Social History of Ottoman Empire, Cambridge University Press, II, ss. 637-758, B. McGowan
Milić, D. (1999) The role of Jews in Serbian banking until the First World War. u: [ur.] Modern Banking in the Balkans and West-European Capital in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Ashgate, ss. 195-214; [D. Milić,]
Pamuk, S. (2000) Monetary history of the Ottoman Empire. Cambridge: Cambridge University Press
Pamuk, S. (2004) The evolution of financial institutions in the Ottoman Empire, 1600-1914. Financial History Review, vol. 11, no. 1, ss. 7-32
Petrović, M. (1901) Finansije i ustanove obnovljene Srbije. Beograd, knjiga prva, drugo izdanje
Petrović, V.J., Petrović, N.J. (1884) Gradja za istoriju Kraljevine Srbije - vreme prve vlade Kneza Miloša Obrenovića, II. Beograd: Kr.-srp. državna štamparija
Petrović, V.J., Petrović, N.J. (1882) Gradja za istoriju Kraljevine Srbije - vreme prve vlade Kneza Miloša Obrenovića, I. Beograd: Štampano u državnoj štampariji
Saeed, A. (2007) Sarrāf. u: Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Brill Online, [Encyclopaedia of Islam, 2007], http://www.paulyonline.brill.nl/entries/encyclopaediaof-islam-2/sarraf-SIM_8886
Sefket, P. (2009) Ottoman economy and its institutions. u: Variorum Collected Studies Series, Farnham-Surrey: Ashgate Publishers
Stamatopoulos, D. (2006) From Millets to minorities in the 19th Century Ottoman empire: An ambiguous modernization. u: [ur.] Citizenship in Historical Perspective, Pisa: Edizioni Plus, University Press, 253-273; [D. Stamatopoulos,]
Šlang, I. (2006) Jevreji u Beogradu. Novi Sad: Hicad
Veselinov, D. (2008) Islamska politička ekonomija - poreklo, načela i razvoj. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 2, br. 2, str. 187-217
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka