Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:28

Sadržaj

članak: 3 od 15  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 3, br. 2, str. 54-66
Računovodstveni informacioni sistem i informacije u sistemu odbrane
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresadrimilojevic@gmail.com
Projekat:
Ovaj rad je rezultat projekta VA-DH 5/17-19

Sažetak
Informacije u savremenim uslovima života i rada predstavljaju osnovu opstanka. Istraživanja koja prate razvoj računovodstvenih sistema kao dela poslovnog informacionog sistema upućuju na njegov sve veći značaj. S tim u vezi uspostavljanje jednog takvog sistema u državnoj upravi iziskuje resurse koji bi bili u savremenim uslovima ekonomskog razvoja implementirani putem određenog know-how. U sistemu odbrane kao delu budžetskog sistema nužnos spoznaje informacionog sistema u domenu računovodstva i finansija jeste nužnost. Uprkos činjenici rasta javnog duga i fiskalnog deficita izdvajanja za ovu vrstu sistema predstavljaju investiciju koja bi doprinela racionalizaciji upotrebe resursa i skratila vreme u procesu odlučivanja.
Reference
Đogić, R. (2009) Efikasan računovodstveni informacioni sistem - pretpostavka uspješnog upravljanja preduzećem. Ekonomski horizonti, 1: 55-84: 11
Hall, J.A. (2008) Accounting information systems. SAD: South-Western, 6th edition
Jablan-Stefanović, R., Novićević, B. (2012) Flexibly designed cost accounting information system: Reliable support to modern company management. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 9, br. 1, str. 55-66
Jovanović, D., Milenković, N., Damnjanović, R. (2017) Ocenjivanje i predviđanje potreba potrošača. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 1, str. 70-79
Krasulja, D., Ivanišević, M. (2007) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Meigs, R.F., Meigs, B.W. (1993) Računovodstvo - temelj poslovnog odlučivanja. Zagreb: Mate, prevod
Onaolapo, A.A., Odetayo, T.A. (2013) Effect of Accounting Information System on Organisational Effectiveness: A Case Study of Selected Construction Companies in Ibadan, Nigeria. American Journal of Business and Management, 2(1): 183
Ponisciakova, O., Gogolova, M., Ivankova, K. (2015) The Use of Accounting Information System for the Management of Business Costs. Procedia Economics and Finance, 26: 418-422
van der Veeken, H.J.M., Wouters, M.J.F. (2002) Using accounting information systems by operations managers in a project company. Management Accounting Research, 13(3): 345-370
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1702054M
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2018.