Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 8 od 15  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 16, br. 2, str. 189-201
Primena višekriterijumskog pristupa u oceni efikasnosti investicionih projekata
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak
bUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet

e-adresamilos.pavlovic@pr.ac.rs
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Ključne reči: investicije; ocena efikasnosti projekta; višekriterijumski pristup; Republika Srbija; Kosovo i Metohija
Sažetak
Autori se u radu bave problemom ocene efikasnosti investicionih projekata. Posebna pažnja, u smislu prikazane metodologije ocene efikasnosti projekata, posvećuje se projektima koji se finansiraju iz fondova EU, budući da je prikazana metodologija jedna od onih koje se koriste u oceni investicionih projekata koji će biti finansirani od strane EU. Ovo je posebno značajno za Republiku Srbiju kojoj se u statusu kandidata otvaraju brojni fondovi EU i njenih organizacija. Za projekte na teritoriji Kosova i Metohije EU ima posebne fondove. Autori u radu naglašavaju da je veoma teško vršiti ocenu nekog projekta uz pomoć pojedinačnog pokazatelja i da je praktično nemoguće naći univerzalni (opšti) pokazatelj koji će zadovoljiti sve zahteve evaluacije projekta. Ocena investicionih projekata treba da se zasniva na primeni ekonomskih, socijalnih i ekoloških pokazatelja, odabranim i grupisanim u skladu sa cilevima projekta, što nužno upućuje na višekriterijumski pristup u ocenjivanju efikasnosti investicionih projekata.
Reference
Belli, P., Anderson, J., Barnum, H., Dixon, J., Tan, J.P. (2004) Economic Analysis of Investment Operations: Analytical Tools and Practical Applications. u: WBI Development Series, Washington: World Bank
Đuričin, D.N., Lončar, D.M. (2010) Menadžment pomoću projekata. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
European Communities (2006) Evaluation methods for the European Union's external assistance. Evaluation Tools
Jovanović, P.M. (1997) Upravljanje investicijama. Beograd: Grafoslog
Krasulja, D., Ivanišević, M. (2006) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet, deveto izdanje
Orsag, S. (2002) Budžetiranje kapitala - procjena investicijskih projekata. Zagreb: Masmedia
Popović, Ž., Stanković, J., Veselinović, I. (2013) Multi-criteria analysis application in the investment projects assessment. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 10, br. 4, str. 401-418
Richardson, B., Richardson, R. (1992) Buisiness Planning an Approach to Strategic management. London: Pitman Publishing
Todosijević, R. (2009) Strategijski menadžment. Subotica: Ekonomski fakultet
Triantaphyllou, E. (2000) Multi-criteria decision making methods a comperative study. Boston: Kluwer Academic Publishers
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoPog1402189M
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2019.