Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 4, br. 7, str. 36-47
Naša ekonomska realnost
aFakultet za Turizam Univerziteta Mediteran, Podgorica, Crna Gora
bFirst Financial Bank Societe Generale Montenegro Banka AD., Podgorica, Crna Gora

e-adresamiroblecic@t-com.me, mvzizic@gmail.com
Sažetak
Privredna transformacija nacionalne ekonomije koja se odvijala od kraja osamdesetih godina prošlog vijeka do sada, ispoljila je niz nelogičnosti i po tom osnovu negativnih efekata. Osnovna karakteristika je naglašen i kontinuiran pad industrijske proizvodnje i proizvodnih privrednih aktivnosti, koja je polako ali sigurno doprinosila nestabilnosti nacionalne ekonomije, sve većoj kreditnoj zaduženosti, uvoznoj zavisnosti, spoljnotrgovinskom deficitu, padu zaposlenosti, padu životnog standarda i sve naglašenijem zaostajanju u ukupnom razvoju države. Najavljivani pozitivni efekti svojinske transformacije skoro su neprimijetni i da nije rijetkih izuzetaka proces bi gubio smisao. Ostvareni kapital po osnovu svojinske transformacije, skoro u cjelosti, plasiran je u finalnu potrošnju, pri čemu materijalna osnova rada bezmalo i nije uvećavana. Ako se tome doda činjenica da je postojeća infrastruktura i u vremenu prije transformacije, bila najlošija u bivšoj državnoj zajednici, onda se s pravom postavlja pitanje izostanka investicionog infrastrukturnog ulaganja, tim prije ako se zna da turizam preferiramo kao stratešku granu razvoja nacionalne ekonomije. Očekivani pozitivni efekti svojinske transformacije i prestruktuiranja privrede nijesu dali pozitivne rezultate ponajviše zbog subjektivnih slabosti. Preduzimanjem radikalnijih privredno-sistemskih mjera doprinijeće da se raspoloživi resursi što prije privedu namjeni i ostvari privredni preporod.
Reference
Bank for International Settlements (2009) Financial Stability Report
Blagojević, B. (1998) Ekonomska misao u Crnoj Gori. Beograd
Ćirović, M. (2001) Bankarstvo. Beograd: Bridge Company
de Gregorio, J. (2010) The role of central banks after the financial crisis. članak dostupan na: http://www.bis.org/review/r100603c.pdf
International Monetary Fund (2014) World Economic Outlook, October 2014: Legacies, Clouds, Uncertainties. Washington, D.C: International Monetary Fund (IMF)
Ministarstvo Finansija Crne Gore (2013) Analiza održivosti javnog duga. www.gov.me/.../FileDownload.aspx?rId=125951...2
Popović, D. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Beograd: Savremena administracija
Turistički savez Jugoslavije (1990) Godišnja publikacija
Vlada C.G. (2014) Pretpristupni ekonomski program
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoIzavov1507036B
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.

Povezani članci

Ekonomski izazovi (2014)
Kako dalje
Blečić Miro, i dr.

Ekonomski izazovi (2013)
Cilj ne opravdava sredstvo
Blečić Miro, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
Poreskopravni tretman hibridnih finansijskih instrumenata
Bosankić Dragan

prikaži sve [39]